Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt giver dine nærmeste mulighed for at handle på dine vegne, hvis du selv bliver forhindret i dette f.eks. på grund af demens eller anden sygdom. Med Legal Desk kan du oprette en fremtidsfuldmagt allerede i dag – nemt, hurtigt og billigt.

Hos LegalDesk

Pris: 699 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et dokument, der sikrer og skaber tryghed for fuldmagtsgiveren og vedkommendes nærmeste pårørende, da fremtidsfuldmagten giver en eller flere udvalgt(e) pårørende ret til at varetage fuldmagtsgiverens interesser, hvis vedkommende ikke længere selv er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Fremtidsfuldmagten adskiller sig dermed fra andre fuldmagtsformer i det, at den kun træder i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan tage vare på sig selv. Det kan f.eks. være ved alvorlig sygdom som demens eller en pludselig invaliderende ulykke. Fremtidsfuldmagten giver dermed fuldmagtsgiveren mulighed for at bestemme, hvem der skal tage hånd om dem, hvis det skulle blive nødvendigt. Derfor er det også en stor hjælp til de pårørende.

Du kan nemt, hurtigt og billigt lave en fremtidsfuldmagt med Legal Desk her.

Sådan opretter du en fremtidsfuldmagt hos Legal Desk

Legal Desk sørger for hele processen i forbindelse med oprettelse af fremtidsfuldmagt, så du blot skal vedkende fremtidsfuldmagten foran notaren.

 1. Opret fremtidsfuldmagt
  Når du trykker 'Lav fremtidsfuldmagt nu' ovenfor kan du oprette din fremtidsfuldmagt. Her vælger du, hvilke vilkår der skal gælde for fremtidsfuldmagten og dermed hvad der skal stå i den. Du modtager fremtidsfuldmagten med det samme, så du kan læse den igennem (hvis der skulle være tastefejl, kan du selv rette disse efterfølgende).

 2. Klargøring til underskrift af fremtidsfuldmagt
  Så snart du har gennemført din bestilling, vil Legal Desk sætte din fremtidsfuldmagt op til underskrift i registret for fremtidsfuldmagter. Når dette er gjort vil du modtage en mail fra os, der giver dig besked om, at din fremtidsfuldmagt er klar til underskrift.

 3. Underskriv fremtidsfuldmagten med NemID
  Du skal herefter underskrive din fremtidsfuldmagt ned NemID i registret for fremtidsfuldmagter. Du modtager en udførlig vejledning til, hvordan man underskriver med NemID, på både skrift og video fra os.

 4. Vedkend fremtidsfuldmagten foran notar
  Som det sidste skal du vedkende din fremtidsfuldmagt foran en notar, hvilket er en offentlig embedsmand (dette koster 300 kr. i offentligt gebyr). Her skal du oplyse dit sagsnummer, der er dit fulde navn, hvorefter notaren gør fremtidsfuldmagten endelig gyldig (du kan læse mere om dette her).

Fremtidsfuldmagt Proces

Hvorfor skal jeg lave en fremtidsfuldmagt?

Der er flere grunde til, at det kan være en god ide at oprette en fremtidsfuldmagt:

 • Du bestemmer selv, hvem der skal varetage dine interesser, hvis du selv bliver ude af stand til at varetage disse.

 • Med en fremtidsfuldmagt undgår du at blive umyndiggjort, hvis du senere hen ikke kan varetage dine egne interesser (umyndiggørelse sker i en del tilfælde for at lette processer, eksempelvis i forbindelse med salg af hus).

 • Fremtidsfuldmagten udarbejdes og underskrives, mens du fortsat er i stand til dette - og træder først i kraft, hvis du mister evnen til at varetage dine egne interesser.

 • En fremtidsfuldmagt giver en eller flere personer, du har nær, mulighed for at sørge for dine økonomiske og personlige forhold, frem for myndighederne.

Lav fremtidsfuldmagt her

Eksempel på fremtidsfuldmagt

Her kan du se et eksempel på, hvordan en fremtidsfuldmagt lavet med Legal Desk ser ud.

“fremtidsfuldmagt”

Hvem kan lave en fremtidsfuldmagt?

Alle kan oprette en fremtidsfuldmagt. Det eneste krav er, at alle involverede parter er fyldt 18 år og myndige, dvs. den der giver og den/dem der modtager fremtidsfuldmagten. Det betyder også, at en fremtidsfuldmagt er for alle, der ønsker sikkerhed for fremtiden, uanset din alder, og om du er syg eller ej.

En fremtidsfuldmagt kan kun gives som enkeltperson, hvilket vil sige, at ægtefæller eksempelvis ikke kan lave en fremtidsfuldmagt, der beskriver begge parters ønsker, eller hvis begge parter ønsker at være fuldmægtige for hinanden. Med andre ord skal der altså laves en fremtidsfuldmagt per person.

Hvis du har brug for en fuldmagt, der træder i kraft med det samme, skal du bruge vores almindelige fuldmagt på dansk eller vores fuldmagt på engelsk.

Hvad giver fremtidsfuldmagten ret til?

Fremtidsfuldmagten giver samme rettigheder som en generalfuldmagt og giver på den måde modtageren/modtagerne ret til at foretage enhver handling på vegne af fuldmagtsgiveren, både i personlige og økonomiske forhold. Dette omfatter blandt andet at råde over penge, sælge fast ejendom eller varetage dine interesser i forhold til offentlige myndigheder.

Hvad er forskellen på en fremtidsfuldmagt og en almindelig fuldmagt?

Forskellen på en generalfuldmagt og en fremtidsfuldmagt er, som tidligere skrevet, at fremtidsfuldmagten først træder i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv. Derudover skal fremtidsfuldmagten registreres digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret og underskrives foran en notar. På den måde kan Familieretshuset og domstolene tilgå fremtidsfuldmagter, hvilket medvirker til at undgå misbrug af fremtidsfuldmagter og på den måde beskytte den enkelte fuldmagtsgiver.

Med Legal Desks fremtidsfuldmagt har du mulighed for at fordele ansvaret hos flere personer. Dvs. at du som fuldmagtsgiver kan vælge, at der eksempelvis er én der tager sig pasning og vedligeholdelse af din bolig, og en anden der varetager dine økonomiske interesser. Hvis du går bort, vil fremtidsfuldmagten automatisk bortfalde.

Opret din fremtidsfuldmagt med Legal Desk

Det har aldrig været lettere at lave en fremtidsfuldmagt, og med Legal Desk kan du gå i gang allerede nu. Vores online formular fører dig sikkert igennem processen, så du ender med en 100 % juridisk gyldig fremtidsfuldmagt, der afspejler alle dine behov.

Spar 4.000 kr. på advokaten og opret nemt og hurtigt en fremtidsfuldmagt med Legal Desk. Klik 'Lav fremtidsfuldmagt nu' herunder for at begynde.

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder