Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | info@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt giver dine nærmeste mulighed for at handle på dine vegne, hvis du selv bliver forhindret i dette f.eks. på grund af demens eller anden sygdom. Med Legal Desk kan du oprette en fremtidsfuldmagt allerede i dag – nemt, hurtigt og billigt.

Hos LegalDesk

Pris: 899 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et dokument, der sikrer og skaber tryghed for fuldmagtsgiveren og vedkommendes nærmeste pårørende, da fremtidsfuldmagten giver en eller flere udvalgt(e) pårørende ret til at varetage fuldmagtsgiverens interesser, hvis vedkommende ikke længere selv er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Fremtidsfuldmagten adskiller sig dermed fra andre fuldmagtsformer i det, at den kun træder i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan tage vare på sig selv. Det kan f.eks. være ved alvorlig sygdom som demens eller en pludselig invaliderende ulykke. Fremtidsfuldmagten giver dermed fuldmagtsgiveren mulighed for at bestemme, hvem der skal tage hånd om dem, hvis det skulle blive nødvendigt. Derfor er det også en stor hjælp til de pårørende.

Du kan nemt, hurtigt og billigt lave en fremtidsfuldmagt med Legal Desk her.

Forskel på fremtidsfuldmagt og en pårørende fuldmagt

Mange forveksler en pårørende fuldmagt med en fremtidsfuldmagt, men det er ikke det samme. Flere steder er det nemlig muligt at lave en pårørende fuldmagt gratis, og derfor virker det ved første øjekast som den bedste og billigste løsning. En pårørende fuldmagt giver dog ikke tilnærmelsesvist den samme dækning, og du risikerer, at den bliver afvist, når du engang skal bruge den.

Årsagen til, at du risikerer, at din pårørende fuldmagt bliver afvist er, at den modsat en fremtidsfuldmagt ikke bliver registreret i Fremtidsfuldmagtsregistret. Det gælder også, hvis din pårørende fuldmagt underskrives foran notar. Det faktum, at din pårørende fuldmagt er underskrevet foran notar har nemlig ingen betydning for, om den bliver godkendt, da notarens opgave udelukkende er at dokumentere, at dokumentet eksisterer – ikke at sikre dets gyldighed.

Hvis du har lavet en pårørende fuldmagt i stedet for en fremtidsfuldmagt og eksempelvis bliver ramt af demens og derfor ikke er i stand til at varetage dine egne forhold, så vil din pårørende fuldmagt som udgangspunkt bortfalde. Hvis du derimod har lavet en fremtidsfuldmagt, så vil eksempelvis det offentlige kunne gå ind i Fremtidsfuldmagtsregistret og se, at du har oprettet en fremtidsfuldmagt, som giver en eller flere udvalgte personer ret til at handle på dine vegne – dette garanterer fuldmagtens gyldighed og sikrer, at du ikke kommer under værgemål.

Forskel på fremtidsfuldmagt og en almindelig fuldmagt

Forskellen på en generalfuldmagt og en fremtidsfuldmagt er, at fremtidsfuldmagten først træder i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv. Derudover skal fremtidsfuldmagten registreres digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret og underskrives foran en notar. På den måde kan Familieretshuset og domstolene tilgå fremtidsfuldmagter, hvilket medvirker til at undgå misbrug af fremtidsfuldmagter og på den måde beskytte den enkelte fuldmagtsgiver.

Med Legal Desks fremtidsfuldmagt har du mulighed for at fordele ansvaret hos flere personer. Dvs. at du som fuldmagtsgiver kan vælge, at der eksempelvis er én der tager sig pasning og vedligeholdelse af din bolig, og en anden der varetager dine økonomiske interesser. Hvis du går bort, vil fremtidsfuldmagten automatisk bortfalde.

Hvorfor skal jeg lave en fremtidsfuldmagt?

Der er flere grunde til, at det kan være en god ide at oprette en fremtidsfuldmagt:

  • Du bestemmer selv, hvem der skal varetage dine interesser, hvis du selv bliver ude af stand til at varetage disse.
  • Med en fremtidsfuldmagt undgår du at blive umyndiggjort, hvis du senere hen ikke kan varetage dine egne interesser (umyndiggørelse sker i en del tilfælde for at lette processer, eksempelvis i forbindelse med salg af hus).
  • Fremtidsfuldmagten udarbejdes og underskrives, mens du fortsat er i stand til dette – og træder først i kraft, hvis du mister evnen til at varetage dine egne interesser.
  • En fremtidsfuldmagt giver en eller flere personer, du har nær, mulighed for at sørge for dine økonomiske og personlige forhold, frem for myndighederne.

Hvem kan lave en fremtidsfuldmagt?

