Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Skriftlig advarsel
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Skriftlig advarsel

Hvis en arbejdsgiver er utilfreds med en medarbejders arbejdsindsats eller adfærd, kan han eller hun give medarbejderen en advarsel herom. Få her svar på, hvilke krav der stilles til en skriftlig advarsel, og hvad den skal indeholde. Du kan som arbejdsgiver også nemt og sikkert udarbejde en skriftlig advarsel gennem Legal Desk, som lever op til kravene og er juridisk korrekt.

Hos LegalDesk

Pris: 199,-

Ekskl. moms

Traditionel advokat

Spar 2.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

Indholdsfortegnelse

Hvad er en advarsel?

Hvis en medarbejder modtager en advarsel grundet utilfredstillende adfærd, skal medarbejderen tage dette alvorligt. En advarsel kan nemlig i yderste konsekvens føre til, at medarbejderen bliver fyret. Typisk gives en advarsel i tilfælde, hvor arbejdsgiveren har en forventning om, at medarbejderen vil og kan, rette op på den adfærd eller arbejdsindsats som arbejdsgiveren finder utilfredsstillende. Det er vigtigt, at advarslen begrundes med udgangspunkt i den seneste episode, der fandt sted, så medarbejderen ikke er i tvivl om, hvad det drejer sig om. Ofte drejer skriftlige advarsler sig om at:

 • Medarbejderen ikke har de kompetencer der skal til for at udføre sit arbejde tilfredsstillende

 • Medarbejderen ikke yder en tilstrækkelig arbejdsindsats og derfor ikke når aftalte mål såsom salgs-, indkøbs-, eller omsætningsmål

 • Medarbejderen ikke overholder sine arbejdstider (f.eks. møder for sent, går for tidligt eller udebliver fra arbejde) 

 • Medarbejderen er illoyal og taler dårligt om virksomheden og/eller kollegaer

 • Medarbejderen ikke følger de anviste instrukser

 • Medarbejderen overtræder virksomhedens retningslinjer såsom virksomhedens rygepolitik, mobbepolitik eller brug af firmatelefon

 • Medarbejderen udviser samarbejdsvanskeligheder såsom uacceptabelt sprogbrug, negativ attitude eller upassende bemærkninger

En advarsel kan også vedrører sygdom, men da det er meget individuelt, hvad der gælder for den enkelte medarbejder i forhold til ansættelsesvilkår og sygdomsforløb, er det i Legal Desks skriftlige advarsel ikke muligt at anvende denne begrundelse for advarslen. Vi anbefaler i stedet, at du rådfører dig med en advokat.

Lav skriftlig advarsel til medarbejder her

Hvilke krav er der til en advarsel?

Udover en uddybende begrundelse, er der en række krav til, hvad en advarsel bør indeholde. Disse krav er ikke beskrevet i nogen lovgivning, men følger retspraksis (tidligere domme). Kravene er følgende:

 • Advarslen skal være konkret og saglig begrundet, hvilket vil sige, at der skal være en klar forklaring/beskrivelse af, hvad arbejdsgiveren ønsker, at medarbejderen skal ændre

 • Advarslen skal have en tidsfrist. Det betyder, at medarbejderen skal have ændret sin adfærd inden for en rimelig tidsfrist

 • Det skal fremgå, hvilke konsekvenser, det kan få for medarbejderen, hvis medarbejderen ikke ændrer adfærd

I mange tilfælde indkalder arbejdsgiveren medarbejderen til en samtale, hvor arbejdsgiveren giver medarbejderen advarslen. På den måde kan parterne indgå en åben dialog omkring advarslens kernepunkt. Efterfølgende får medarbejderen advarslen på skrift, og kvitterer samtidig for modtagelsen som bevis på, at den er gældende og har fundet sted.

En advarsel kan altså både gives mundtligt og på skrift. Der er således ingen formkrav til, hvordan advarslen skal gives, medmindre at der er bestemte retningslinjer på arbejdspladsen eller medarbejderen er dækket af en overenskomst, der bestemmer proceduren herom. Er medarbejderen funktionær, er det et krav, at medarbejderen modtager minimum én skriftlig advarsel forinden en opsigelse, hvis altså opsigelsen er begrundet i forhold vedrørende medarbejderen.

Uanset hvad bør du som arbejdsgiver altid give advarslen på skrift, da den dermed kan dokumenteres efterfølgende, og det ikke bevismæssigt bliver ord mod ord. Der er heller ingen krav om, at der forud for advarslen, skal være givet en eller flere mundtlige påtaler. Hvis der er flere utilfredsstillende forhold, skal der gives én skriftlig advarsel for hvert forhold, en skriftlig advarsel kan derfor ikke indeholde flere forhold medarbejderen skal rette op på.

Se hvordan Legal Desk virker

Indholdet i Legal Desks skriftlige advarsel

En skriftlig advarsel kan som nævnt udarbejdes på forskellige måder, og indholdet kan variere. Den skriftlige advarsel Legal Desk tilbyder indeholder følgende:

 • Information om medarbejderen (navn, adresse)

 • Information om arbejdspladsen (navn og adresse)

 • En konkret beskrivelse af, hvad problemet er (advarslens kernepunkt)

 • En konkret beskrivelse af, hvad arbejdsgiveren forventer af medarbejderen

 • En tidsfrist for, hvornår medarbejderen senest skal have ændret adfærd og dermed en revurdering af situationen

 • En konkret beskrivelse af, hvilke konsekvenser det medfører, hvis medarbejderen ikke retter op på sin adfærd

 • Arbejdsgivers underskrift

 • Medarbejders underskrift (kvittering for modtagelse)

Lav en skriftlig advarsel online og nemt

Du kan nemt udarbejde en skriftlig advarsel gennem Legal Desk, der er juridisk gyldig og korrekt. Du skal blot besvare en webformular, betale for dokumentet og derefter vil du straks modtage den skriftlige advarsel, der er klar til at underskrives og videregives til medarbejderen.

Skriftlig advarsel

Få styr på papirarbejdet på 10 minutter

Nem oprettelse

Alle dokumenter samlet ét sted

100% tilfredshedsgaranti

Digital alt-i-en løsning

Benyttet af mere end 50.000 selvstændige

Kun 199,-

Ekskl. moms

Lav skriftlig advarsel

Spar 2.000,- ift. traditionel advokat