Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Opret IVS

En af de store fordele ved iværksætterselskabet er, at du som stifter kun hæfter for de penge, du vælger at skyde i selskabet. Samtidig får du sikkerheden fra et kapitalselskab. Med Legal Desk kan du hurtigt, billigt og sikkert lave alle de nødvendige dokumenter til stiftelse af et IVS og komme i gang med iværksætterdrømmen.

LEGAL DESK
699 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
4.000 KR.
Start Nu

Kort om IVS

Måske har du hørt iværksætterselskaber blive omtalt som “mini-ApS’er”. Sammenligningen skyldes, at iværksætter- og anpartsselskaber minder meget om hinanden. Først og fremmest nyder ejerne af et iværksætterselskab samme kreditorbeskyttelse som ejerne af et anpartsselskab. Oven i det, risikerer de kun de penge, som indskydes i selskabet. Her er de grundlæggende betingelser for iværksætterselskabet:

  • En nyere selskabsform, som ikke kræver stor selskabskapital. Du kan stifte et IVS for 1 kr.

  • Hvis selskabet er profitabelt, skal der hvert år opspares 25% af selskabets overskud, indtil opsparingen har nået 50.000 kr. Herefter kan selskabet omdannes til et anpartsselskab (ApS). Der skal altså ikke spares op, hvis der ikke er overskud i selskabet.

  • Du kan stifte et IVS alene eller sammen med andre. Det er ikke et krav, at stiftere skal være fysiske personer. De kan lige så vel være juridiske personer, som en enkeltmandsvirksomhed eksempelvis betegnes som.

  • IVS kan stiftes af både danske og udenlandske statsborgere.

Se hvordan Legal Desk virker.

IVS som holdingselskab

IVS kan både bruges til drift- og holdingselskab. Hvis du ønsker en selskabskonstruktion, hvor du skal eje dit iværksætterselskab gennem et eller flere holdingselskaber, har du derfor mulighed for dette. Her vejleder vi dig til, hvordan du gør det i praksis.

Hvorfor skal jeg stifte et IVS?

Den væsentligste fordel ved iværksætterselskabet er, at denne selskabstype (kapitalselskab) begrænser ejerens/ejernes ansvar. Det betyder, at du kun hæfter med de penge, som du har investeret i selskabet. Hvis dit iværksætterselskab skulle få økonomiske vanskeligheder, kan eventuelle kreditorer altså kun gå efter selskabets aktiver - ikke din private formue og ejendele.

Derudover er iværksætterselskabet en fordel for mange, da det kan stiftes uden store omkostninger. På den måde får du sikkerheden ved et kapitalselskab uden at skulle betale 50.000 kr. i selskabskapital, som det for eksempel kræves ved et anpartsselskab.

Endeligt har iværksætterselskabet den fordel, at det er nemmere at tilbyde ejerandele til andre. Det betyder, at hvis du senere ønsker, at andre personer eller selskaber skal blive medejere i dit selskab - enten som investor eller med-iværksætter - er det langt nemmere at tilbyde anparter til dem end, hvis du har en enkeltmandsvirksomhed. Det gør det også nemmere at sælge virksomheden, hvis det skulle blive aktuelt.

Disse dokumenter skal du bruge

Alle kapitalselskaber, herunder iværksætterselskaber, skal registreres hos Erhvervsstyrelsen på virk.dk for at opnå gyldighed. Til registreringen af dit iværksætterselskab skal du bruge følgende juridiske dokumenter:

  • StiftelsesdokumentStiftelsesdokumentet indeholder grundlæggende informationer om det nystartede selskab, og oplyser blandt andet, hvornår selskabet er stiftet, hvem ejeren er, og hvis der er flere ejere, hvor stor en del af selskabet de hver især ejer.

  • VedtægterVedtægterne er et af de mest centrale selskabsdokumenter, da disse indeholder de regler, der gælder for selskabet. Det drejer sig for eksempel om selskabets formål og navn, hvordan der træffes beslutninger i selskabet og hvordan ledelsen er sammensat.

  • Egen-erklæringModsat de øvrige selskabstyper (ApS og A/S), behøver du ikke at få selskabskapitalen bekræftet af en bank, revisor eller advokat i et IVS. Når du stifter et iværksætterselskab med en selskabskapital på mindre end 25.000 kr., er det tilstrækkeligt, at du selv bekræfter, at selskabskapitalen er til stede. Du kan altså stifte selskabet uden at skulle inddrage andre. Til at bekræfte selskabskapitalen, skal du bruge en egen-erklæringen. Egen-erklæringen følger naturligvis med i vores stiftelsespakke.

Sådan stifter du dit iværksætterselskab

For at stifte dit iværksætterselskab skal du udfylde en online-formular. I den skal du blandt andet vælge, om du selv vil registrere dit selskab hos Erhvervsstyrelsen, eller om Legal Desk skal ordne registreringen for dig. Hvis du ønsker, at vi sørger for registreringen, skal du blot tilvælge Legal Desk Registreringsservice i formularen. Registreringsservice for IVS koster 399 kr. Uanset om Legal Desk eller du selv varetager registreringen, kræver Erhvervsstyrelsen altid et registreringsgebyr på 670 kr.

Når du har udfyldt formularen og betalt, får du straks adgang til selskabsdokumenterne. For at gøre dit iværksætterselskab gyldigt skal du, og eventuelle øvrige stiftere, underskrive dokumenterne. Selskabsdokumenter kan underskrives nemt og sikkert med NemID, så der er hverken brug for at printe eller scanne (læs mere om, hvordan dette gøres her). Alle dokumenter opbevares i hver stifters personlige arkiv på legaldesk.dk, og er derfor altid tilgængelige.

Når dokumenterne er underskrevet, skal selskabet registreres. Hvis du har tilkøbt Legal Desk Registreringsservice, sender vi dit selskab til registrering inden for 24 timer, og du vil typisk modtage dit CVR-nummer efter yderligere 24 timer fra indsendelsen. Herefter er dit selskab gyldigt. Hvis du selv vil registrere dit selskab, kan du læse om, hvordan du gør i vores vejledning til registrering af iværksætterselskab.

Stift dit iværksætterselskab (IVS) her

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler