Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Dødsbobehandling
dit dokument oprettes ...
15
Det tager 15 i reelt tidsforbrug

Uskiftet bo

Ved uskiftet bo får længstlevende ægtefælle mulighed for at råde over afdødes formue, således at udbetalingen af arven udskydes. Du kan nemt og billigt behandle et uskiftet bo med Legal Desk. Vi gennemgår her reglerne for uskiftet bo, så du kan få et overblik over dine muligheder, samt hvordan du gør.

Hos LegalDesk

Pris: 999,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spar kr. 25.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

15 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Hvad er uskiftet bo?

At sidde i uskiftet bo betyder, at den efterladte ægtefælle får råderet over den afdøde ægtefælles formue. Ved uskiftet bo skal arven efter den afdøde ægtefælle derfor ikke fordeles mellem børnene, før den længstlevende ægtefælle går bort.

Hvis du ikke vælger at sidde i uskiftet bo, skal arven som udgangspunkt fordeles. Det betyder, at boet skal skiftes. Hvis I på forhånd ikke har oprettet et testamente, kan det betyde, at halvdelen af afdødes formue skal fordeles mellem afdødes børn med det samme.

Tre ting, du skal vide om uskiftet bo

 1. Uskiftet bo er kun aktuelt for ægtefæller, da kun ægtefæller er omfattet af formuefællesskab (også kaldet delingsformue eller fælleseje).
 2. Uskiftet bo betyder ikke, at børnene bliver arveløse, men derimod blot, at arven, de står til at modtage, bliver udskudt, indtil den længstlevende ægtefælle går bort.
 3. Det vil som udgangspunkt tage væsentligt kortere tid at sidde i uskiftet bo frem for at skulle skifte boet.

Se hvordan Legal Desk virker

Fordele ved uskiftet bo

Den primære fordel ved at sidde i uskiftet bo er, at den længstlevende ægtefælle kan overtage hele formuen og derfor ikke behøver at udbetale arv til børnene med det samme. Hvis ægtefællerne ikke har oprettet et testamente, bestemmer arveloven, at 1/4 af fællesformuen skal udbetales til børnene. Sådan en situation kan være problematisk for den længstlevende ægtefælle, da han eller hun for eksempel kan være nødsaget til at sælge den fælles bolig, hvis deres formue primært er bundet op til denne.

Sådan sidder du uskiftet bo

Processen for uskiftet bo kan variere meget afhængigt af din situation, herunder om der er særbørn og/eller fællesbørn i ægteskabet, samt hvor mange forskellige typer aktiver den afdøde efterlader. Overordnet set ser processen dog således ud:

 1. Indledende møde med skifteretten
 2. Anmod skifteretten om uskiftet bo
 3. Udfyld formueoversigten (en oversigt over samtlige aktiver i boet)
 4. Aflevér korrekt udfyldt formueoversigt og evt. gyldige samtykker til uskiftet bo, hvis der er særbørn.

Hvis du har særbørn og behandler et uskiftet bo med Legal Desk, sørger vi for at oprette samtykke til hvert særbarn. Hvis du allerede har indhentet samtykke, behøver du blot uploade dette.

Klik her for at behandle uskiftet bo

Ulemper ved uskiftet bo

Der er også potentielle ulemper forbundet med at sidde i uskiftet bo. En række ulemper, som du skal være opmærksom på, før du vælger at sidde i uskiftet bo, er følgende:

 1. Du kan ikke indgå nyt ægteskab

  Du kan ikke sidde i uskiftet bo og samtidig indgå et nyt ægteskab. Det betyder, at hvis du senere vil indgå et nyt ægteskab, skal det uskiftede bo skiftes. Rent praktisk betyder det, at man tager den fælles formue, der eksisterer på tidspunktet på skiftet, og fordeler den efter reglerne i arveloven eller testamentet, hvis sådan et er oprettet.
 2. Alt, hvad du tjener, indgår i det uskiftede bo

  Alt det, du tjener, mens du sidder i uskiftet bo, vil indgå i det uskiftede bo, og vil derfor skulle deles med børnene, hvis boet skal skiftes, mens du er i live – for eksempel, hvis du skal giftes igen.
 3. Du bliver ansvarlig for afdødes gældsforpligtelser

