Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Ægtepagt
dit dokument oprettes...
10 - 15 min.
Det tager 10 - 15 min. i reelt tidsforbrug, at udfylde ægtepagt

Ægtepagt

Hvis I som ægtefæller ikke ønsker at dele jeres ejendele i tilfælde af skilsmisse eller død, skal I oprette en ægtepagt om særeje. Med Legal Desk kan I nemt og sikkert udarbejde en ægtepagt, der passer til netop jeres behov.

Hos LegalDesk

Pris: 899,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spar 4.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller, hvor ægtefællerne bestemmer, at der ikke skal gælde formuefællesskab (også kendt som delingsformue eller fælleseje), som ellers er udgangspunktet for ægtefæller. Du kan læse mere om formuefællesskab herEn ægtepagt kan laves både før og efter indgåelsen af ægteskabet, men vi anbefaler, at I opretter ægtepagten inden I bliver gift.

Det er også muligt at lave en ægtepagt, der bestemmer at pensioner, der ellers ikke skal deles, ønskes delt i tilfælde af skilsmisse (også kaldet ægtepagt om deling af pensionsordninger).

Ægtepagt om særeje

Der er forskellige typer af ægtepagter, som I som ægtefæller kan indgå, dog forbinder de fleste mennesker ægtepagter med særeje og det er også denne type ægtepagt, der bliver lavet flest af mellem ægtepar. En ægtepagt om særeje bestemmer, at der skal gælde særeje for enten jeres samlede formuer eller dele af formuen. Dette kan både være for, at beskytte den enkelte ægtefælle i tilfælde af skilsmisse, men det kan også være for at tilgodese ens ægtefælle. I kan nemt lave en ægtepagt med kombinationssæreje (skilsmissesæreje) eller en ægtepagt med fuldstændigt særeje med Legal Desk.

Hvorfor skal vi lave en ægtepagt om særeje?

Ægtepagt om fuldstændigt særeje og ægtepagt om kombinationssæreje er de mest anvendte ægtepagter, da der er flere gode grunde til at lave en ægtepagt om særeje. Når I bliver gift får i automatisk formuefællesskab, som betyder, at I har fælleseje. Formuefællesskabet kan ændres ved at lave en ægtepagt om særeje. Mange tror, at en ægtepagt kun kan bruges til at sikre sig selv i tilfælde af skilsmisse, men en ægtepagt kan også sikre ens ægtefælle i tilfælde af skilsmisse eller død. Forskellen på de to ægtepagts former er:

Fuldstændigt særeje

Ægtepagt om fuldstændigt særeje betyder, at jeres ejendele er særeje ved både skilsmisse og død, dog vil ægtefællen stadig have ret til arv. Hvis I vælger at lave en ægtepagt om fuldstændigt særeje, vil I derfor tilgodese jeres øvrige arvinger frem for hinanden som ægtefæller. Typisk vil man vælge en fuldstændigt særeje:

 1. Hvis den ene eller begge ægtefæller har børn fra tidligere forhold (særbørn), som man ønsker at tilgodese (kan ofte med fordel suppleres med et arveafkald)

 2. Hvis den ene eller begge ægtefæller ejer specifikke ejendele, som de ikke ønsker indgår i formuefællesskabet og udelukkende skal arves af børn eller andre

 3. Hvis den ene ægtefælle har stor gæld og ægtefællerne ikke ønsker, at arven skal tilfalde den forgældede ægtefælles kreditorer

Kombinationssæreje

Ægtepagt om kombinationssæreje betyder, at jeres ejendele er særeje ved skilsmisse men ikke ved dødsfald. Hvis én af jer går bort, vil den afdødes ejendele blive fælleseje og længstlevende ægtefælles ejendele vil forblive særeje. Hvis I vælger, at lave en ægtepagt om kombinationssæreje vil I derfor tilgodese hinanden som ægtefæller frem for jeres øvrige arvinger i tilfælde af dødsfald. Typisk vil man vælge kombinationssæreje:

 1. Hvis ægtefællerne ønsker, at sikre hinanden i tilfælde af, at den ene går bort

 2. Hvis den ene ægtefælle har en betydelig større formue end den anden, og ægtefællerne ikke ønsker at dele deres formuer, hvis de bliver skilt

 

Hvad kan gøres til særeje?

Det er op til jer, hvad der skal være særeje i jeres ægteskab. I kan overordnet vælge mellem følgende:

 1. Alt skal være særeje

  - det vil sige at alt hvad I hver især ejer før I blev gift og alt hvad I hver især erhverver efter I er blevet gift er særeje og skal derfor ikke deles i tilfælde af separation eller skilsmisse. I kan dog vælge at indsætte et bestemt beløb i ægtepagten som skal være fælleseje, også kaldet sumdeling. Det betyder, at dette beløb skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse, mens jeres resterende ejendele og formuer forbliver jeres hver især.

 2. Alt hvad vi ejede før vi blev gift skal være særeje

  - det vil sige, alt hvad I hver især ejede inden i blev gift er særeje, hvorimod alt hvad i erhverver efter ægteskabets indgåelse, er fælleseje (undtagen gaver og arv I modtager). Det er dog muligt at gøre gæld til særeje, selvom alt andet I erhverver af værdi, fortsat vil være fælleseje. Det betyder blot, at I kun skal dele jeres formuer i tilfælde af skilsmisse, mens eventuel gæld ikke vil indgå i delingen.

 3. Bestemte ejendele eller beløb skal være særeje

  - det vil sige, at de ejendele eller beløb i angiver i ægtepagten vil være særeje, mens alt andet vil være fælleseje. Et beløb der indsættes som særeje, kaldes også sumsæreje og oprettes typisk i tilfælde, hvor den ene ægtefælle har en langt større formue end den anden eller på anden måde, hvor den ene har bidraget med et større beløb, eksempelvis i form af et indskud en fælles bolig.

   

Lav ægtepagt med Legal Desk

I kan nemt og hurtigt lave en ægtepagt om fuldstændigt særeje eller en ægtepagt om kombinationssæreje med Legal Desk. Udfyld webformularen, betal for dokumentet og derefter er ægtepagten klar til at blive underskrevet og tinglyst.

Ægtepagter skal tinglyses for at blive gyldige

Ægtepagter skal registreres i det offentlige tinglysningssystem for at blive gyldig. Når I laver jeres ægtepagt med Legal Desk, kan I heldigvis nemt tilvælge vores tinglysningsservice og slippe for besværet.

vis en ægtepagt kun er underskrevet af ægtefællerne, men ikke bliver tinglyst, vil den ikke være gyldig – hverken mellem jer som ægtefæller eller i forhold til omverdenen. Det koster en offentlig afgift på 1.850 kr. at tinglyse en ægtepagt, uanset om I lader os tinglyse den eller selv står for det. Nedenfor kan I se, hvad en ægtepagt koster med Legal Desk tinglysningsservice:

Læs mere og lav en ægtepagt om fuldstændigt særeje her

Læs mere og lav en ægtepagt om kombinationssæreje her

Se, hvordan Legal Desk virker.

video