Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Ægtepagt
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Ægtepagt

Hvis I som ægtefæller ikke ønsker at dele jeres ejendele i tilfælde af skilsmisse eller død, skal I oprette en ægtepagt om særeje. Med Legal Desk kan I nemt og sikkert udarbejde en ægtepagt, der passer til netop jeres behov.

Hos LegalDesk

Pris: 899,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spar 4.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

Indholdsfortegnelse

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller, hvor ægtefællerne bestemmer, at der ikke skal gælde formuefællesskab (også kendt som delingsformue eller fælleseje), som ellers er udgangspunktet for ægtefæller. Du kan læse mere om formuefællesskab herEn ægtepagt kan laves både før og efter indgåelsen af ægteskabet, men vi anbefaler, at I opretter ægtepagten inden I bliver gift.

Det er også muligt at lave en ægtepagt, der bestemmer at pensioner, der ellers ikke skal deles, ønskes delt i tilfælde af skilsmisse (også kaldet ægtepagt om deling af pensionsordninger).

Hvordan ser en ægtepagt ud?

Der findes flere forskellige typer af ægtepagter, hvorfor indholdet kan variere. Der er altså forskel på, hvordan en ægtepagt om kombinationssæreje, ægtepagt om fuldstændigt særeje eller ægtepagt om deling af pensionsordninger ser ud.

Ægtepagterne har dog det til fælles, at de alle indeholder en beskrivelse af, hvem ægtepagten omhandler - altså ægtefællerne - og hvad der skal gælde i forhold til ægtefællernes formueforhold.

Eksempel på ægtepagt 

Du kan her se et eksempel på en ægtepagt om kombinationssæreje, som er den mest populære type ægtepagt i Danmark:

Hvad indeholder en ægtepagt?

En ægtepagt kan som sagt indeholde forskellige afsnit afhængigt af, hvilken slags ægtepagt der er tale om. Når du opretter gennem Legal Desk, indeholder din ægtepagt (uanset type) altid følgende:

 1. Parterne: Her beskrives parterne til ægtepagten (ægtefællerne) med navn, adresse og cpr-nummer
 2. Særejet: Under dette punkt beskrives særejet, og hvordan det skal fungere
 3. Dødsfald: Her beskrives det, hvad der skal ske ved den ene ægtefælles død
 4. Samtidigt dødsfald: Her beskrives det, hvad der skal ske, hvis begge ægtefæller går bort på samme tid
 5. Afvikling af særeje: Dette punkt er frivilligt, og hvis det tilvælges, kan I her bestemme, om særejet skal afvikles over tid eller på en bestemt dato
 6. Fortegnelse over aktiver: Under dette punkt har I mulighed for at lave en oversigt over jeres respektive aktiver
 7. Tinglysning: Her beskrives det, hvordan ægtepagten bliver gyldig

Advokat til ægtepagt eller kan man gøre det selv?

Bortset fra jurister og advokater er det de færreste, der har færdighederne til at skrive deres egen ægtepagt. Derfor søger de fleste juridisk bistand, når de skal have lavet en ægtepagt, men det er ikke altid nødvendigt. Læs mere om, hvornår du kan spare advokaten væk og bruge Legal Desk i stedet her.

Pris på ægtepagt hos advokat

Prisen på en ægtepagt hos en advokat er ikke fastlagt, men afhænger af, hvor mange timer det kommer til at tage at udarbejde den. Typisk vil den endelige pris på en ægtepagt hos en advokat lande på et sted mellem 3.000-5.000 kr. 
Opretter du ægtepagten gennem Legal Desk, koster det fra 899 kr., hvilket altså giver dig en besparelse på op imod 4.100 kr.
Uanset hvem der står for udarbejdelsen af jeres ægtepagt, skal der derudover betales 1.750 kr. i tinglysningsafgift for at gøre ægtepagten gyldig.

Hvad er alternativet til at lave en ægtepagt hos advokat?

Alternativet til at gå til advokat er, at man selv laver ægtepagten. For langt de fleste danskere, er den ægtepagt, de skal bruge langt hen ad vejen et standarddokument, hvor der skal foretages nogle forskellige til- og fravalg alt efter ægtefællernes (eller de kommende ægtefællers) forhold og ønsker.

Det er i denne erkendelse, at legaldesk.dk er blevet skabt. Vi kan tilbyde kvalitetssikrede standarddokumenter og kan via vores intelligente formular stille de relativt få spørgsmål, som skal til at udarbejde en ægtepagt. Da dokumenterne bliver fremstillet automatisk, kan vi tilbyde dem til en brøkdel af prisen sammenlignet med en advokat uden at gå på kompromis med kvaliteten. Dette er uanset, om I ønsker at ægtepagten skal medføre kombinationssæreje (skilsmissesæreje) eller fuldstændigt særeje i jeres ægteskab.
Herudover er der ingen ventetid, da du får dokumentet med det samme.

Når I selv laver en ægtepagt, er der dog den ulempe, at I selv skal tinglyse ægtepagten, da dette er et krav for, at den opnår gyldighed. Ønsker I ikke selv at stå for tinglysningen, kan Legal Desk ordne tinglysningen for jer med vores tinglysningsservice. 
Se, hvordan det fungerer, når du laver din ægtepagt med Legal Desk, i videoen ovenfor. Du kan også klikke ‘Lav ægtepagt nu’ og gå direkte i gang med vores formular.

Ægtepagt om særeje

Der er forskellige typer af ægtepagter, som I som ægtefæller kan indgå, dog forbinder de fleste mennesker ægtepagter med særeje og det er også denne type ægtepagt, der bliver lavet flest af mellem ægtepar. En ægtepagt om særeje bestemmer, at der skal gælde særeje for enten jeres samlede formuer eller dele af formuen. Dette kan både være for, at beskytte den enkelte ægtefælle i tilfælde af skilsmisse, men det kan også være for at tilgodese ens ægtefælle. I kan nemt lave en ægtepagt med kombinationssæreje (skilsmissesæreje) eller en ægtepagt med fuldstændigt særeje med Legal Desk.

Hvorfor skal vi lave en ægtepagt om særeje?

Ægtepagt om fuldstændigt særeje og ægtepagt om kombinationssæreje er de mest anvendte ægtepagter, da der er flere gode grunde til at lave en ægtepagt om særeje. Når I bliver gift får i automatisk formuefællesskab, som betyder, at I har fælleseje. Formuefællesskabet kan ændres ved at lave en ægtepagt om særeje. Mange tror, at en ægtepagt kun kan bruges til at sikre sig selv i tilfælde af skilsmisse, men en ægtepagt kan også sikre ens ægtefælle i tilfælde af skilsmisse eller død. Forskellen på de to ægtepagts former er:

Fuldstændigt særeje

Ægtepagt om fuldstændigt særeje betyder, at jeres ejendele er særeje ved både skilsmisse og død, dog vil ægtefællen stadig have ret til arv. Hvis I vælger at lave en ægtepagt om fuldstændigt særeje, vil I derfor tilgodese jeres øvrige arvinger frem for hinanden som ægtefæller. Typisk vil man vælge en fuldstændigt særeje:

 1. Hvis den ene eller begge ægtefæller har børn fra tidligere forhold (særbørn), som man ønsker at tilgodese (kan ofte med fordel suppleres med et arveafkald)

 2. Hvis den ene eller begge ægtefæller ejer specifikke ejendele, som de ikke ønsker indgår i formuefællesskabet og udelukkende skal arves af børn eller andre

 3. Hvis den ene ægtefælle har stor gæld og ægtefællerne ikke ønsker, at arven skal tilfalde den forgældede ægtefælles kreditorer

Kombinationssæreje

Ægtepagt om kombinationssæreje betyder, at jeres ejendele er særeje ved skilsmisse men ikke ved dødsfald. Hvis én af jer går bort, vil den afdødes ejendele blive fælleseje og længstlevende ægtefælles ejendele vil forblive særeje. Hvis I vælger, at lave en ægtepagt om kombinationssæreje vil I derfor tilgodese hinanden som ægtefæller frem for jeres øvrige arvinger i tilfælde af dødsfald. Typisk vil man vælge kombinationssæreje:

 1. Hvis ægtefællerne ønsker, at sikre hinanden i tilfælde af, at den ene går bort

 2. Hvis den ene ægtefælle har en betydelig større formue end den anden, og ægtefællerne ikke ønsker at dele deres formuer, hvis de bliver skilt

Hvordan laver vi en ægtepagt online?

Når I har besluttet, hvilken type ægtepagt I ønsker, er I næsten i mål - det tager nemlig typisk ikke mere end 15 minutter at udfylde vores online formular. I formularen stiller vi dig de samme spørgsmål, som en advokat ville stille. I kan gå frem og tilbage mellem jeres svar, og først når I er klar til at indsende dem, går I videre til betaling. Så snart betalingen er gennemført, modtager I jeres ægtepagt.

