Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Luk virksomhed
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Luk virksomhed

Skal du til at lukke din virksomhed? Det kan være hårdt, når ens virksomhed må dreje nøglen om, men med Legal Desk kan du slippe for at stå med den lange og besværlige proces, der følger med. Du kan nemlig nemt og billigt få Legal Desk til at lukke dit kapitalselskab med betalingserklæring for dig – det inkluderer afmeldelse af pligter, indhentelse af skattekvittance og meget mere.

Hos LegalDesk

Pris: 3.999,-

Ekskl. moms

Traditionel advokat

Spar 10.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Hvordan lukker jeg min virksomhed?

Når du har taget den endelige beslutning om at lukke din virksomhed, har du som udgangspunkt tre muligheder:

  1. Betalingserklæring

  2. Likvidation

  3. Tvangsopløsning

Forskellen på de tre muligheder er, at betalingserklæring og likvidation begge er frivillige beslutninger, mens tvangsopløsning – som navnet indikerer – er påtvunget.

Legal Desk tilbyder udelukkende lukning af virksomhed med betalingserklæring – dette er også den nemmeste og hurtigste måde. Hvis du ønsker at læse mere om likvidation eller tvangsopløsning, kan du klikke på ovenstående links.

Du kan få Legal Desk til at lukke din virksomhed med betalingserklæring her

Lukning af virksomhed med betalingserklæring

Hvis du vælger at lukke din virksomhed med betalingserklæring, er det en frivillig beslutning. En betalingserklæring er et juridisk dokument, som indeholder en erklæring fra samtlige af virksomhedens ejere om, at virksomheden ønskes opløst. Erklæringen skal underskrives af alle ejere og indsendes til Erhvervsstyrelsen, som registrerer lukningen af virksomheden.

Nedlukning med betalingserklæring er som nævnt den mest nemme og hurtige måde at lukke sin virksomhed ned på, men det kræver dog enighed blandt alle ejere. Det skal også tilføjes, at det ikke er alle virksomheder, der har mulighed for at foretage nedlukning med betalingserklæring. Følgende kriterier skal nemlig være opfyldt:

  • Selskabet skal være et kapitalselskab (ApS eller A/S)

  • Selskabet må ikke have gæld til kreditorer

  • Selskabet må ikke have gæld til SKAT

Enkeltmandsvirksomheder kan IKKE lukkes med betalingserklæring

Enkeltmandsvirksomheder falder ikke ind under kapitalselskaber, hvorfor en betalingserklæring i dette tilfælde ikke er muligt. Du kan læse mere om, hvordan du lukker en enkeltmandsvirksomhed i vores vejledning her.

Gæld til kreditorer

Det er ikke muligt at lukke en virksomhed med betalingserklæring, hvis den stadig skylder penge væk til kreditorer – det gælder både forfalden og uforfalden gæld. Det betyder kort fortalt, at hvis der er lånt penge i virksomheden, så skal de være tilbagebetalt, før du kan modtage en betalingserklæring. Når alt er betalt, og driften er stoppet, har virksomheden ikke flere forpligtelser. Skulle der stadig være aktiver i virksomheden, overføres og fordeles disse blandt ejerne.

Gæld til det offentlige

Det sidste kriterium, du skal være opmærksom på, er gæld til det offentlige – herunder skat og moms. Disse skal nemlig også være betalt. For at bevise dette over for Erhvervsstyrelsen, skal du indhente en såkaldt skattekvittance, også kaldt skatteerklæring, fra SKAT. Denne dokumenterer, at virksomheden ikke har gæld til det offentlige.

Du indhenter skattekvittance ved at indsende en anmeldelse om virksomhedens ophør til SKAT, hvori du vedlægger opgørelsen over virksomhedens afsluttende regnskabsår. Anmeldelsen skal ske senest én måned efter, at driften i virksomheden er stoppet. Du skal dog være opmærksom på, at det tager 4-5 måneder for SKAT at udarbejde en skattekvittance.

Hvornår skal betalingserklæringen sendes til Erhvervsstyrelsen?

