Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Luk virksomhed
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Betalingserklæring

Ejer du et kapitalselskab, som du enten er nødsaget til eller frivilligt ønsker at lukke, kan en betalingserklæring være den rette løsning for dig. En betalingserklæring kan spare dig både tid og penge, men kræver også at visse kriterier er opfyldt. Vi forklarer mere om kravene her – du kan også få Legal Desk til at lukke dit selskab med betalingserklæring for dig.

Hos LegalDesk

Pris: 3.999,-

Ekskl. moms

Traditionel advokat

Spar kr. 10.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Hvad er betalingserklæring?

En betalingserklæring er et juridisk dokument, hvor selskabets ejerkreds tilkendegiver, at al gæld er betalt, og de frivilligt ønsker selskabet opløst. Om det reelt set er af ønskede eller uønskede årsager, at selskabet ønskes lukket er i og for sig irrelevant – uanset hvad betragtes det som en frivillig nedlukning.

I en betalingserklæring erklærer du to ting: 1) at du ønsker at selskabet skal lukke, og 2) at der ikke er gæld – hverken forfalden og uforfalden – i selskabet. Kort sagt, så skal al gæld, både til private kreditorer og til det offentlige, være betalt inden, at erklæringen udfyldes.

Hvis du er klar til at lukke dit selskab med betalingserklæring, kan du nemt og billigt få Legal Desk til at stå for håndteringen her.

Hvad er fordelen ved en betalingserklæring?

Den helt store fordel ved en betalingserklæring er, at det er den nemmeste og billigste måde at lukke et selskab på. Det eneste, det kræver fra dig er, at du sørger for, at al gæld i selskabet er betalt ud og herefter udfylder og underskriver betalingserklæringen. Selve dokumentet er kun på få sider. Erklæringen sendes herefter til Erhvervsstyrelsen, som varetager den endelige lukning af selskabet.

Afhængigt af størrelsen på dit selskab, kan du som udgangspunkt selv indhente og udfylde af nødvendig dokumentation. Det kræver selvfølgelig, at du har styr på, hvem selskabet skylder penge til, og hvor meget du skylder.

Alternativt kan du få en revisor eller advokat til at hjælpe dig, men dette er meget omkostningsfuldt. Den tredje løsning er, at du får Legal Desk til at lukke dit selskab med betalingserklæring for dig, hvor du får samme ydelse som ved en revisor eller advokat, men til en brøkdel af prisen. Du kan læse mere om vores løsning her.

Hvornår kan jeg bruge betalingserklæring?

Det er kun kapitalselskaber, altså anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S) og iværksætterselskaber (IVS), der kan anvende betalingserklæring. Driver du en enkeltmandsvirksomhed, har du således ikke denne mulighed. Hvis selskabet har flere ejere, kan en betalingserklæring kun anvendes, hvis samtlige ejere er enige og underskriver erklæringen. Som tidligere nævnt er det også et ultimativt krav, at al gæld er betalt. Ønsker du at lukke dit selskab, men har ikke mulighed for at betale selskabets gæld, bliver du i stedet erklæret konkurs.

Hvis dit selskab allerede er sendt til tvangsopløsning, har du heller ikke mulighed for at anvende betalingserklæring.

Ubetalt gæld efter nedlukning af selskab

Er dit selskab blevet lukket med betalingserklæring og efterlader det alligevel ubetalt gæld, er det ikke længere selskabet, der hæfter for gælden, men derimod dig som ejer. Som ejer hæfter du personligt og ubegrænset for ubetalt gæld, hvilket betyder, at en kreditor kan gøre krav på at få pengene udbetalt fra din personlige formue.

Hvis selskabet har flere ejere, hæfter i også solidarisk for ubetalt gæld. Solidarisk hæftelse betyder, at en kreditor kan kræve hele gælden indfriet af hvem som helst af jer – også selvom I indbyrdes har aftalt at dele gælden. Dette behøver kreditor nemlig ikke at respektere.

Disse tilfælde kan selvfølgelig nemt undgås ved, at I sikrer jer, at selskabet har betalt al gæld ud, før dets opløsning. Her råder vi jer til omhyggeligt at gennemgå alle lån, afdragsordninger og kreditaftaler. Hvis du som ejer udfylder betalingserklæringen velvidende om, at selskabet stadig har gæld, kan du risikere bødestraf eller fængsel i op til ét år. 

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Processen for nedlukning med betalingserklæring

  1. Beslutningen om opløsning træffes blandt ejerne.

  2. Selskabets skattepligtige indkomst, fra starten af regnskabsåret og frem til opløsning, opgøres. Denne periode kaldes også for ophørsperioden.

  3. Moms og skat for ophørsperioden indberettes. I den forbindelse skal selskabets oplysningsskema fra indkomstårene forud for ophørsperioden også vedlægges.

  4. Eventuelt manglende skat, moms eller afgifter betales af selskabet.

  5. Selskabet afmeldes for moms og A-skat, hvilket gøres på Virk.dk.

  6. Anmodning om skattekvittance indsendes til SKAT. En skattekvittance er Skattestyrelsens erklæring/bekræftelse på, at udestående skat, moms og afgifter er betalt ud.

  7. Når du modtager skattekvittancen, modtager du samtidigt en betalingserklæring, som skal udfyldes og underskrives af alle selskabets ejere.

  8. Betalingserklæringen og skattekvittancen sendes til Erhvervsstyrelsen, som registrerer opløsningen i deres it-system – selskabet er nu lukket*.

*OBS: Erhvervsstyrelsen kan undtagelsesvis tillade, at skattekvittancen bliver eftersendt, grundet den lange sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen på 4-5 måneder. I disse tilfælde bliver dit selskab stadig lukket ned, men du skal straks sende skattekvittancen til Erhvervsstyrelsen, når du modtager den. Er du i tvivl, kan du ringe til Skattestyrelsen.

Få Legal Desk til at lukke dit selskab med betalingserklæring

Selvom den nemmeste måde at lukke et selskab på er ved betalingserklæring, så er det stadigvæk en lang og besværlig proces. Derfor er det også rigtig dyrt at få en advokat eller revisor til at gøre det for dig, hvorfor Legal Desk tilbyder at klare hele nedlukningen for dig til en brøkdel af prisen.

Dette indebærer afmeldelse af pligter, indberetning til SKAT, indhentelse af skattekvittance samt registrering af nedlukning hos Erhvervsstyrelsen. Og det eneste, du skal gøre, er at udfylde vores formular, betale og sende os den nødvendige dokumentation for, at selskabet er gældfrit, så vi kan lukke det med betalingserklæring.

Du kan gå i gang med nedlukningen af dit selskab allerede nu ved at trykke ‘Luk selskab nu’ nedenfor.

Luk virksomhed

Nem og hurtig nedlukning

Udfyld og bestil på 15 minutter

Alle dokumenter samlet ét sted

Inkl. registrering

Digital alt-i-en løsning

Benyttet af mere end 50.000 selvstændige

Kun 3.999,-

Ekskl. moms

Luk selskab nu

Spar 10.000,- ift. traditionel advokat