Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Vedtægter til selskab

Et selskabs vedtægter skal kort fortalt indeholde de fundamentale oplysninger om selskabet, og sætte rammerne for beslutningsprocesserne i selskabet. Med Legal Desk kan du selv lave fyldestgørende og lovpligtige vedtægter for dit selskab. Hvis du tilvælger vores registreringsservice, ordner vi tilmed registreringen hos Erhvervsstyrelsen for dig.

Hos LegalDesk

Pris: 399 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

399 kr.

Start nu
Hos LegalDesk

Pris: 399 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er selskabets vedtægter?

Vedtægter er et dokument, der beskriver de interne regler i et selskab. Dette gælder for alle kapitalselskaber. Vedtægterne indeholder de vigtigste oplysninger, såsom selskabets navn, formål, ledelse og regnskabsår. Selskabets vedtægter skal altid laves i forbindelse med selskabets stiftelse. Det er muligt at ændre et selskabs vedtægter, hvis der er den fornødne enighed blandt selskabets ejere.

Hvorfor ændre i vedtægterne?

Der kan være mange årsager til, at du ønsker at ændre i vedtægterne. Det kan f.eks. være, at man ønsker at ændre selskabets navn, formål eller ledelsesmodel. Det kan også være, at dine vedtægter er fra før 2011, og derfor skal opdateres, så de igen er i overensstemmelse med Selskabsloven. Er dine vedtægter blevet væk, kan du også bruge Legal Desks vedtægter til at lave nye. Det er muligt at bestille gamle vedtægter fra Erhvervsstyrelsen, men du skal være opmærksom på, at det koster et administrationsgebyr på 150 kroner. Derudover skal du påregne lidt ventetid før du har vedtægterne i hånden, da der er en vis behandlingstid, og vedtægterne skal sendes med posten.

Hvem kan ændre selskabets vedtægter?

Det er kun selskabets ejere, der kan beslutte at ændre selskabets vedtægter. For at ændringer i vedtægterne kan registreres hos Erhvervsstyrelsen, skal der afholdes en generalforsamling, hvor ejerne bliver enige om de nye vedtægter og underskriver et beslutningsreferat.

Når du laver dit selskabs vedtægter med Legal Desk, modtager du automatisk et beslutningsrefereat. Med det kan ejerne vedtage de nye vedtægter, og derefter bruge beslutingsreferatet ved registreringen hos Erhvervsstyrelsen.

Hvad hvis jeg ønsker, at stifte et nyt selskab?

Ønsker du at stifte et nyt selskab, er det et lovkrav, at der i samme ombæring laves vedtægter for selskabet. Vi anbefaler, at du bruger vores selskabspakke til at stifte enten et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Fordelen ved vores selskabspakker er, at de inkluderer stiftelsesdokument, der er nødvendigt for at kunne stifte selskabet.

Legal Desk _Selskabstyper _forskelle _inkl _pris _AS_ApS

  

Hvis du kun ønsker, at ændre specifikke punkter i vedtægterne såsom navneændring, kan du bruge vores beslutningsreferat for ændring af selskabets navn.

Ændr vedtægter her

Vedtægter for holdingselskab

Et holdingselskab kan både være et ApS eller A/S. Den eneste måde et holdingselskab adskiller sig fra de øvrige selskabstyper er, at det er holdingselskabets formål, at eje kapitalandele i andre selskaber. Hvor driftsselskaber har til formål at tjene penge ved at udbyde produkter eller services, er aktiviteten i holdingselskabet altså begrænset til at eje andre selskaber. Legal Desks vedtægter kan anvendes både til driftsselskaber og holdingselskaber, og uanset om der er bestyrelse eller direktion i selskabet. Undervejs i formularen vil du blive gjort opmærksom på de særlige valg, der skal træffes omkring holdingselskabet.

Hvordan gør jeg mine vedtægter gyldige?

For at de nye vedtægter bliver gyldige skal de registreres i Erhvervsstyrelsens IT-system sammen med beslutningsreferatet. Dette skal gøres senest 2 uger efter beslutningsreferatets datering.

Tilvælg Legal Desks Registreringsservice

Du kan tilvælge vores registreringsservice, når du laver dine vedtægter, og så sørger vi for registreringen hos Erhvervsstyrelsen for dig. Prisen for vores registreringsservice er 299 kr. Dertil kommer et obligatorisk registreringsgebyr til Erhvervsstyrelsen på 180 kr., der skal betales uanset hvem, der foretager registreringen.

Vi går i gang med at registrere bestyrelsesændringerne inden for 24 timer (på hverdage), og du vil typisk modtage dokumentation for registreringen inden for 24 timer herefter.

Legaldesk Nye Vedtaegter 1

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter Privat

Dokumenter Erhverv