Legal Desk
93 87 78 89. Alle hverdage 9 - 17

Kombinationssæreje - Ægtepagt

Kombinationssæreje beskytter dig i tilfælde af skilsmisse og tilgodeser samtidig din ægtefælle, hvis du går bort. Af samme grund er dette den mest populære særejetype i Danmark.

LEGAL DESK
699 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
4.000 KR.
Start Nu

Derfor skal I lave kombinationssæreje

Som ægtefæller får I automatisk det, som hedder formuefællesskab - også kaldet fælleseje - når I bliver gift. Formuefællesskab betyder, at I som udgangspunkt skal dele alle jeres ejendele, hvis I bliver skilt eller hvis den ene går bort. Du kan læse mere om dette i vores artikel om formuefællesskab.

Hvad er konsekvensen af kombinationssæreje?

Ønsker I ikke formuefællesskab i jeres ægteskab, kan I vælge at indgå en ægtepagt om kombinationssæreje. Det vil betyde, at I ikke skal dele jeres ting, hvis I bliver separeret eller skilt. Hvis den ene ægtefælle derimod går bort, vil længstlevendes formue blive fuldstændigt særeje, mens den afdøde ægtefælles formue vil blive formuefællesskab og dermed skal deles. Det betyder, at længstlevende ægtefælle vil modtage mere, end hvis der ikke var indgået en ægtepagt om kombinationssæreje.

Eksempel: Anne og Bjørn er gift og har sammen sønnen Simon. Anne har en formue på 200.000 kr. og Bjørn 400.000 kr. på tidspunktet, hvor Anne går bort. Bjørns formue på 400.000 kr. tages her ud som fuldstændigt særeje. Annes formue på 200.000 kr. bliver derimod fælleseje. Det betyder, at formuen skal deles med halvdelen (100.000 kr.) til Bjørn, mens den anden halvdel (100.000 kr.) skal fordeles som arv (dødsbo). Arven vil fordeles med halvdelen (50.000 kr.) til Bjørn og halvdelen (50.000 kr.) til Simon. Bjørn vil altså nu have en samlet formue på 550.000 kr., mens Simon vil arve 50.000 kr.

Hvis I ikke ønsker, at det er ægtefællen, der modtager mest muligt ved dødsfald, men derimod at det skal være arvinger såsom børn, skal I overveje ægtepagt med fuldstændigt særeje. Du kan læse mere om fuldstændigt særeje her.

Hvis din ægtefælle ikke taler dansk, kan I benytte vores ægtepagt med engelsk oversættelse her.

Sådan får I kombinationssæreje

Se vores video om, hvordan I selv - nemt, billigt og sikkert - får kombinationssæreje med Legal Desk. Under videoen kan I læse mere om, hvilken betydning det har, at lave en ægtepagt med kombinationssæreje.

Hvornår bør I vælge kombinationssæreje?

Der er nogle situationer, hvor det vil være en fordel, at lave en ægtepagt med kombinationssæreje (frem for en ægtepagt om fuldstændigt særeje):

  1. Hvis I ønsker at sikre hinanden i tilfælde af, at den ene ægtefælle afgår ved døden.

  2. Hvis den ene ægtefælle har en betydelig større formue end den anden, og I ikke ønsker at dele formuerne i tilfælde af separation eller skilsmisse.

Ægtepagten om kombinationssæreje yder god beskyttelse for jer - både hvis I skulle blive skilt, eller hvis en af jer går bort. Dette er årsagen til, at kombinationssærejet er den mest anvendte form for særeje i Danmark.

Eksempel på kombinationssæreje

Kombinationssæreje oprettes som nævnt ovenfor ved en ægtepagt. Du kan her se et eksempel på en ægtepagt med kombinationssæreje fra Legal Desk:

“særeje”

Omfanget af særejet

Når I laver jeres kombinationssæreje skal I vælge, hvor meget der skal være omfattet af særejet. I Legal Desks ægtepagt om kombinationssæreje kan I vælge mellem følgende:

  1. Alt er omfattet af særejet: Særejet vil omfatte alle ejendele, uanset om ejendelene er erhvervet før eller efter ægteskabets indgåelse.

  2. Alt før ægteskabet er omfattet af særejet: Særejet vil omfatte alle ejendele, der er erhvervet før ægteskabets indgåelse samt gaver og arv, I modtager efter ægteskabets indgåelse. Alle ejendele, der derimod erhverves efter ægteskabets indgåelse, vil dog ikke være omfattet af særejet, og vil derfor være fælleseje.

  3. Kun bestemte aktiver er omfattet af særejet: Særejet vil udelukkende omfatte de ejendele, I har beskrevet i ægtepagten. Det kan eksempelvis være en bankkonto, en ejendom eller en virksomhed. Alle jeres øvrige ejendele vil være fælleseje.

Sådan gør I kombinationssærejet gyldigt

1. Lav jeres ægtepagt om kombinationssæreje. Når I har betalt for dokumentet, får I straks adgang til jeres ægtepagt.

2. Udskriv, dater og underskriv dokumentet.

3. Tinglys ægtepagten med vores udførlige vejledning til tinglysning af ægtepagteller få os til at gøre det for jer hurtigt og nemt med vores tinglysningsservice. Tinglysning af ægtepagter medfører altid et tinglysningsgebyr til det offentlige på 1.660 kr.

Start jeres ægtepagt om kombinationssæreje her.

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler