Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Samarbejdsaftale for bogholdere

Hvis en selvstændig bogholder skal lave bogføring og regnskabsservice for en virksomhed, bør der udarbejdes en fyldestgørende samarbejdsaftale. På denne måde sikrer begge parter, at der er afklaring og gennemsigtighed i aftaleforholdet.

LEGAL DESK
299 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
4.000 KR.
Start Nu

Hvad er en samarbejdsaftale for bogholdere?

En samarbejdsaftale (også kaldet en kundeaftale) for bogholdere regulerer samarbejdet mellem den selvstændige bogholder og den virksomhed, der skal modtage bogholderens tjenesteydelser i form af bogføring og regnskabsservice. Samarbejdsaftalen beskriver de ydelser, bogholderen skal levere til virksomheden (kunden), prisen for bogholders ydelse og på hvilke vilkår bogholders ydelser skal leveres.

Hvem kan bruge denne samarbejdsaftale?

Denne samarbejdsaftale kan bruges af selvstændige/freelance bogholdere, der sælger sin service til virksomheder. Denne aftale kan altså ikke bruges, hvis bogholderen skal ansættes i den virksomhed, hvor bogføringen skal foretages. I det tilfælde skal du bruge en ansættelsesaftale.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvorfor skal jeg lave en samarbejdsaftale?

Samarbejdsaftalen for bogholdere skaber klarhed over de væsentligste og vigtigste forhold mellem bogholderen og virksomheden (kunden). Dette giver en vis sikkerhed for både bogholderen og virksomheden, da det reducerer risikoen for tvister senere hen.

Hvad indeholder samarbejdsaftalen?

Samarbejdsaftalen indeholder en lang række punkter, der er væsentlige for forholdet mellem den selvstændige bogholder og virksomheden såsom:

  1. Varighed: hvornår begynder aftalen, og hvor lang tid skal den løbe?

  2. Bogholders ydelser: hvad skal bogholders ydelser omfatte?

  3. Arbejdets udførelse: hvordan skal bogholders ydelser udføres (frister etc)?

  4. Pris: hvordan og hvor meget skal bogholder betales?

  5. Ansvar: hvad er bogholders ansvar, og skal det begrænses?

  6. Fortrolighed: bogholder må ikke videregive modtagne oplysninger.

  7. Uafhængig leverandør: bogholder er ikke ansat, og kan ikke forpligte virksomheden.

  8. Opsigelse: hvad er fristen for opsigelse af aftalen?

  9. Tvister: hvordan skal eventuelle tvister løses?

Hvordan udarbejder jeg en samarbejdsaftale?

Det er nemt og lige til at udarbejde en samarbejdsaftale - du skal blot udfylde en online formular, gennemføre købet og herefter modtager du straks aftalen. Aftalen skal underskrives for at blive gyldigt, hvilket I nemt kan gøre med NemID (læs mere om, hvordan dette gøres her). I behøver derfor hverken printe eller scanne og kan desuden altid tilgå kontrakten online i jeres personlige Legal Desk arkiv, som I automatisk får tildelt.

Start din Samarbejdsaftale for bogholder her.

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler