Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Ægtepagt
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Ægtepagt om kombinationssæreje

Kombinationssæreje er den mest populære form for særeje, da den kombinerer det bedste fra skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje, sådan at I beholder jeres respektive formuer ved skilsmisse, men at længstlevende ægtefælle tilgodeses, hvis en af jer går bort. Med Legal Desk kan du nemt og hurtigt lave en ægtepagt med kombinationssæreje.

Hos LegalDesk

Pris: 899,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spar kr. 4.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Hvad er kombinationssæreje?

Kombinationssæreje er en blanding af skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje, hvor jeres respektive formuer ikke bliver delt ved skilsmisse eller separation, samtidig med at der skabes de mest gunstige forhold for den længstlevende ægtefælle, hvis den ene skulle gå bort.

Det vil sige, at den afdøde ægtefælles formue i en sådan situation bliver til formuefællesskab, hvorimod længstlevende ægtefælles formue bliver til fuldstændigt særeje, sådan at længstlevende beholder hele sin formue. At afdødes formue bliver til formuefællesskab betyder, at den bliver delt ligeligt op, så den ene halvdel fordeles mellem eventuelle livsarvinger og længstlevende ægtefælle, mens den anden halvdel udelukkende går til længstlevende ægtefælle.

Kombinationssæreje fungerer således som skilsmissesæreje ved skilsmisse eller separation og som fuldstændigt særeje ved død, hvilket er grunden til dens popularitet.

Derfor skal I lave kombinationssæreje

Som ægtefæller får I automatisk det, som hedder formuefællesskab - også kaldet delingsformue eller fælleseje - når I bliver gift. Formuefællesskab betyder, at I som udgangspunkt skal dele alle jeres ejendele, hvis I bliver skilt eller hvis den ene går bort.

Hvad er konsekvensen af kombinationssæreje?

Ønsker I ikke formuefællesskab i jeres ægteskab, kan I vælge at indgå en ægtepagt om kombinationssæreje. Det vil betyde, at I ikke skal dele jeres ejendele, hvis I bliver separeret eller skilt. Hvis den ene ægtefælle derimod går bort, vil længstlevendes formue blive fuldstændigt særeje, mens den afdøde ægtefælles formue vil blive formuefællesskab og dermed skal deles. Det betyder, at længstlevende ægtefælle vil modtage mere, end hvis der ikke var indgået en ægtepagt om kombinationssæreje.

Eksempel:
Anne og Bjørn er gift og har sammen sønnen Simon. Anne har en formue på 200.000 kr. og Bjørn 400.000 kr. på tidspunktet, hvor Anne går bort. Bjørns formue på 400.000 kr. tages her ud som fuldstændigt særeje. Annes formue på 200.000 kr. bliver derimod fælleseje.

Det betyder, at formuen skal deles med halvdelen (100.000 kr.) til Bjørn, mens den anden halvdel (100.000 kr.) skal fordeles som arv (dødsbo). Arven vil fordeles med halvdelen (50.000 kr.) til Bjørn og halvdelen (50.000 kr.) til Simon. Bjørn vil altså nu have en samlet formue på 550.000 kr., mens Simon vil arve 50.000 kr.

I kan både lave en ægtepagt med kombinationssæreje før og efter, I bliver gift. Dog anbefaler vi i langt de fleste tilfælde, at I ordner det inden, læs mere om dette her. I visse tilfælde kan den ene ægtefælle komme til at skulle betale ægtefællebidrag til den anden ægtefælle efter skilsmisse eller separation.

Hvis din ægtefælle ikke taler dansk, kan I benytte vores ægtepagt med engelsk oversættelse her.

Hvis du skal giftes med en udlænding, kan du læse mere om reglerne her.

Hvornår bør I vælge kombinationssæreje?

Der er en nogle situationer, hvor det vil være en fordel, at lave en ægtepagt med kombinationssæreje (frem for en ægtepagt om fuldstændigt særeje):

 1. Hvis I ønsker at sikre hinanden i tilfælde af, at den ene ægtefælle afgår ved døden.

 2. Hvis den ene ægtefælle har en betydelig større formue end den anden, og I ikke ønsker at dele formuerne i tilfælde af separation eller skilsmisse.

Ægtepagten om kombinationssæreje yder god beskyttelse for jer - både hvis I skulle blive skilt, eller hvis en af jer går bort. Dette er årsagen til, at kombinationssærejet er den mest anvendte form for særeje i Danmark.

Eksempel på kombinationssæreje

Kombinationssæreje oprettes som nævnt ovenfor ved en ægtepagt. Du kan her se et eksempel på kombinationssæreje, som det ser ud med en Legal Desk ægtepagt:

 

Omfanget af særejet

Når I laver jeres kombinationssæreje skal I vælge, hvor meget der skal være omfatte af særejet. I Legal Desks ægtepagt om kombinationssæreje kan I vælge mellem følgende:

 1. Alt er omfattet af særejet:

  Særejet vil omfatte alle ejendele, uanset om ejendelene er erhvervet før eller efter ægteskabets indgåelse. I kan dog vælge, at et bestemt beløb skal være fælleseje og altså deles i tilfælde af separation eller skilsmisse (sumdeling). Typisk kan denne model være hensigtsmæssig i tilfælde, hvor den ene har en en langt større formue end den anden, da den økonomisk lavere stillede vil blive tilgodeset, hvis I går fra hinanden.
 2. Alt før ægteskabet er omfattet af særejet:

  Særejet vil omfatte alle ejendele, der er erhvervet før ægteskabets indgåelse samt gaver og arv, I modtager efter ægteskabets indgåelse. Alle ejendele, der derimod erhverves efter ægteskabets indgåelse, vil dog ikke være omfattet af særejet, og vil derfor være fælleseje. Dog er det muligt at vælge, at alt gæld, som I hver især optager fremadrettet, skal være særeje. På den måde sikrer I, at det kun er jeres formuer, der skal deles i tilfælde af skilsmisse, og eventuel gæld vil derfor ikke indgå i delingen.
 3. Kun bestemte ejendele eller beløb er omfattet af særejet:

  Særejet vil udelukkende omfatte de ejendele eller beløb, I beskriver i ægtepagten. Det kan eksempelvis være en ejendom, en virksomhed eller et bestemt beløb (sumsæreje), hvis en af jer eksempelvis har betalt indskuddet i jeres fælles bolig eller den ene af jer har en langt større formue end den anden. Alle jeres øvrige ejendele vil være fælleseje.

Sådan gør I kombinationssærejet gyldigt

 1. Lav jeres ægtepagt om kombinationssæreje. Når I har betalt for dokumentet, får I straks adgang til jeres ægtepagt.
 2. Underskriv jeres ægtepagt med NemID
 3. Få Legal Desk til at gøre det for jer hurtigt og nemt med vores tinglysningsservice til 499 kr., eller gør det selv. Tinglysning af ægtepagter medfører altid en tinglysningsafgift til det offentlige på 1.850 kr.

 

Ægtepagt

Beskytter både dig selv og din ægtefælle

Få styr på papirarbejdet på 10 minutter

Nem oprettelse

Underskriv digitalt

100% tilfredshedsgaranti

+200.000 glade kunder

Kun 899,-

Inkl. moms

Lav ægtepagt nu

Spar 4.000,- ift. traditionel advokat