Ægtepagten gøres gyldig ved, at I begge underskriver dokumentet, hvorefter dokumentet skal tinglyses. Enten kan vi sende ægtepagten til tinglysning, eller I kan vælge at gøre det selv ved at følge denne vejledning. Uanset hvem der sender ægtepagten til tinglysning, koster det 1.850 kr. i gebyr til det offentlige.

 

Hvad kan gøres til særeje?

Det er op til jer, hvad der skal være særeje i jeres ægteskab. I kan overordnet vælge mellem følgende:

 1. Alt skal være særeje

  - det vil sige at alt hvad I hver især ejer før I blev gift og alt hvad I hver især erhverver efter I er blevet gift er særeje og skal derfor ikke deles i tilfælde af separation eller skilsmisse. I kan dog vælge at indsætte et bestemt beløb i ægtepagten som skal være fælleseje, også kaldet sumdeling. Det betyder, at dette beløb skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse, mens jeres resterende ejendele og formuer forbliver jeres hver især.

 2. Alt hvad vi ejede før vi blev gift skal være særeje

  - det vil sige, alt hvad I hver især ejede inden i blev gift er særeje, hvorimod alt hvad i erhverver efter ægteskabets indgåelse, er fælleseje (undtagen gaver og arv I modtager). Det er dog muligt at gøre gæld til særeje, selvom alt andet I erhverver af værdi, fortsat vil være fælleseje. Det betyder blot, at I kun skal dele jeres formuer i tilfælde af skilsmisse, mens eventuel gæld ikke vil indgå i delingen.

 3. Bestemte ejendele eller beløb skal være særeje

  - det vil sige, at de ejendele eller beløb i angiver i ægtepagten vil være særeje, mens alt andet vil være fælleseje. Et beløb der indsættes som særeje, kaldes også sumsæreje og oprettes typisk i tilfælde, hvor den ene ægtefælle har en langt større formue end den anden eller på anden måde, hvor den ene har bidraget med et større beløb, eksempelvis i form af et indskud en fælles bolig.

Hvad siger loven om udarbejdelse af ægtepagt?

En ægtepagt er et juridisk udtryk for en aftale mellem to ægtefæller om deres respektive ejendele og/eller formuer. Der gælder ingen regler for, hvem der må udarbejde ægtepagter eller andre aftaler i øvrigt. Advokater har altså ikke nogen særlig eneret til at udarbejde ægtepagter, og hvis ægtepagten ellers er korrekt formuleret og tinglyst, vil den være fuldt ud gyldig. Der er derfor ikke noget i vejen for, at den for eksempel bliver lavet af ægtefællerne selv.

Ægtepagter skal tinglyses for at blive gyldige

Ægtepagter skal registreres i det offentlige tinglysningssystem for at blive gyldig. Når I laver jeres ægtepagt med Legal Desk, kan I heldigvis nemt tilvælge vores tinglysningsservice og slippe for besværet.

vis en ægtepagt kun er underskrevet af ægtefællerne, men ikke bliver tinglyst, vil den ikke være gyldig – hverken mellem jer som ægtefæller eller i forhold til omverdenen. Det koster en offentlig afgift på 1.850 kr. at tinglyse en ægtepagt, uanset om I lader os tinglyse den eller selv står for det. Nedenfor kan I se, hvad en ægtepagt koster med Legal Desk tinglysningsservice:

Læs mere og lav en ægtepagt om fuldstændigt særeje her

Læs mere og lav en ægtepagt om kombinationssæreje her

Lav ægtepagt med Legal Desk

I kan nemt og hurtigt lave en ægtepagt om fuldstændigt særeje eller en ægtepagt om kombinationssæreje med Legal Desk. Udfyld webformularen, betal for dokumentet og derefter er ægtepagten klar til at blive underskrevet og tinglyst.

Se, hvordan Legal Desk virker.

Ægtepagt

Beskytter både dig selv og din ægtefælle

Få styr på papirarbejdet på 10 minutter

Nem oprettelse

Underskriv digitalt

100% tilfredshedsgaranti

+200.000 glade kunder

Kun 899,-

Inkl. moms

Lav ægtepagt nu

Spar 4.000,- ift. traditionel advokat