Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Fuldmagt
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Fuldmagt

En fuldmagt er et dokument, der giver en eller flere personer ret til at handle på vegne af en anden person. I visse situationer kan det være praktisk – eller direkte nødvendigt – at udstede fuldmagter. Med Legal Desk kan du nemt og hurtigt selv lave en juridisk gyldig fuldmagt.

Hos LegalDesk

Pris: 199,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spar kr. 1.500,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Hvad er en fuldmagt?

En fuldmagt er et dokument, hvor du giver en anden person ret til at handle på dine vegne. Den person, der udsteder fuldmagten, kaldes for fuldmagtsgiveren, og modtageren af fuldmagten kaldes for fuldmægtigen. 

Når du anvender en fuldmagt, er modtageren som udgangspunkt ikke forpligtet til at godtage den. Det kan derfor være en fordel at få en fuldmagt med en udformning, der er i overensstemmelse med branchestandarden for fuldmagter og som fremstår professionel. Dette er naturligvis gældende for alle fuldmagter fra Legal Desk. 

Retten til at handle på vegne af fuldmagtsgiveren kan enten være generel (kaldet generalfuldmagt) eller begrænset til at omfatte bestemte handlinger eller forhold (kaldet specialfuldmagt).

Hvis du skal bruge fuldmagten i udlandet, eller hvis fuldmagtsgiveren/fuldmægtigen ikke taler dansk, kan du anvende vores fuldmagt på engelsk.

Generalfuldmagt

Hvis du laver en generalfuldmagt, får fuldmægtigen ret til at foretage enhver handling på dine vegne. Dette omfatter blandt andet retten til at disponere over dine penge, sælge eller pantsætte fast ejendom eller handle i forhold til offentlige myndigheder. Du kan dog sagtens lave en generalfuldmagt, hvor enkelte handlinger er undtaget, som for eksempel at sælge eller pantsætte fast ejendom.

En generalfuldmagt kan være en fordel, hvis du er ude af stand til at varetage dine egne interesser, hvis du eksempelvis opholder dig i udlandet, eller er indlagt på et hospital. Da generalfuldmagten giver meget vide rammer for fuldmægtigens ret til at handle på dine vegne, er det meget vigtigt, at du har fuld tillid til fuldmægtigen(e), og at denne vil handle i overensstemmelse med dine interesser.

Specialfuldmagt

Hvis du laver en specialfuldmagt, får fuldmægtigen derimod kun ret til at foretage visse afgrænsede handlinger på dine vegne. Det kan blandt andet være at repræsentere dig over for en offentlig myndighed, at sælge eller pantsætte fast ejendom, at stemme på en generalforsamling, afhente en pakke, hæve penge i banken eller andet, som du måtte finde relevant. Du kan således afgrænse, hvilke handlinger fuldmægtigen kan foretage på dine vegne.

Hvis du ved, at der udelukkende er brug for assistance til ét eller flere specifikke forhold, bør du vælge en specialfuldmagt, der giver ret til dette, da en generalfuldmagt giver mere eller mindre ubegrænsede muligheder for fuldmægtigen.

Lav fuldmagt her

Forskel på en fuldmagt og en fremtidsfuldmagt

En fuldmagt er IKKE det samme som en fremtidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt træder kun i kraft, hvis du (fuldmagtsgiver) ikke længere er i stand til at varetage dine egne forhold. En fremtidsfuldmagt udarbejdes altså for at sikre sig selv i fremtiden i tilfælde af eksempelvis demens eller anden sygdom. Det er derfor også vigtigt at være opmærksom på, at en almindelig fuldmagt ikke kan erstatte en fremtidsfuldmagt. 

Lav en fremtidsfuldmagt her

Hvorfor skal jeg lave en fuldmagt?

Du kan med fordel lave en fuldmagt, hvis du har brug for, at en anden person kan handle på dine vegne. Dette kan for eksempel være, hvis du opholder dig i udlandet, skal have hjælp til at sælge et hus, eller til at varetage dine interesser over for det offentlige.

Har du et familiemedlem, der eksempelvis på grund af høj alder har meget svært ved at sørge for sine daglige og økonomiske forpligtelser, kan det være en fordel, at vedkommende laver en generalfuldmagt til dig, så du kan varetage familiemedlemmets interesser. Du kan læse mere om generalfuldmagter længere nede i teksten.

Hvordan skriver man en fuldmagt?

Der er en række forhold, som en fuldmagt altid bør adressere. Disse har vi samlet i en overskuelig oversigt, som du kan finde nedenfor. Hvis alle disse forhold afdækkes i din fuldmagt, kan du være sikker på fuldmagtens gyldighed. Vi anbefaler derfor, at du bruger følgende som fuldmagt skabelon, hvis du beslutter dig for selv at lave din fuldmagt:

  1. Hvem er fuldmagtsgiver?
  2. Hvem kan handle på vegne af fuldmagtsgiver?
  3. Hvad omfatter fuldmagten (handlinger)?
  4. Kan fuldmagten overdrages?
  5. Hvornår træder fuldmagten i kraft?
  6. Hvordan tilbagekaldes fuldmagten?
  7. Korrekt påtegning af vitterlighedsvidner.

Med Legal Desks fuldmagt kan du være sikker på, at du tager højde for alle væsentlige forhold. Dermed er du garanteret, at fuldmagten er 100% juridisk gyldig, hvilket naturligvis er i både udsteders, modtagers og ikke mindst vores interesse.

Eksempel på fuldmagt

Du kan nedenfor se et eksempel på, hvordan en fuldmagt kan se ud. Eksemplet viser første side af en fuldmagt lavet med Legal Desk og giver et indtryk af, hvordan en fuldmagt kan struktureres. 

Hvem kan vælges som fuldmægtig?

Du kan selv bestemme, hvem du vil vælge som fuldmægtig. Dog skal den fuldmægtige være over 18 år, pålidelig, kompetent og i stand til at varetage opgaven på forsvarlig vis. Det er derfor vigtigt at vælge en person, som du har tillid til.

Det er muligt at vælge flere fuldmægtige, men det kan være nemmere at vælge én. Hvis du vælger flere, er det vigtigt at definere klart og tydeligt, hvordan de må handle i forhold til hinanden og i forhold til dig.

Lav en fuldmagt med Legal Desk

Med Legal Desk kan du hurtigt og nemt lave en fuldmagt, hvad enten der er tale om en generalfuldmagt eller en specialfuldmagt. Du skal blot besvare formularen, betale for fuldmagten, hvorefter du straks vil modtage den – klar til at blive underskrevet af fuldmagtsgiveren med NemID. Din fuldmagt vil herefter være gyldig.

Der er således ikke krav om tinglysning, advokatassistance eller lignende. Det vil dog ofte være en fordel, men ikke et krav, at bruge et vitterlighedsvidne. Bemærk, at det ikke er muligt for et vitterlighedsvidne at underskrive fuldmagten med NemID, hvorfor du skal udprinte fuldmagten, hvis du vil bruge et vitterlighedsvidne.

Fuldmagt

Få styr på papirarbejdet på 10 minutter

Udfyld og modtag straks

Alle dokumenter samlet ét sted

Underskriv digitalt

100% tilfredshedsgaranti

+200.000 glade kunder

Kun 199,-

Inkl. moms

Lav fuldmagt nu

Spar 1.500,- ift. traditionel advokat