Alle kan oprette en fremtidsfuldmagt. Det eneste krav er, at alle involverede parter er fyldt 18 år og myndige, dvs. både den, der giver og den/dem, der modtager fremtidsfuldmagten. Det betyder også, at en fremtidsfuldmagt er for alle, der ønsker sikkerhed for fremtiden, uanset din alder, og om du er syg eller ej.

Det er muligt at vælge mere end én fremtidsfuldmægtig. Hvis du vælger mere end én, skal du tage stilling til, hvorvidt de skal være sidestillede og træffe beslutningerne på lige fod eller prioriterede. Hvis du vælger at prioritere de fuldmægtige, vil du skulle vælge en primær fuldmagtshaver, der alene vil kunne handle på vegne af fuldmagtsgiver. Hvis den primære fuldmagtshaver hverken kan eller vil varetage rollen som fuldmægtig, vil den sekundære fuldmagtshaver træde til osv.

En fremtidsfuldmagt bør kun gives til personer, som du har fuld tillid til og er tryg ved at give adgang til meget personlige informationer om dig selv såsom helbredsmæssige forhold. Personen skal også være kompetent og villig til at påtage sig opgaven.

En fremtidsfuldmagt kan kun gives som enkeltperson, hvilket vil sige, at ægtefæller eksempelvis ikke kan lave en fremtidsfuldmagt, der beskriver begge parters ønsker, eller hvis begge parter ønsker at være fuldmægtige for hinanden. Med andre ord skal der altså laves en fremtidsfuldmagt per person.

Hvis du har brug for en fuldmagt, der træder i kraft med det samme, skal du bruge vores almindelige fuldmagt på dansk eller vores fuldmagt på engelsk.

Hvad giver fremtidsfuldmagten ret til?

Fremtidsfuldmagten giver samme rettigheder som en generalfuldmagt og giver på den måde modtageren/modtagerne ret til at foretage enhver handling på vegne af fuldmagtsgiveren, både i personlige og økonomiske forhold. Dette omfatter blandt andet at råde over penge, sælge fast ejendom eller varetage dine interesser i forhold til offentlige myndigheder.

Eksempel på fremtidsfuldmagt

Her kan du se et eksempel på, hvordan en fremtidsfuldmagt lavet med Legal Desk ser ud:

Hvornår er en fremtidsfuldmagt gyldig? 

Når fremtidsfuldmagten er oprettet, skal en notar sikre, at du er ved “dine fulde fem”, og at du selv har skrevet fremtidsfuldmagten. Dette skal ske senest 6 måneder efter, at fremtidsfuldmagten er oprettet.

Fuldmagten er først gyldig, når du har været hos notaren. Dette foregår ved, at du aftaler et møde med notaren i din retskreds. Du skal huske at medbringe billed-ID såsom pas eller kørekort.

Hvornår kan fremtidsfuldmagten bruges?

En fremtidsfuldmagt bliver sat i kraft af Familieretshuset, hvis de vurderer, at du ikke længere kan varetage dine interesser inden for de områder, som fremtidsfuldmagten omfatter. Afgørelsen bliver derefter tinglyst i Personbogen, og herefter vil fremtidsfuldmagten være offentlig tilgængelig.

Ændring af en fremtidsfuldmagt

Hvis du ønsker at ændre i din fremtidsfuldmagt, er der forskellige måder at gribe det an på, afhængig af om fremtidsfuldmagten allerede er trådt i kraft eller ej.

Hvis Familieretshuset ikke har sat fremtidsfuldmagten i kraft endnu, eksempelvis hvis fremtidsfuldmagten endnu ikke er bekræftet hos en notar, skal du som fuldmagtsgiver tilbagekalde fremtidsfuldmagten for at kunne lave ændringer.

Hvis fremtidsfuldmagten er blevet bekræftet for en notar, skal en ændring eller tilbagekaldelse ske hos notaren. Notaren vil hertil vurdere din evne til at handle fornuftsmæssigt og sikre sig, og at ændringen eller tilbagekaldelsen sker efter dit eget ønske.

Du skal være opmærksom på, at du forud for besøget hos notaren skal oprette en ny fremtidsfuldmagt, hvis du vil lave ændringer.

Opret din fremtidsfuldmagt med Legal Desk

Det har aldrig været lettere at lave en fremtidsfuldmagt, og med Legal Desk kan du gå i gang allerede nu. Vores online formular fører dig sikkert igennem processen, så du ender med en 100 % juridisk gyldig fremtidsfuldmagt, der afspejler alle dine behov.

Spar 4.000 kr. på advokaten og opret nemt og hurtigt en fremtidsfuldmagt med Legal Desk. Klik 'Lav fremtidsfuldmagt nu' herunder for at begynde.