Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Børnetestamente

Et børnetestamente er en erklæring fra en eller begge forældre om, hvem der skal tage sig af børnene, hvis forældrene dør. Med et børnetestamente kan du altså være med til at bestemme, hvem der skal have forældremyndigheden over dine børn, hvis du skulle gå bort.

Hos LegalDesk

Pris: 299 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 2.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er et børnetestamente?

Hvis du har mindreårige børn, ønsker du sikkert at give dem de bedste muligheder for en tryg opvækst. Med et børnetestamente kan du ønske, at forældremyndigheden bliver tildelt enten en enkeltperson eller et ægtepar, som du og dine børn har et godt forhold til. På den måde kan du altså være med til at sikre, at dine børn får en tryg opvækst i velkendte rammer, hvis der skulle ske dig noget. Derfor er det en god idé at lave et børnetestamente, hvis du har børn under 18 år.

Se eksempel på vores børnetestamente her

Hvem kan bruge et børnetestamente?

Dette børnetestamente kan bruges af:

  1. En forælder, der har forældremyndigheden alene og ønsker at have indflydelse på, hvem der skal have forældremyndigheden over børnene, hvis denne forælder skulle gå bort.

  2. En forælder, der har forældremyndigheden alene og ønsker at forældremyndigheden ikke skal tildeles den anden biologiske forælder.

  3. To forældre, der deler forældremyndigheden og er enige om, hvem de ønsker, der skal have forældremyndigheden, hvis de begge skulle gå bort.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fratage forældremyndigheden fra en anden forælder med et børnetestamente, hvis denne allerede har forældremyndighed. Se afsnittet nedenfor om fravalg af biologisk forælder.

Hvad sker der, hvis jeg ikke laver et børnetestamente?

Mange tror, at det er børnenes gudforældre, der overtager forældremyndigheden, hvis forældrene skulle dø. Sådan er det imidlertid ikke, da der hverken medfølger juridiske (eller økonomiske) forpligtelser til titlen som gudforældre.

Hvis børn bliver forældreløse er det Familieretshuset der afgør, hvem der skal have forældremyndigheden. Familieretshuset vil i den forbindelse forhøre sig blandt familie og nære venner for at undersøge, hvem der kan og ønsker at tage vare på børnene.

Med et børnetestamente kan du imidlertid få indflydelse på Familieretshusets afgørelse. Familieretshuset vil gå meget langt for at tage hensyn til dine ønsker, hvis du har tilkendegivet dem med et børnetestamente, og vil kun fravige det, hvis hensynet til børnene taler imod ønskerne i børnetestamentet.

Det er en fordel for dig at gøre det nemt for Familieretshuset, at forstå baggrunden for dine ønsker i børnetestamentet. Derfor er det altid en god idé at give en begrundelse for dine valg, da det gør det nemmere for Familieretshuset at træffe en afgørelse i overensstemmelse med børnetestamentet. Med Legal Desks børnetestamente kan du både selv formulere en begrundelse eller vælge imellem en række typisk anvendte begrundelser.

Sådan virker det

Her kan du se en kort video om, hvordan du selv laver et børnetestamente med Legal Desk. Du kan læse mere om børnetestamentet under videoen.

video

Fravalg af anden biologisk forælder

Hvis du alene har den fulde forældremyndighed over børnene og går bort, vil Familieretshuset som udgangspunkt tildele forældremyndigheden til den anden biologiske forælder. Selvom den biologiske forælder ofte er det naturlige valg, kan der være omstændigheder, hvor personen ikke er den bedst mulige til at varetage forældremyndigheden.

Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis den længstlevende forælder kun har haft meget begrænset/ingen kontakt med børnene eller bestemte helbredsmæssige/sociale forhold. Med et børnetestamente kan du anmode Familieretshuset om, at forældremyndigheden ikke tillægges den biologiske forælder og begrunde dette ønske.

Det er derfor en rigtig god idé at lave et børnetestamente, hvis du mener, at det ikke er i børnenes interesse, at den biologiske forælder får forældremyndigheden.

Hvordan gør jeg børnetestamentet gyldigt?

Når du har udfyldt formularen og betalt, modtager du dit børnetestamente med det samme i dit Legal Desk dokumentarkiv. Herefter skal det dateres og underskrives af den eller de forældre med forældremyndigheden, hvilket nemt og sikkert kan gøres med NemID. Børnetestamentet vil herefter være gyldigt, og der er altså hverken noget krav om tinglysning, vitterlighedsvidner, advokatassistance eller lignende.

Det er vigtigt, at Familieretshuset får kendskab til børnetestamentet, hvis de skal træffe beslutning om forældremyndigheden. Dette kan du sørge for på to måder. Du kan enten udlevere børnetestamentet til den eller de personer, som du ønsker skal have forældremyndigheden over dine børn.

En anden og mere sikker metode er dog at få børnetestamentet opbevaret hos en notar. På den måde vil Familieretshuset automatisk blive bekendtgjort med børnetestamentet i tilfældet af din/jeres død. Du kan nemt tilvælge notar, når du laver dit børnetestamente med Legal Desk.

Hvis du vælger at få opbevaret børnetestamentet hos en notar, skal du også medbringe en genpart. Du finder genparten og en vejledning til, hvordan du udfylder den her.