Når betalingserklæringen er underskrevet af alle ejere, med angivelse af jeres personlige adresser, skal den indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 14 dage efter underskrivelse. Samtidig skal skattekvittancen også vedlægges, da opløsningen ellers ikke godkendes. Din virksomhed er først endeligt opløst, når Erhvervsstyrelsen har godkendt erklæringen og registreret opløsningen i deres it-system. Du modtager en kvittering, når opløsningen er gennemført.

Husk at afmelde SKAT og moms

Ved lukning af en virksomhed, skal du huske at afmelde alle virksomhedens forpligtelser over for told- og skatteforvaltningen. Dette dækker primært over skat, moms og arbejdsgiverforpligtelser. Hvis du vælger at få Legal Desk til at opløse din virksomhed, skal vi dog nok afmelde alting for dig.

Personlig hæftelse

Skulle det senere vise sig, at virksomheden stadig skylder penge efter dets opløsning – eksempelvis en leverandør, der aldrig er blevet betalt – hæfter alle ejerne personligt og solidarisk for denne gæld. At der hæftes personligt betyder, at parterne, der skyldes penge til, kan gøre krav på ejernes personlige formuer. At der samtidig hæftes solidarisk betyder, at alle i ejerkredsen hæfter for gælden ud fra et “én for alle og alle for én”-princip.

Eksempel: Peter, Louise og Mads lukker deres virksomhed, men finder efterfølgende ud af, at de stadig skylder 100.000 kr. til Kreditor A/S. Virksomheden er opløst, hvorfor Kreditor A/S søger sit krav indfriet i Peter, Louise og Mads’ personlige formuer. Kreditor A/S kræver 33.333 kr. fra hver af de tre, men hvis hverken Peter eller Louise betaler, kan Kreditor A/S faktisk kræve samtlige 100.000 kr. fra Mads.

Selvom der indbyrdes mellem Peter, Louise og Mads er aftalt ligelig betaling af gælden, skal Kreditor A/S ikke respektere dette. Kreditor A/S skal bare have sine penge og er ligeglad med, hvem der betaler hvad – dette er solidarisk hæftelse. Efter Kreditor A/S har fået sine penge, kan Mads så kræve, at Peter og Louise betaler 33.333 kr. til ham, hvis de har indgået aftale herom. Men dette har intet med Kreditor A/S at gøre.

Hvis du som ejer af virksomheden har underskrevet og indsendt erklæringen velvidende om, at der stadig var gæld i virksomheden, kan du og resten af ejerne blive straffet med bøde eller fængsel i op til ét år.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Legal Desk lukker din virksomhed med betalingserklæring for dig

Det er ingen hemmelighed, at det er en lang og besværlig proces at lukke en virksomhed ned – også med betalingserklæring. Derfor tilbyder Legal Desk at klare det hele for dig for kun 3.999 kr. Dette indebærer afmeldelse af pligter, indberetning til SKAT, indhentelse af skattekvittance samt registrering af nedlukning hos Erhvervsstyrelsen.

Du skal blot udfylde vores formular, betale og sende os de nødvendige informationer for, at vi kan indhente en betalingserklæring – så klarer vi det lange seje træk, der følger!

Vi lukker kun virksomheder med betalingserklæring og derfor kræver det også, at din virksomhed ikke har gæld til hverken kreditorer eller det offentlige. Du skal også være opmærksom på, at det tager SKAT 4-5 måneder at udarbejde en skattekvittance, men det skal vi nok sørge for at holde øje med.

Kom i gang med nedlukningen af din virksomhed allerede i dag ved at trykke ‘Luk virksomhed nu’ nedenfor.

Luk virksomhed

Nem og hurtig nedlukning

Udfyld og bestil på 15 minutter

Alle dokumenter samlet ét sted

Inkl. registrering

Digital alt-i-en løsning

Benyttet af mere end 50.000 selvstændige

Kun 3.999,-

Ekskl. moms

Luk virksomhed nu

Spar 10.000,- ift. traditionel advokat