  Da du overtager hele fællesformuen, vil du også overtage de gældsforpligtelser, som din afdøde ægtefælle måtte have. Rent praktisk bliver der dog automatisk ved ægtefællens død indrykket en meddelelse i Statstidende, hvorefter alle, der har et pengekrav mod den afdøde ægtefælle, skal meddele dette. Når du har dannet dig et overblik over disse krav, kan du herefter bestemme, om du fortsat ønsker at sidde i uskiftet bo.
 4. Der er begrænsninger for at oprette testamente

  Da uskiftet bo ikke påvirker selve arvefordelingen, men blot udskyder udbetalingen af arven, kan du med et testamente udelukkende råde over den del af arven, som retmæssigt tilhører dig. Da halvdelen af det uskiftede bo tilhører den afdøde ægtefælle og dine børn har krav på 1/4 af arven efter dig i tvangsarv, betyder det altså, at du kun kan bestemme over 3/8 af den samlede formue med et testamente.
 5. Du indtræder i afdødes skattemæssige stilling

  Da du overtager hele den fælles formue, inklusiv den afdøde ægtefælles formue, vil du også overtage ægtefællens skattemæssige stilling med hensyn til den afdøde ægtefælles formue og gæld. Det betyder blandt andet, at du overtager den afdødes skattegæld og krav på overskydende skat.
 6. Der er rådighedsbegrænsninger på fællesformuen

  Da arven til børnene er udskudt til et senere tidspunkt, må du ikke misbruge rådigheden over den fælles formue. Det kan for eksempel være ved at give meget store gaver til andre eller sælge store aktiver såsom et hus til en meget billig pris. Der skal dog i praksis meget til, at man vurderer, at der er tale om et reelt misbrug.

Hvornår kan man sidde i uskiftet bo?

Det er udelukkende ægtefæller, der kan sidde i uskiftet bo. Er du ugift samlevende, har du ikke formuefællesskab og derfor er situationen ganske anderledes her. Der er derudover en række betingelser, der skal være opfyldt, før du som længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo.

 1. I skal have formuefællesskab

  Det betyder, at I ikke må have oprettet ægtepagt om fuldstændig særeje for hele jeres formue. Du kan dog godt sidde i delvist uskiftet bo, hvis særejet kun omfatter en del af jeres formue.
 2. Accept fra særbørn

  Hvis I kun har fællesbørn, er dette ikke aktuelt for jer. Hvis en af jer eller I begge har børn fra tidligere forhold, skal de give deres skriftlige samtykke til, at den længstlevende ægtefælle må sidde i uskiftet bo. Bemærk venligst, at særbørn under 18 år ikke kan give samtykke til uskiftet bo.

 3. I må ikke være under konkurs

  Det betyder, at I ikke kan sidde i uskiftet bo, hvis den længstlevende ægtefælle er under konkurs og dermed ikke er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser.
 4. Den længstlevende skal være myndig

  Den længstlevende ægtefælle skal være myndig og må ikke være under værgemål.

Legal Desk gør det nemt og overskueligt at behandle uskiftet bo

At behandle et uskiftet bo kan desværre ikke klares på en eftermiddag, men med Legal Desk kan du være sikker på, at du bliver holdt i hånden hele vejen.

Du starter med at udfylde vores korte formular. Når du har betalt, starter selve behandlingsprocessen, hvor vi hjælper dig igennem hvert eneste trin og sørger for, at du altid ved, hvad der skal ske. Vi udarbejder og udfylder alle de nødvendige dokumenter.

Klik ‘Start behandling nu’ for at gå i gang med formularen og lad os hjælpe dig med at få styr på det praktiske i en svær tid.

Dødsbobehandling

Få hjælp til dødsbobehandling af uskiftet bo

Få styr på papirarbejdet på 10 minutter

Udfyld og modtag straks

Vi hjælper dig hele vejen

100% tilfredshedsgaranti

+200.000 glade kunder

Kun 999,-

Inkl. moms

Start behandling nu

Spar 25.000,- ift. traditionel advokat