Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
dit dokument oprettes ...
10
Det tager 10 i reelt tidsforbrug

Politik for tidsregistrering

Fra den 1. juli 2024 er det lovpligtigt for alle medarbejdere at registrere deres arbejdstid. Derfor er det nu et krav for alle virksomheder at udarbejde en politik for tidsregistrering, der informerer medarbejderne om retningslinjerne for tidsregistrering. Lav nemt og hurtigt din politik for tidsregistrering med Legal Desk.

Hos LegalDesk

Pris: 999,-

Ekskl. moms

Traditionel advokat

Spar kr. 3.500,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Hvad betyder den nye lov for mig som virksomhedsejer?

Den nye lov om arbejdstidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024, hvorefter det er lovpligtigt for alle virksomheder at få deres medarbejdere til at registrere deres arbejdstid.

Normalt udgør en arbejdsuge 37 timer, men denne tidsramme kan tilpasses af arbejdsgiveren efter behov. Under den tidligere arbejdstidslov måtte den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 timer i løbet af en periode på fire måneder. Hvis en medarbejder overskred denne grænse, skulle de arbejde færre timer i andre uger for at opveje det.

Under den nye arbejdstidsloven bliver det muligt at indgå individuelle aftaler om, at medarbejdernes arbejdstid overstiger 48 timer om ugen, ved mindre medarbejderen er dækket af en overenskomst, som forhindrer dette. Dette gælder især for lønmodtagere inden for samfundskritiske funktioner såsom læger, brandmænd og ambulanceførere.

Hvorfor skal jeg lave en politik for tidsregistrering? 

Det er obligatorisk for alle arbejdsgivere at implementere et tidsregistreringssystem, ligesom det er påkrævet at udarbejde en politik for tidsregistrering, som fastsætter retningslinjerne herfor.

Virksomhedens politik for tidsregistrering beskriver, hvordan, hvorhenne og hvor tit medarbejderne skal registrere deres arbejdstid, samt hvem de skal række ud til, hvis de har spørgsmål. Dette er med til at afhjælpe tvivlsspørgsmål og gøre det nemmere for medarbejderne at overholde de gældende regler for tidsregistrering i virksomheden.

Politikken udgør ligeledes en vigtig del af virksomhedens strategi for, hvordan de styrer arbejdstid og sikrer overholdelse af de nye regler.

Hvem er undtaget?

Hvis der er selvtilrettelæggere i virksomheden, vil disse ikke være omfattet af politikken for tidsregistrering. For selvtilrettelæggere skal der udformes et tillæg til ansættelseskontrakten, hvoraf det fremgår, at medarbejderen er selvtilrettelægger og dermed er undtaget.

En medarbejder kan fx være selvtilrettelægger, hvis de fastsætter deres egen arbejdstid og træffer selvstændige beslutninger eller hvis de bestrider en stilling, hvor det ikke er muligt at forudbestemme deres arbejdstid. Det vil således typisk være medarbejdere i ledelsesfunktioner, der betragtes som selvtilrettelæggere.

Herudover er alle selvstændige og administrerende direktører ligeledes undtaget.

Hvad indeholder en politik for tidsregistrering?

Indholdet i en politik for tidsregistrering kan variere, men overordnet set skal følgende punkter altid fremgå:

  1. Formål: Politikken skal først og fremmest indeholde en klar definition af dens formål og baggrund. Det er vigtigt at tydeliggøre, hvorfor politikken er blevet implementeret, samt hvilke regler og forskrifter den understøtter.
  2. Medarbejdere omfattet af politikken: Politikken skal præcisere, hvilke medarbejdere der er omfattet af den. Her er det vigtigt at angive, om der gælder undtagelser for visse medarbejdergrupper såsom medarbejdere, der er underlagt overenskomster eller ansat som mobile medarbejdere.
  3. Beregning af arbejdstid: Politikken skal indeholde klar retningslinjer for, hvordan arbejdstid beregnes, og hvad virksomheden definerer som værende arbejdstid. Det skal blandt andet fremgå, hvorvidt pauser, transporttid, hjemmearbejde, overarbejde, deltagelse i kurser og firmaarrangementer samt eventuelle forretningsrejser og rådighedsvagter anses som værende arbejdstid.
  4. Registrering af arbejdstid: Politikken skal beskrive, hvordan medarbejderne skal registrere deres arbejdstid, herunder hvilket tidsregistreringssystem virksomheden anvender, samt hvor ofte medarbejderen skal registrere sin arbejdstid.
  5. Persondata: Politikken skal indeholde oplysninger om, hvordan persondata behandles i forbindelse med registreringen af arbejdstid, herunder lovgivningsmæssige krav og opbevaringsperiode.
  6. Manglende overholdelse: Politiken skal fastlægge konsekvenserne af manglende overholdelse af retningslinjerne, herunder eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser som advarsler, opsigelser eller bortvisninger.

Sådan udarbejder du en politik for tidsregistrering

Hvis din virksomhed stadig mangler at etablere en politik for tidsregistrering, er det vigtigt, at du får det gjort hurtigst muligt. På den måde sikrer du dig, at din virksomhed handler i overensstemmelse med de nye lovkrav.

Du kan nemt og hurtigt få udarbejdet en politik for tidsregistrering, der er tilpasset din virksomheds behov med Legal Desk. Her udfylder du blot vores formular, hvori du frit kan vælge, hvordan reglerne for tidsregistrering skal se ud i din virksomhed.

Politik for tidsregistrering

Få dit dokument på under 15 minutter

Udfyld og modtag online

Fuldt overblik undervejs

100% tilfredshedsgaranti

Underskriv digitalt

Vi hjælper dig hele vejen

Kun 999,-

Ekskl. moms

Lav politik nu

Spar 3.500,- ift. traditionel advokat