Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Ægtepagt om pensionsordning
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Ægtepagt om deling af pension

De fleste har en pensionsopsparing, men mellem ægtefæller kan der være stor forskel på størrelsen af pensionsopsparingen - eksempelvis på grund af barsel. Som udgangspunkt bliver pensionsopsparinger ikke delt ved skilsmisse eller separation, men det kan I ændre på med en ægtepagt om deling af pension.

Hos LegalDesk

Pris: 899,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spar kr. 4.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Hvad er en ægtepagt om pensionsordninger?

En ægtepagt er kort fortalt en aftale mellem to ægtefæller om, hvad der skal ske med den samlede formue i ægteskabet. Typisk bruges ægtepagter til at etablere særeje. Særeje betyder, at den ene eller begge ægtefællers formue ikke skal deles i tilfældet af separation, skilsmisse og eventuelt død. På den måde har ægtepagten om pensionsordninger “omvendt fortegn”, fordi denne type ægtepagt sikrer, at pensionsordninger, der ellers ikke ville blive delt, bliver delt ligeligt mellem ægtefællerne.


Hvornår skal pensionsordninger deles?

Hvis der ikke indgås en ægtepagt, skal pensioner som udgangspunkt ikke deles ved separation eller skilsmisse, uanset ægteskabets længde. Det betyder altså, at I hver især beholder jeres egne pensionsopsparinger. Dette gælder dog kun for såkaldte ”rimelige” pensionsordninger og hvis en pensionsordning ikke er “rimelig”, skal den deles.

En “rimelig” pensionsordning forstås som en pension, hvor størrelsen svarer til, hvad andre personer med samme uddannelse, job og løn indbetaler. En arbejdsmarkedspension vil oftest være rimelig, og vil derfor ikke skulle deles. Det er Skifteretten, der fra sag til sag vurderer, om en pension er rimelig eller ej. En pension bliver som regel først ”urimelig” i det tilfælde, hvor den kan betegnes som en ekstra opsparing. Det kræves desuden at ægteskabet har varet i mere end 5 år, før det kan komme på tale, at den overskydende pensionsordning bliver delt.

Hvilke pensioner kan deles?

Det er ikke alle pensionsordninger, der kan deles med en ægtepagt om pensionsordninger. Kapital- og ratepensioner kan godt deles med en ægtepagt om pensionsordninger, mens rentepensioner ikke kan deles med en ægtepagt om pensionsordninger. Dog kan man i forbindelse med bodeling ved skilsmisse eller separation aftale deling af pensionen. Dette kræver dog enighed mellem ægtefællerne, og at forsikringsselskabets regler giver mulighed herfor.

En kapitalpension er en pension, der bliver udbetalt en gang som en samlet sum penge, når du når pensionsalderen, såsom 600.000 kr. når du fylder 65 år. En ratepension er en pension, du får udbetalt i løbende rater, men i en begrænset periode, såsom 25.000 kr. om måneden i 15 år. En rentepension er en pension, du får udbetalt i løbende rater resten af livet, såsom tjenestemandspensioner og livrenter. 

Læs mere om deling af pension ved skilsmisse her. 

Hvorfor lave en ægtepagt om deling af pensionsordninger?

Denne type ægtepagt er for ægtefæller (og kommende ægtefæller), der har én eller flere pensionsordninger, som de gerne vil dele i tilfælde af skilsmisse. Der er mange årsager til at oprette en ægtepagt om ligedeling af pensioner. De fleste årsager udspringer dog som regel af et ønske om, at den samlede formue deles ligeligt mellem ægtefællerne i tilfældet af eventuel separation eller skilsmisse - og at pensionsordningerne derfor også skal deles. Konkret kan det være, at I har oprettet en fælles pensionsopsparing i den ene ægtefælles navn - det kan der være skattemæssige fordele ved. Hvis det er tilfældet, anbefaler vi, at I opretter en ægtepagt om pensionsordninger til en retfærdig deling af pensionsopsparingen.

Hvilke pensionsordninger skal være omfattet?

Alt efter jeres behov kan I vælge, hvilke pensionsordninger ægtepagten skal omfatte. l kan vælge mellem følgende tre muligheder:

1. Samtlige kapital- og ratepensioner er omfattet

Ægtefællernes kapital- og ratepensioner er omfattet af ægtepagten. Dermed bliver alle pensionerne fælleseje, der skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse. Denne løsning vil være en fordel, hvis I begge kun har kapital og/eller ratepensioner, da alt vil blive delt lige.

Eksempel:
Hanne har en kapitalpension på 400.000 kr., mens Søren har en ratepension på 600.000 kr. Den samlede sum er altså på 1.000.000 kr. De opretter ægtepagt om pensioner, hvorefter de i tilfælde af separation eller skilsmisse skal dele og hver modtage 500.000 kr.


2. Overskudsdeling af alle pensionsordninger

Alle pensionsordninger bliver lagt sammen uanset type, hvilket også betyder livrentepensioner. Livrentepensioner kan som nævnt ikke deles ved at oprette en ægtepagt, men med denne løsning indgår livrentepensioner i beregningen af ægtefællernes samlede pensionsformue. Det betyder, at ægtefællerne ender med en ligedeling af pensionsordningerne, hvis de bliver skilt.

Eksempel:
Søren har en livrentepension på 300.000 kr., mens Hanne har en kapitalpension på 500.000 kr. De opretter ægtepagt om pension med overskudsdeling, som betyder, at de har en samlet pensionsformue på 800.000 kr., der skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse. Søren vil herefter skulle modtage 100.000 kr. fra Hanne, så de begge ender med pensioner for 400.000 kr.

Hvis ægtepagten derimod omfattede samtlige rate- og kapitalpensioner, og ikke overskudsdeling, ville det kun være Hannes kapitalpension på 500.000 kr. der skulle deles. På den måde ville Søren samlet set ende med en pension på 550.000 kr., mens Hanne ville ende med en pension på 250.000 kr., da Sørens livrentepension ikke kan deles.

Denne type ægtepagt er en fordel for jer, hvis den ene eller I begge har livrentepensioner udover kapital- og ratepensioner, og I ønsker, at disse skal indgå i beregningen af, hvor stor en del af kapital- og ratepensioner, der skal deles. I skal dog være opmærksomme på, at denne type ægtepagt ikke medfører ligedeling, hvis livrentepensioner er større end den andens kapital- eller ratepensioner.


3. Specifikke pensionsordninger

Kun specifikke kapital- og ratepensioner, der oplistes i ægtepagten, er omfattet af ægtepagten. Det er altså kun de oplistede kapital- og ratepensioner, der skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse. Denne type ægtepagt om pensionsordninger vil være en fordel for jer, hvis den ene ægtefælle har en kapital- eller ratepension, og I kun ønsker at dele denne konkrete pensionsordning .

Eksempel:
Hanne har en livrentepension på 400.000 kr., mens Søren både har en ratepension på 300.000 kr. og en kapitalpension på 400.000 kr. De opretter en ægtepagt om pension for Sørens kapitalpension, hvorefter de i tilfælde af separation og skilsmisse vil skulle dele den, så de hver modtager 200.000 kr. De beholder altså hver især deres øvrige pensioner.

Lav en ægtepagt om deling af pensionsordninger online

Med Legal Desk kan I nemt og sikkert udarbejde en juridisk gyldig ægtepagt om deling af pensionsordninger. Det hele foregår online ved at besvare en række spørgsmål i en webformular. Når I har udfyldt formularen og betalt for ægtepagten, får i straks adgang til ægtepagten, der er klar til at blive tinglyst for at opnå gyldighed.

Hvis I ønsker, at vi skal ordne tinglysningen for jer, kan I nemt bestille Legal Desk tinglysningsservice i forbindelse med, at I udfylder formularen.

Ægtepagt om pension

Beskytter dig selv og din ægtefælle

Få styr på papirarbejdet på 10 minutter

Nem oprettelse

Underskriv digitalt

100% tilfredshedsgaranti

+200.000 glade kunder

Kun 899,-

Inkl. moms

Lav ægtepagt nu

Spar 4.000,- ift. traditionel advokat