Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Fremtidsfuldmagt
dit dokument oprettes ...
10
Det tager 10 i reelt tidsforbrug

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt giver dine nærmeste mulighed for at handle på dine vegne, hvis du selv bliver forhindret i dette f.eks. på grund af demens eller anden sygdom. Med Legal Desk kan du oprette en fremtidsfuldmagt allerede i dag – nemt, hurtigt og billigt.

Hos LegalDesk

Pris: 179,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spar kr. 4.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Vis flere Vis færre
Kvalitetssikretaf vores erfarne jurister Vores produkt er kvalitetssikret af jurister og vi går ikke på kompromis med kvaliteten på trods af den lave pris.
+2.500 fremtidsfuldmagter pr. år Vi hjælper hvert år mere end 2.500 danskere med at sikre dem selv og deres pårørende med en fremtidsfuldmagt.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et dokument, der sikrer og skaber tryghed for fuldmagtsgiveren og vedkommendes nærmeste pårørende. Fremtidsfuldmagten giver en eller flere udvalgt(e) pårørende ret til at varetage fuldmagtsgiverens interesser, hvis vedkommende ikke længere selv er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Fremtidsfuldmagten adskiller sig dermed fra andre fuldmagtsformer i det, at den kun træder i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan tage vare på sig selv. Det kan f.eks. være ved alvorlig sygdom som demens eller en pludselig invaliderende ulykke. Fremtidsfuldmagten giver dermed fuldmagtsgiveren mulighed for at bestemme, hvem der skal tage hånd om dem, hvis det skulle blive nødvendigt. Derfor er det også en stor hjælp til de pårørende.

Du kan nemt, hurtigt og billigt lave en fremtidsfuldmagt med Legal Desk her.

Forskel på fremtidsfuldmagt og pårørende fuldmagt

Mange forveksler en pårørende fuldmagt med en fremtidsfuldmagt, men det er ikke det samme. Flere steder er det nemlig muligt at lave en pårørende fuldmagt gratis, og derfor virker det ved første øjekast som den bedste og billigste løsning. En pårørende fuldmagt giver dog ikke tilnærmelsesvist den samme dækning, og du risikerer, at den bliver afvist, når du engang skal bruge den.

Årsagen til, at du risikerer, at din pårørende fuldmagt bliver afvist er, at den modsat en fremtidsfuldmagt ikke bliver registreret i Fremtidsfuldmagtsregistret. Det gælder også, hvis din pårørende fuldmagt underskrives foran notar. Det faktum, at din pårørende fuldmagt er underskrevet foran notar har nemlig ingen betydning for, om den bliver godkendt, da notarens opgave udelukkende er at dokumentere, at dokumentet eksisterer – ikke at sikre dets gyldighed.

Hvis du derimod har lavet en fremtidsfuldmagt, så vil eksempelvis familieretshuset kunne gå ind i Fremtidsfuldmagtsregistret og se, at du har oprettet en fremtidsfuldmagt, som giver en eller flere udvalgte personer ret til at handle på dine vegne – dette garanterer fuldmagtens gyldighed og sikrer, at du ikke kommer under værgemål.

Forskel på fremtidsfuldmagt og almindelig fuldmagt

Forskellen på en generalfuldmagt og en fremtidsfuldmagt er, at fremtidsfuldmagten først træder i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv. En anmodning om at sætte en fremtidsfuldmagt i kraft skal som udgangspunkt suppleres af en lægeerklæring. Derudover skal fremtidsfuldmagten registreres digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret og underskrives foran en notar. På den måde kan Familieretshuset og domstolene tilgå fremtidsfuldmagter, hvilket medvirker til at beskytte den enkelte fuldmagtsgiver.

Med Legal Desks fremtidsfuldmagt har du mulighed for at fordele ansvaret hos flere personer. Dvs. at du som fuldmagtsgiver kan vælge, at der eksempelvis er én der tager sig pasning og vedligeholdelse af din bolig, og en anden der varetager dine økonomiske interesser. Hvis du går bort, vil fremtidsfuldmagten automatisk bortfalde.

Hvad kan en fremtidsfuldmagt omfatte?

Grundlæggende giver fremtidsfuldmagten de samme rettigheder som en generalfuldmagt og giver på den måde modtageren/modtagerne ret til at foretage enhver handling på vegne af fuldmagtsgiveren - både i personlige og økonomiske forhold. Dette omfatter blandt andet at råde over penge, sælge fast ejendom eller varetage dine interesser i forhold til offentlige myndigheder.

Noget af det smarte ved en fremtidsfuldmagt er dog, at man selv kan vælge, hvor mange forhold fremtidsfuldmagten skal omfatte. Du kan altså vælge at give en fremtidsfuldmagt gældende alle personlige og økonomiske forhold, men du kan også vælge at begrænse fremtidsfuldmagten til kun at gælde eksempelvis økonomiske forhold.

Hvis man vælger at lave begrænsninger i fremtidsfuldmagten, er det dog vigtigt at være meget præcis omkring, hvilke forhold fremtidsfuldmagten dækker, så personen, du giver fuldmagten, faktisk kan handle på de forhold, du oprindeligt havde tiltænkt.

Uanset hvordan man vælger at lave sin fremtidsfuldmagt, vil man dog som fremtidsfuldmagts-giver altid bevare sin personlige handlefrihed. Det vil altså sige, at den fremtidsfuldmægtige ikke kan tvinge dig til at udføre eller undlade en handling, såsom f.eks. at indgå ægteskab, oprette testamente eller tvinge dig på plejehjem.

Hvorfor skal jeg lave en fremtidsfuldmagt?

Der er flere grunde til, at det kan være en god idé at oprette en fremtidsfuldmagt:

  • Du bestemmer selv, hvem der skal varetage dine interesser, hvis du selv bliver ude af stand til at varetage disse.
  • Med en fremtidsfuldmagt undgår du at blive umyndiggjort, hvis du senere hen ikke kan varetage dine egne interesser (umyndiggørelse sker i en del tilfælde for at lette processer, eksempelvis i forbindelse med salg af hus).
  • Fremtidsfuldmagten udarbejdes og underskrives, mens du fortsat er i stand til dette – og træder først i kraft, hvis du mister evnen til at varetage dine egne interesser.
  • En fremtidsfuldmagt giver en eller flere personer, du har nær, mulighed for at sørge for dine økonomiske og personlige forhold, frem for myndighederne.

Hvem kan lave en fremtidsfuldmagt?

Alle kan oprette en fremtidsfuldmagt. Det eneste krav er, at alle involverede parter er fyldt 18 år og myndige, dvs. både den, der giver og den/dem, der modtager fremtidsfuldmagten, samt at fremtidsfuldmagts-giveren er i stand til at handle fornuftsmæssigt på tidspunktet for indgåelse af fremtidsfuldmagten. At kunne handle fornuftsmæssigt vil sige, at man er i stand til overskue konsekvenserne ved at oprette en fuldmagt, der først gælder på et tidspunkt i fremtiden.

Det betyder også, at en fremtidsfuldmagt er for alle, der ønsker sikkerhed for fremtiden, uanset din alder, og om du er syg eller ej.

En fremtidsfuldmagt kan kun gives som enkeltperson, hvilket vil sige, at ægtefæller eksempelvis ikke kan lave en fremtidsfuldmagt, der beskriver begge parters ønsker, eller hvis begge parter ønsker at være fuldmægtige for hinanden. Med andre ord skal der altså laves en fremtidsfuldmagt per person.

Hvis du har brug for en fuldmagt, der træder i kraft med det samme, skal du bruge vores almindelige fuldmagt på dansk eller vores fuldmagt på engelsk.

Hvem kan udpeges som fremtidsfuldmægtig?

For at kunne blive udpeget som fremtidsfuldmægtig skal man være fyldt 18 år, man må ikke være under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, der er trådt i kraft. Der er således relativt få officielle krav til, hvem man kan vælge som fremtidsfuldmægtig.

Men man kan måske have en række mere personlige krav til den/de, man gerne vil udpege som fremtidsfuldmægtig(e). For det er trods alt vigtigt, at man får lavet et godt valg, da den/de vil få et stort ansvar for dine fremtidige beslutninger, hvis du bliver ude af stand til at træffe dem selv. 

Derfor bør en en fremtidsfuldmagt kun gives til personer, som du har fuld tillid til, og som du er tryg ved at give adgang til meget personlige informationer om dig selv såsom helbredsmæssige forhold. Personen skal også være kompetent og villig til at påtage sig opgaven.

Det er faktisk også muligt at vælge mere end én fremtidsfuldmægtig. Hvis du vælger mere end én, skal du tage stilling til, hvorvidt de skal være sidestillede og træffe beslutningerne på lige fod eller prioriterede. Hvis du vælger at prioritere de fuldmægtige, vil du skulle vælge en primær fuldmagtshaver, der alene vil kunne handle på vegne af fuldmagtsgiver. Hvis den primære fuldmagtshaver hverken kan eller vil varetage rollen som fuldmægtig, vil den sekundære fuldmagtshaver træde til osv.

Eksempel på fremtidsfuldmagt

Her kan du se et eksempel på, hvordan en fremtidsfuldmagt lavet med Legal Desk ser ud:

Hvornår er en fremtidsfuldmagt gyldig? 

Når fremtidsfuldmagten er oprettet, skal en notar sikre, at du er ved “dine fulde fem”, og at du selv har skrevet fremtidsfuldmagten. Dette skal ske senest seks måneder efter, at fremtidsfuldmagten er oprettet.

Fuldmagten er først gyldig, når du har været hos notaren. Dette foregår ved, at du aftaler et møde med notaren i din retskreds. Du skal huske at medbringe billed-ID såsom pas eller kørekort.

Hvornår kan fremtidsfuldmagten bruges?

En fremtidsfuldmagt bliver sat i kraft af Familieretshuset, hvis de vurderer, at du ikke længere kan varetage dine interesser inden for de områder, som fremtidsfuldmagten omfatter. Afgørelsen bliver derefter tinglyst i Personbogen, og herefter vil fremtidsfuldmagten være offentlig tilgængelig.

Ændring af en fremtidsfuldmagt

Hvis du ønsker at ændre i din fremtidsfuldmagt, er der forskellige måder at gribe det an på, afhængig af om fremtidsfuldmagten allerede er trådt i kraft eller ej.

Hvis Familieretshuset ikke har sat fremtidsfuldmagten i kraft endnu, eksempelvis hvis fremtidsfuldmagten endnu ikke er bekræftet hos en notar, skal du som fuldmagtsgiver tilbagekalde fremtidsfuldmagten for at kunne lave ændringer.

Hvis fremtidsfuldmagten er blevet bekræftet for en notar, skal en ændring eller tilbagekaldelse ske hos notaren. Notaren vil hertil vurdere din evne til at handle fornuftsmæssigt og sikre sig, og at ændringen eller tilbagekaldelsen sker efter dit eget ønske.

Du skal være opmærksom på, at du forud for besøget hos notaren skal oprette en ny fremtidsfuldmagt, hvis du vil lave ændringer.

Hvad koster det at tage en fremtidsfuldmagt i brug?

Hvis fremtidsfuldmagten skal tages i brug, er der også nogle udgifter forbundet med dette. Det koster nemlig 1.010 kr. at anmode om at få sat fremtidsfuldmagten i kraft.

I den anmodning skal der også vedlægges en speciallægeerklæring om den aktuelle helbredstilstand. Formularen, og hvad den præcist skal indeholde, kan du finde her.

Opret din fremtidsfuldmagt med Legal Desk

Det har aldrig været lettere at lave en fremtidsfuldmagt, og med Legal Desk kan du gå i gang allerede nu. Vores online formular fører dig sikkert igennem processen, så du ender med en 100 % juridisk gyldig fremtidsfuldmagt, der afspejler alle dine behov.

 

Spar 4.000 kr. på advokaten og opret nemt og hurtigt en fremtidsfuldmagt med Legal Desk. Klik 'Lav fremtidsfuldmagt nu' herunder for at begynde.

Fremtidsfuldmagt

Vi laver +2.500 fremtidsfuldmagter om året – og vi kan også hjælpe dig

Udfyld og modtag straks

Skræddersyet til dine behov

Vi kan hjælpe med registrering

230.000 tilfredse kunder

Vi hjælper dig hele vejen

100% tilfredshedsgaranti

Kun 179,-

Inkl. moms

Opret fremtidsfuldmagt

Spar 4.000,- ift. traditionel advokat

Ofte stillede spørgsmål

.

Hvad er forskellen på fremtidsfuldmagt og pårørende fuldmagt?

Hvad er forskellen på fremtidsfuldmagt og almindelig fuldmagt?

Hvad kan en fremtidsfuldmagt omfatte?

Hvem kan lave en fremtidsfuldmagt?

Hvem kan udpeges som fremtidsfuldmægtig?

Hvornår er en fremtidsfuldmagt gyldig?

Hvornår kan fremtidsfuldmagten bruges?

Hvordan kan jeg ændre en fremtidsfuldmagt?

Hvad koster en fremtidsfuldmagt?