cart

Fuldmagt

I visse situationer kan det være praktisk, eller direkte nødvendigt, at udstede fuldmagter. En fuldmagt er et dokument, der giver en eller flere personer ret til at handle på en anden persons vegne. Med Legal Desk kan du selv lave en gyldig fuldmagt.

Hos LegalDesk

Pris: 149 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 1.500 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

Pris: 149 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 1.500 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er en fuldmagt?

En fuldmagt er et dokument, der giver modtageren (kaldet fuldmægtigen) ret til at foretage handlinger på vegne af udstederen af fuldmagten (kaldet fuldmagtsgiveren). Denne ret til at handle på fuldmagtsgiverens vegne kan enten være generel (kaldet generalfuldmagt) eller begrænset til at omfatte bestemte handlinger eller forhold (kaldet specialfuldmagt).

Hvis du skal bruge fuldmagten i udlandet, eller hvis fuldmagtsgiveren/fuldmægtigen ikke taler dansk, kan du anvende vores fuldmagt på engelsk

Når man anvender en fuldmagt, er modtageren som udgangspunkt ikke forpligtet til at godtage den. Det kan derfor være en fordel, at få en fuldmagt med en udformning, der er i overensstemmelse med branchestandarden for fuldmagter og som fremstår professionel. Dette er naturligvis gældende for alle fuldmagter fra Legal Desk. 

Forskel på en fuldmagt og en fremtidsfuldmagt

En fuldmagt er IKKE det samme som en fremtidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt træder kun i kraft, hvis du (fuldmagtsgiver) ikke længere er i stand til at varetage dine egne forhold. En fremtidsfuldmagt udarbejdes altså for at sikre sig selv i fremtiden i tilfælde af eksempelvis demens eller anden sygdom. Det er derfor også vigtigt at være opmærksom på, at en almindelig fuldmagt ikke kan erstatte en fremtidsfuldmagt. Lav en fremtidsfuldmagt her.

Hvorfor skal jeg lave en fuldmagt?

Du kan med fordel lave en fuldmagt, hvis du har brug for, at en anden person kan handle på dine vegne. Dette kan for eksempel være, hvis du opholder dig i udlandet, skal have hjælp til at sælge et hus, eller til at varetage dine interesser over for det offentlige.

Har du et familiemedlem, der eksempelvis på grund af høj alder har meget svært ved at sørge for sine daglige og økonomiske forpligtelser, kan det være en fordel, at vedkommende laver en generalfuldmagt til dig, så du kan varetage familiemedlemmets interesser. Du kan læse mere om generalfuldmagter længere nede i teksten.

Hvad indeholder fuldmagten?

Med Legal Desks fuldmagt bliver du stillet spørgsmål, der sikrer, at nedenstående væsentlige forhold afdækkes. Herved består dokumentets gyldighed, hvilket naturligvis er i både udsteders, modtagers og ikke mindst vores interesse. Legal Desks fuldmagt afdækker følgende spørgsmål:

  1. Hvem er fuldmagtsgiver?

  2. Hvem kan handle på vegne af fuldmagtsgiver?

  3. Hvad omfatter fuldmagten (handlinger)?

  4. Kan fuldmagten overdrages?

  5. Hvornår træder fuldmagten i kraft?

  6. Hvordan tilbagekaldes fuldmagten?

  7. Korrekt påtegning af vitterlighedsvidner.

Start din fuldmagt her

Generalfuldmagt

Hvis du laver en generalfuldmagt, får fuldmægtigen ret til at foretage enhver handling på dine vegne. Dette omfatter blandt andet retten til at disponere over dine penge, sælge eller pantsætte fast ejendom eller handle i forhold til offentlige myndigheder. Du kan dog sagtens lave en generalfuldmagt, hvor enkelte handlinger er undtaget, som for eksempel at sælge eller pantsætte fast ejendom.

En generalfuldmagt kan være en fordel, hvis du er ude af stand til at varetage dine egne interesser, hvis du eksempelvis opholder dig i udlandet, eller er indlagt på et hospital. Da generalfuldmagten giver meget vide rammer for fuldmægtigens ret til at handle på dine vegne, er det meget vigtigt, at du har fuld tillid til fuldmægtigen(e), og at denne vil handle i overensstemmelse med dine interesser.

Specialfuldmagt

Hvis du laver en specialfuldmagt, får fuldmægtigen derimod kun ret til at foretage visse afgrænsede handlinger på dine vegne. Det kan blandt andet være at repræsentere dig over for en offentlig myndighed, at sælge eller pantsætte fast ejendom, at stemme på en generalforsamling eller andet, som du måtte finde relevant. Du kan således afgrænse, hvilke handlinger fuldmægtigen kan indgå i på dine vegne.

Hvis du ved, at der udelukkende er brug for assistance til ét eller flere specifikke forhold, bør du vælge en specialfuldmagt, der giver ret til dette, da en generalfuldmagt giver mere eller mindre ubegrænsede muligheder for fuldmægtigen.

Lav en fuldmagt med Legal Desk

Du kan med Legal Desk nemt lave en fuldmagt, hvad enten det er en generalfuldmagt eller en specialfuldmagt. Du skal blot besvare formularen, betale for fuldmagten og derefter modtager du den straks, hvor den er klar til at blive underskrevet af fuldmagtsgiveren med NemID (læs mere om, hvordan dette gøres her). Din fuldmagt vil herefter være gyldig. Der er således ikke krav om tinglysning, advokatassistance eller lignende. Det vil dog ofte være en fordel, men ikke et krav, at bruge et vitterlighedsvidnerBemærk, at det ikke er muligt for et vitterlighedsvidne at underskrive fuldmagten med NemID, der er derfor behov for at udprinte fuldmagten, hvis du vil bruge et vitterlighedsvidne.

video

Udfyld formular

1. Udfyld formular

Modtag straks

2. Modtag straks

Underskriv digitalt

3. Underskriv digitalt

149 kr.

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv