cart

Fremtidsfuldmagt

En sund livsstil betyder alverden for både vores mentale og fysiske helbred. Desværre kan vi ikke være herre over alle livets udfordringer. Hvis du bliver ramt af sygdom eller ulykke, styrker fremtidsfuldmagten din selvbestemmelse, og giver dine nærmeste et talerør og mulighed for at handle.

Hos LegalDesk

Pris: 499 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

Pris: 499 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et redskab, der sikrer og skaber tryghed for fuldmagtsgiveren og hans eller hendes nærmeste pårørende. Fremtidsfuldmagten giver én eller flere pårørende ret til at varetage fuldmagtsgiverens interesser, hvis han eller hun selv bliver ude af stand til dette. Fremtidsfuldmagten er altså en forsikring som beskytter både dig og dine nærmeste. 

Det er netop det, der adskiller fremtidsfuldmagten fra andre fuldmagtsformer: fremtidsfuldmagten træder kun og først i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv.

Bliver du ramt af alvorlig sygdom (f.eks. demens) eller bliver du udsat for en ulykke, er det langt fra altid, at der er tid til og mulighed for at lave en fuldmagt. Det efterlader dine pårørende magtesløse, og din selvbestemmelse kan være minimal. Laver du en fremtidsfuldmagt, er du sikret din vilje og selvbestemmelse, og samtidig er der styr på forholdene for dine pårørende, hvis det skulle blive aktuelt at gøre brug af fremtidsfuldmagten.

Med Legal Desks fremtidsfuldmagt har du mulighed for at fordele ansvaret hos flere personer. Dvs. at du som fuldmagtsgiver kan vælge, at der eksempelvis er én der tager sig af pasning og vedligeholdelse af din bolig, og en anden der varetager dine økonomiske interesser. 

Opret din fremtidsfuldmagt her

Eksempel på fremtidsfuldmagt

Her kan du se et eksempel på, hvordan Legal Desks fremtidsfuldmagt ser ud (tryk på billedet for at se det i stor format):

“fremtidsfuldmagt”

Vi registrerer fremtidsfuldmagten for dig

En fremtidsfuldmagt er kun gyldig, når den er registreret i Fremtidsfuldmagtsregisteret på tinglysning.dk, underskrevet af fuldmagtsgiver med NemID og underskrevet foran en notar. Når du laver en fremtidsfuldmagt gennem Legal Desk, sørger vi for at registrere den inden for 24 timer efter du har lavet den. Det betyder, at du slipper for registreringen og derfor kun skal sørge for at underskrive med NemID og herefter underskrive fremtidsfuldmagten foran en notar.

Sådan virker Legal Desk

video

Hvorfor skal jeg lave en fremtidsfuldmagt?

  • Du bestemmer, hvem der skal varetage dine interesser, hvis du selv bliver ude af stand til det.

  • Med en fremtidsfuldmagt undgår du at blive umyndiggjort, hvis du senere hen ikke kan varetage dine egne interesser (umyndiggørelse sker i en del tilfælde for at lette processer, eksempelvis i forbindelse med salg af hus).

  • Fremtidsfuldmagten udarbejdes og underskrives, mens du fortsat er i stand til dette - og træder først i kraft, hvis du mister evnen til at varetage dine egne interesser.

  • En fremtidsfuldmagt giver en eller flere personer, du har nær, mulighed for, at sørge for de økonomiske og personlige forhold for dig, frem for myndighederne.

Hvem kan lave en fremtidsfuldmagt?

Alle kan lave en fremtidsfuldmagt. Det eneste krav er, at alle involverede er myndige, dvs. den der giver og den/dem der modtager fremtidsfuldmagten. Det betyder også, at en fremtidsfuldmagt er for alle, der ønsker sikkerhed for fremtiden, uanset din alder og om du er syg eller ej. Man kan kun give en fremtidsfuldmagt som enkeltperson, dvs. at ægtefæller eksempelvis ikke kan lave en fremtidsfuldmagt, der beskriver begge parters ønsker, eller hvis begge parter ønsker at være fuldmægtige for hinanden. Der skal laves en fremtidsfuldmagt per person.

Hvis du har brug for en fuldmagt, der træder i kraft med det samme, skal du bruge vores almindelige fuldmagt på dansk eller vores fuldmagt på engelsk.

Hvad giver fremtidsfuldmagten ret til?

Fremtidsfuldmagten giver samme rettigheder som en generalfuldmagt og giver på den måde modtageren/modtagerne ret til at foretage enhver handling på vegne af fuldmagtsgiveren, både i personlige og økonomiske forhold. Dette omfatter blandt andet at råde over penge, sælge fast ejendom eller varetage fuldmagtsgiverens interesser i forhold til offentlige myndigheder.

Forskellen på en generalfuldmagt og en fremtidsfuldmagt er, som tidligere skrevet, at fremtidsfuldmagten først træder i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv. Derudover skal fremtidsfuldmagten registreres digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret og underskrives foran en notar. På den måde kan Familieretshuset og domstolene tilgå fremtidsfuldmagter, hvilket medvirker til at undgå misbrug af fremtidsfuldmagter og på den måde beskytte den enkelte fuldmagtsgiver.

Hvordan gør jeg fremtidsfuldmagten gyldig?

Når du har udfyldt formularen og gennemført betalingen, modtager du straks fremtidsfuldmagten digitalt. Inden for 24 timer har vi registreret din fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Når registreringen er gennemført, får du besked og kan derefter gå ind på tinglysning.dk og underskrive fremtidsfuldmagten med dit NemID. Du kan herefter tage kontakt til en notar med henblik på at underskrive den foran notarenNotaren tager en retsafgift på 300 kr. per dokument, der skal underskrives. Dette beløb skal man altid betale, når man skal underskrive et dokument foran en notar, uanset om man har udarbejdet dokumentet gennem Legal Desk eller en given advokat. Det er en god ide at medbringe de 300 kr. i kontanter, da nogle byretter ikke tager imod dankort.

Når du har underskrevet din fremtidsfuldmagt foran en notar er den gyldig, og ligger herefter i “dvale” indtil, eller hvis, der bliver brug for at sætte den i kraft. Der skal indsendes en anmodning til Familieretshuset om at fremtidsfuldmagten skal sættes i kraft, enten af dig som fuldmagtsgiver eller den fuldmægtige. Det er derefter Familieretshuset, der skal afgøre og sørge for at sætte din fremtidsfuldmagt i kraft, ud fra en vurdering om, hvorvidt du som fuldmagtsgiver ikke længere er i stand til at varetage dine egne forhold.

Hvis du ikke har adgang til internettet eller ikke har et NemID, kan du blive fritaget fra at underskrive din fremtidsfuldmagt digitalt. 

Sådan underskriver du din fremtidsfuldmagt uden NemID

Start nu
Udfyld formular

1. Udfyld formular

Modtag straks

2. Modtag straks

Underskriv digitalt

3. Underskriv digitalt

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv