cart

Vedtægter til selskab

Et selskabs vedtægter skal kort fortalt indeholde de fundamentale oplysninger om selskabet, og sætte rammerne for beslutningsprocesserne i selskabet. Med Legal Desk kan du selv lave fyldestgørende og lovpligtige vedtægter for dit selskab. Ønsker du at foretage ændringer i selskabets vedtægter, vejleder vi dig også gennem dette.

Hos LegalDesk

Pris: 399 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

Pris: 399 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er selskabets vedtægter?

Vedtægter er et dokument, der beskriver de interne regler i et selskab. Dette gælder for alle kapitalselskaber. Vedtægterne indeholder de vigtigste oplysninger, såsom selskabets navn, formål, ledelse og regnskabsår. Selskabets vedtægter skal altid laves i forbindelse med selskabets stiftelse. Det er muligt at ændre et selskabs vedtægter, hvis der er den fornødne enighed blandt selskabets ejere.

Hvorfor ændre i vedtægterne?

Der kan være mange årsager til, at du ønsker at ændre i vedtægterne. Det kan f.eks. være, at man ønsker at ændre selskabets navn, formål eller ledelsesmodel. Det kan også være, at dine vedtægter er fra før 2011, og derfor skal opdateres, så de igen er i overensstemmelse med Selskabsloven. Er dine vedtægter blevet væk, kan du også bruge Legal Desks vedtægter til at lave nye. Det er muligt at bestille gamle vedtægter fra Erhvervsstyrelsen, men du skal være opmærksom på, at det koster et administrationsgebyr på 150 kroner. Derudover skal du påregne lidt ventetid før du har vedtægterne i hånden, da der er en vis behandlingstid, og vedtægterne skal sendes med posten.

Hvem kan ændre selskabets vedtægter?

Det er kun selskabets ejere, der kan beslutte at ændre selskabets vedtægter. For at ændringer i vedtægterne kan registreres hos Erhvervsstyrelsen, skal der afholdes en generalforsamling, hvor ejerne bliver enige om de nye vedtægter og underskriver et beslutningsreferat.

Når du laver dit selskabs vedtægter med Legal Desk, modtager du automatisk et beslutningsrefereat. Med det kan ejerne vedtage de nye vedtægter, og derefter bruge beslutingsreferatet ved registreringen hos Erhvervsstyrelsen.

Hvad hvis jeg ønsker, at stifte et nyt selskab?

Ønsker du at stifte et nyt selskab, er det et lovkrav, at der i samme ombæring laves vedtægter for selskabet. Vi anbefaler, at du bruger vores selskabspakke til at stifte enten et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Fordelen ved vores selskabspakker er, at de inkluderer stiftelsesdokument, der er nødvendigt for at kunne stifte selskabet.

 

 

Selskabstyper -inkl _startomkostninger _enkeltmandsvirsomhed _1000x 689 (1)

Hvis du kun ønsker, at ændre specifikke punkter i vedtægterne såsom navneændring, kan du bruge vores beslutningsreferat for ændring af selskabets navn.

Start ændringer af dine vedtægter her

Vedtægter for holdingselskab

Et holdingselskab kan både være et ApS eller A/S. Den eneste måde et holdingselskab adskiller sig fra de øvrige selskabstyper er, at det er holdingselskabets formål, at eje kapitalandele i andre selskaber. Hvor driftsselskaber har til formål at tjene penge ved at udbyde produkter eller services, er aktiviteten i holdingselskabet altså begrænset til at eje andre selskaber. Legal Desks vedtægter kan anvendes både til driftsselskaber og holdingselskaber, og uanset om der er bestyrelse eller direktion i selskabet. Undervejs i formularen vil du blive gjort opmærksom på de særlige valg, der skal træffes omkring holdingselskabet.

Hvordan gør jeg mine vedtægter gyldige?

For at de nye vedtægter bliver gyldige skal de registreres i Erhvervsstyrelsens IT-system sammen med beslutningsreferatet. Dette skal gøres senest 2 uger efter beslutningsreferatets datering. Nedenfor finder du en vejledning til registreringen. 

1. Gå til Erhvervsstyrelsens IT system

Først skal du gå ind på indberet.virk.dk og trykke på "Ændre virksomhed".

aendre virksomhed hos virk.dk

2. Start registrering

Dernæst trykker du på "Start".

start aendring hos virk.dk

3. Log ind

Log ind med dit NemID eller Digital Signatur. Acceptér derefter betingelserne for brug af systemet:

log på virk.dk

4. Find selskab

Du finder selskabet, hvis vedtægter skal ændres, ved at søge på selskabets CVR-nummer. Du kan finde CVR-nummeret i CVR-registret.

soeg paa virk.dk

5. Vælg ændringer

Når du har fundet selskabet, ved at søge på dets CVR-nummer, skal du trykke "Ændre" og dernæst vælge "Rediger virksomhed".

rediger oplysninger paa virk.dk

Derefter gennemgår du felterne markeret med den røde pil for at sikre, at registreringen stemmer overens med vedtægterne:

redigering af oplysninger paa virk.dk

6. Upload dokumentation

Dernæst skal du gå ned til sektionen “Dokumentation” og trykke “Rediger”:

redigering dokumentation paa virk.dk

Du skal nu trykke på “Vedhæft” og vælge dit underskrevne beslutningsreferat og herefter de opdaterede vedtægter:

vedhaeft dokumentation paa virk.dk

Når du uploader dokumenterne skal det angives, om det er et generalforsamlingsreferat eller vedtægter:

tilfoej dokumentation paa virk.dk

Når du har valgt dokumentets type (generalforsamlingsreferat eller vedtægter) og angivet datoen for godkendelse nedenunder, skal du trykke på “Tilføj”. Dette gør du for både generalforsamlingsreferatet og vedtægterne.

7. Gem ændringer

Dokumentation er nu tilføjet og du skal trykke på “Gem ændringer”:

gem aendringer paa virk.dk

Dernæst skal du trykke på “Godkend og Afslut”:

godkend aendring paa virk.dk

8. Godkend og betal

Det sidste du skal gøre er, at trykke på “Godkend og Betale” for at gennemføre ændringerne.

Når du kommer til betalingsform, skal du vælge “Separat faktura”. 

Vedtægterne i din virksomhed er nu ændret, og du vil modtage en kvittering på e-mail fra Erhvervsstyrelsen i løbet af få minutter.

Du kan dobbelttjekke ændringerne ved at slå din virksomhed op på datacvr.virk.dk. 

Start nu
Udfyld formular

1. Udfyld formular

Modtag straks

2. Modtag straks

Underskriv digitalt

3. Underskriv digitalt

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv