Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Børnetestamente

Et børnetestamente er en erklæring fra en eller begge forældre om, hvem der skal tage sig af børnene, hvis forældrene dør. Med et børnetestamente bestemmer du altså, hvem der skal have forældremyndigheden over dine børn, hvis du skulle gå bort.

LEGAL DESK
299 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
2.000 KR.
Start Nu

Hvad er et børnetestamente?

Hvis du har mindreårige børn, ønsker du sikkert at give dem de bedste muligheder for en tryg opvækst. Med et børnetestamente kan du ønske, at forældremyndigheden bliver tildelt enten en enkeltperson eller et ægtepar, som du og dine børn har et godt forhold til. På den måde kan du altså være med til at sikre, at dine børn får en tryg opvækst i velkendte rammer, hvis der skulle ske dig noget. Derfor er det en god idé at lave et børnetestamente, hvis du har børn under 18 år.

Se eksempel på vores børnetestamente her

Hvem kan bruge et børnetestamente?

Dette børnetestamente kan bruges af:

  1. En forælder, der har forældremyndigheden alene og ønsker at have indflydelse på, hvem der skal have forældremyndigheden over børnene, hvis denne forælder skulle gå bort.

  2. En forælder, der har forældremyndigheden alene og ønsker at forældremyndigheden ikke skal tildeles den anden biologiske forælder.

  3. To forældre, der deler forældremyndigheden og er enige om, hvem de ønsker, der skal have forældremyndigheden, hvis de begge skulle gå bort.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fratage forældremyndigheden fra en anden forælder med et børnetestamente, hvis denne allerede har forældremyndighed. Se afsnittet nedenfor om fravalg af biologisk forælder.

Sådan virker det

Her kan du se en kort video om, hvordan du selv laver et børnetestamente med Legal Desk. Du kan læse mere om børnetestamentet under videoen.

Hvad sker der, hvis jeg ikke laver et børnetestamente?

Mange tror, at det er børnenes gudforældre, der overtager forældremyndigheden, hvis forældrene skulle dø. Sådan er det imidlertid ikke, da der hverken medfølger juridiske (eller økonomiske) forpligtelser til titlen som gudforældre.

Hvis børn bliver forældreløse er det Statsforvaltningen der afgør, hvem der skal have forældremyndigheden. Statsforvaltningen vil i den forbindelse forhøre sig blandt familie og nære venner for at undersøge, hvem der kan og ønsker at tage vare på børnene.

Med et børnetestamente kan du imidlertid få indflydelse på Statsforvaltningens afgørelse. Statsforvaltningen vil gå meget langt for at tage hensyn til dine ønsker, hvis du har tilkendegivet dem med et børnetestamente, og vil kun fravige det, hvis hensynet til børnene taler imod ønskerne i børnetestamentet.

Det er en fordel for dig at gøre det nemt for Statsforvaltningen, at forstå baggrunden for dine ønsker i børnetestamentet. Derfor er det altid en god idé at give en begrundelse for dine valg, da det gør det nemmere for Statsforvaltningen at træffe en afgørelse i overensstemmelse med børnetestamentet. Med Legal Desks børnetestamente kan du både selv formulere en begrundelse eller vælge imellem en række typisk anvendte begrundelser.

Fravalg af anden biologisk forælder

Hvis du alene har den fulde forældremyndighed over børnene og går bort, vil Statsforvaltningen som udgangspunkt tildele forældremyndigheden til den anden biologiske forælder. Selvom den biologiske forælder ofte er det naturlige valg, kan der være omstændigheder, hvor personen ikke er den bedst mulige til at varetage forældremyndigheden.

Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis den efterlevende forælder kun har haft meget begrænset/ingen kontakt med børnene eller bestemte helbredsmæssige/sociale forhold. Med et børnetestamente kan du anmode Statsforvaltningen om, at forældremyndigheden ikke tillægges den biologiske forælder og begrunde dette ønske.

Det er derfor en rigtig god idé at lave et børnetestamente, hvis du mener, at det ikke er i børnenes interesse, at den biologiske forælder får forældremyndigheden.

Hvordan gør jeg børnetestamentet gyldigt?

Når du har udfyldt formularen og betalt, modtager du dit børnetestamente med det samme i dit Legal Desk dokumentarkiv. Herefter skal det dateres og underskrives af den eller de forældre med forældremyndigheden, hvilket nemt og sikkert kan gøres med NemID (læs mere om, hvordan dette gøres her). Børnetestamentet vil herefter være gyldigt, og der er altså hverken noget krav om tinglysning, vitterlighedsvidner, advokatassistance eller lignende.

Det er vigtigt, at Statsforvaltningen får kendskab til børnetestamentet, hvis de skal træffe beslutning om forældremyndigheden. Dette kan du sørge for på to måder. Du kan enten udlevere børnetestamentet til den eller de personer, som du ønsker skal have forældremyndigheden over dine børn.

En anden og mere sikker metode er dog at få børnetestamentet opbevaret hos en notar. På den måde vil Statsforvaltningen automatisk blive bekendtgjort med børnetestamentet i tilfældet af din/jeres død. Du kan læse mere om dette i vores vejledning til notar.

Lav børnetestamente her

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler