Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Ansættelseskontrakt
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Ansættelseskontrakt

Hvis du skal ansætte en ny medarbejder, skal du have lavet en ansættelseskontrakt. Heldigvis kan du nemt og gratis udarbejde ansættelseskontrakter med Legal Desk. Du kan både lave ansættelseskontrakter til måneds- og timelønnede og tilpasse dem nøjagtigt efter dine behov – både på dansk og engelsk.

Hos LegalDesk

Pris: GRATIS

Hos Legal Desk

Traditionel advokat

Spar kr. 1.400,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Hvad er en ansættelseskontrakt?

En ansættelseskontrakt – også kaldt et ansættelsesbevis, ansættelsesbrev eller en ansættelsesaftale – er en skriftlig kontrakt mellem en arbejdsgiver og arbejdstager. Kontraktens primære funktioner er at bevise ansættelsesforholdet mellem parter og beskrive de væsentligste vilkår og forhold, der gælder for ansættelsesforholdet. Ansættelseskontrakten skaber således retningslinjerne for samarbejdet og mindsker risikoen for konflikter og misforståelser.

Hvis du skal ansætte en ny medarbejder, kan du nemt og gratis få udarbejdet ansættelseskontrakten hos Legal Desk. Du skal blot udfylde vores formular, der giver dig mulighed for at skræddersy kontrakten til netop dine behov.

Lav din ansættelseskontrakt med Legal Desk her

Hvad skal der stå i en ansættelseskontrakt?

En ansættelseskontrakt kan sammensættes på mange forskellige måder. De følgende punkter skal dog ifølge ansættelsesbevisloven altid fremgå af kontrakten:

  1. Arbejdsgiver og -tagers navn og adresse
  2. Arbejdsstedets adresse eller – hvis arbejdsstedet ikke er fast – adressen, hvor arbejdet hovedsageligt udføres
  3. Beskrivelse af arbejdets indhold eller angivelse af stilling
  4. Ansættelsesforholdets starttidspunkt
  5. Ansættelsesforholdets sluttidspunkt, hvis det er en tidsbegrænset ansættelse
  6. Ferierettigheder
  7. Varigheden af arbejdsgiver og -tagers opsigelsesvarsel
  8. Lønforhold
  9. Den daglige eller ugentlige arbejdstid
  10. Angivelse af eventuel kollektiv overenskomst, hvis der er en
  11. Varighed og vilkår for eventuel prøvetid
  12. Mulighed for uddannelse fra arbejdsgiveren
  13. Identitet af sociale sikringsinstitutioner, der modtager sociale bidrag knyttet til ansættelsesforholdet og eventuel social sikringsbeskyttelse fra arbejdsgiveren 
  14. Identiteten af brugervirksomhed for vikaransatte, så snart den er kendt 

Når du laver din ansættelseskontrakt med Legal Desk, kan du nemt tilføje en konkurrenceklausul og/eller kundeklausul for kun 199 kr. – prisen er den samme, uanset om du vælger én eller begge klausuler.

Hvis du har medarbejdere, som blev ansat under reglerne fra den gamle ansættelsesbevislov, anbefaler vi, at du opdaterer disse ansættelseskontrakter, så de er i tråd med de ovenstående regler for både nye og eksisterende medarbejdere.

Krav om ansættelseskontrakt 

Som arbejdsgiver er du forpligtet til at udarbejde en ansættelseskontrakt, uanset om du ansætter en månedslønnet funktionær eller timelønnet medarbejder. Den eneste undtagelse til denne regel er, hvis medarbejderen kun skal arbejde tre timer – eller mindre – om ugen i en periode over fire uger. Uden en ansættelseskontrakt risikerer du at skulle betale godtgørelse til medarbejderen, da du som arbejdsgiver har pligt til at give dine medarbejdere oplysning om deres ansættelsesvilkår. Oplysningerne skal som udgangspunkt gives inden for en frist på syv kalenderdage efter starten af ansættelsesforholdet.

Skal du ansætte en medarbejder, der ikke taler dansk, kan du også nemt tilføje en engelsksproget version af kontrakten for kun 199 kr. Så modtager du en dobbeltspaltet version af kontrakten, hvoraf den ene spalte er en dansksproget version, og den anden spalte er en engelsksproget version.

Lav gratis ansættelseskontrakt her

Ansættelseskontrakt for månedslønnet funktionær

Hvis medarbejderen skal aflønnes med en fast månedlig løn, vil medarbejderen – uanset arbejdstidens længde – være månedslønnet. En månedslønnet medarbejder behøver ikke nødvendigvis at være fuldtidsansat, da deltidsansatte også kan være månedslønnede. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis medarbejderen aflønnes med 18.000 kr. om måneden for 20 timers arbejde om ugen. Skal din medarbejder aflønnes efter antal arbejdstimer, vil vedkommende derimod være timelønnet (læs mere om timelønnede medarbejdere i næste afsnit).

Som arbejdsgiver skal du anvende en ansættelseskontrakt for månedslønnede funktionærer, hvis din medarbejder:

  • er lønmodtager og ansat i en tjenestestilling (primært inden for handel- og kontorområdet), udfører arbejde med lagerekspedition eller beskæftiger sig med enten tekniske eller kliniske bistandsydelser
  • arbejder mere end otte timer om ugen i en periode, der varer længere end én måned

Vær opmærksom på, at direktører ikke er omfattet af funktionærloven, selvom de opfylder ovenstående kriterier. I stedet for en ansættelseskontrakt skal du derfor udarbejde en direktørkontrakt, hvis den ansatte skal indtræde i en direktørstilling.

Lav gratis ansættelseskontrakt for månedslønnet funktionær her

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Ansættelseskontrakt for timelønnet

En medarbejder er timelønnet, når vedkommende aflønnes for det antal timer der arbejdes i løbet af lønperioden. Tjenere og studerende er oftest blandt de personer, der bliver timelønnet for deres arbejde. Du skal dog være opmærksom på, om din timelønnede medarbejder er funktionær og dermed er omfattet af funktionærlovens regler om opsigelse, sygdom mv., da det kan have betydning for kontraktens udformning.

Hvornår er en timelønnet medarbejder funktionær?

En timelønnet medarbejder er funktionær, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. Medarbejderen skal arbejde mindst otte timer om ugen i gennemsnit
  2. Medarbejderen skal være underlagt instruktionspligt – det vil sige, at der skal være en overordnet, som giver medarbejderen instrukser i forhold til arbejdets udførsel
  3. Medarbejderen skal udføre funktionærarbejde, hvilket blandt andet inkluderer kontorarbejde, salgsarbejde, lagerarbejde og visse former for klinisk arbejde

Lav gratis ansættelseskontrakt for timelønnet medarbejder her

Er ansættelsen omfattet af en overenskomst?

Hvis din ansættelse er omfattet af en overenskomst, vil denne overenskomst fastsætte krav til ansættelsesforholdet – eksempelvis vedrørende arbejdstid, ferie og anden godtgørelse – som derfor også skal overholdes i ansættelsesforholdet. Det betyder også, at der stilles specifikke krav til, hvordan ansættelseskontraktens indhold i så fald skal udformes.

Derfor er det vigtigt, at du undersøger, om din kommende medarbejder er omfattet af en overenskomst, før du udarbejder din ansættelseskontrakt. Hvis ansættelsen er omfattet af en overenskomst, vil du desværre ikke kunne bruge Legal Desks ansættelseskontrakt.

Hvordan gør jeg ansættelseskontrakten gyldig?

Når du udarbejder din ansættelseskontrakt med Legal Desk, modtager du ansættelseskontrakten straks efter, at du har udfyldt formularen på hjemmesiden. Herefter er kontrakten klar til at blive underskrevet af dig og din medarbejder, hvilket I nemt og hurtigt kan gøre digitalt med jeres MitID.

Når I begge har underskrevet kontrakten, er ansættelsesforholdet gyldigt. I kan herefter altid finde ansættelseskontrakten online i jeres respektive Legal Desk-arkiv, hvor den bliver sikkert opbevaret.

Lav gratis din ansættelseskontrakt med Legal Desk

Når du laver din ansættelseskontrakt med Legal Desk, udfylder du ikke blot en standard pdf-skabelon med fastlåste og begrænsede muligheder. Derimod udfylder du en fleksibel formular, der på baggrund af dine svar automatisk genererer en ansættelseskontrakt, som er skræddersyet til dine behov og ønsker.

Du modtager ansættelseskontrakten med det samme – klar til underskrift med MitID. Klik blot ‘Lav ansættelseskontrakt nu’ nedenfor for at gå i gang med formularen. Det tager typisk 10-15 minutter, men du kan altid gemme undervejs og kontakte os, hvis du støder på spørgsmål.

 

Ansættelseskontrakt

Få styr på papirarbejdet på 10 minutter

Udfyld og modtag straks

Alle dokumenter samlet ét sted

100% tilfredshedsgaranti

Digital alt-i-en løsning

Mere end 200.000 tilfredse kunder

GRATIS

Lav kontrakt nu

Spar 1.400,- ift. traditionel advokat