Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Børnetestamente
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Børnetestamente

Et børnetestamente er en erklæring fra en eller begge forældre om, hvem der skal tage sig af børnene, hvis forældrene dør. Med et børnetestamente kan du altså være med til at bestemme, hvem der skal have forældremyndigheden over dine børn, hvis du skulle gå bort.

Hos LegalDesk

Pris: 299,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spar kr. 2.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Hvad er et børnetestamente?

Med et børnetestamente kan du have en indflydelse på Familieretshusets beslutning om, hvem der skal have forældremyndigheden over dine børn, hvis begge forældre skulle gå bort, mens børnene er små.

I børnetestamentet kan du ønske, at forældremyndigheden bliver tildelt enten en enkeltperson eller et ægtepar, som du og dine børn har et godt forhold til. På den måde kan du altså være med til at sikre, at dine børn får en tryg opvækst i velkendte rammer, hvis der skulle ske dig noget. Derfor er det en god idé at lave et børnetestamente, hvis du har børn under 18 år.

Se eksempel på vores børnetestamente her

Hvorfor skal jeg lave et børnetestamente?

Mange tror, at det er børnenes gudforældre, der overtager forældremyndigheden, hvis forældrene skulle dø. Sådan er det imidlertid ikke, da der hverken medfølger juridiske (eller økonomiske) forpligtelser til titlen som gudforældre.

Hvis børn bliver forældreløse er det Familieretshuset der afgør, hvem der skal have forældremyndigheden. Familieretshuset vil i den forbindelse forhøre sig blandt familie og nære venner for at undersøge, hvem der kan og ønsker at tage vare på børnene.

Med et børnetestamente kan du imidlertid få indflydelse på Familieretshusets afgørelse. Familieretshuset vil gå meget langt for at tage hensyn til dine ønsker, hvis du har tilkendegivet dem med et børnetestamente, og vil kun fravige det, hvis hensynet til børnene taler imod ønskerne i børnetestamentet.

Det er en fordel for dig at gøre det nemt for Familieretshuset at forstå baggrunden for dine ønsker i børnetestamentet. Derfor er det altid en god idé at give en begrundelse for dine valg, da det gør det nemmere for Familieretshuset at træffe en afgørelse i overensstemmelse med børnetestamentet. Med Legal Desks børnetestamente skabelon kan du både selv formulere en begrundelse eller vælge imellem en række typisk anvendte begrundelser.

Hvordan laver jeg et børnetestamente?

Med Legal Desk kan du hurtigt og nemt oprette et børnetestamente online. Så snart du har udfyldt vores formular og betalt, vil du modtage dit børnetestamente med det samme.

Når du laver et børnetestamente, kan du også vælge, om den udpegede værge skal modtage et økonomisk tilskud i form af et engangsbeløb, som tages fra børnenes arv.

Sådan virker det

Her kan du se en kort video om, hvordan du selv laver et børnetestamente med Legal Desk. Du kan læse mere om børnetestamentet under videoen.

Hvem kan bruge et børnetestamente?

Dette børnetestamente kan bruges af:

  1. En forælder, der har forældremyndigheden alene og ønsker at have indflydelse på, hvem der skal have forældremyndigheden over børnene, hvis denne forælder skulle gå bort.
  2. En forælder, der har forældremyndigheden alene og ønsker at forældremyndigheden ikke skal tildeles den anden biologiske forælder.
  3. To forældre, der deler forældremyndigheden og er enige om, hvem de ønsker, der skal have forældremyndigheden, hvis de begge skulle gå bort.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fratage forældremyndigheden fra en anden forælder med et børnetestamente, hvis denne allerede har forældremyndighed. Se afsnittet nedenfor om fravalg af biologisk forælder.

Fravalg af anden biologisk forælder

Hvis du alene har den fulde forældremyndighed over børnene og går bort, vil Familieretshuset som udgangspunkt tildele forældremyndigheden til den anden biologiske forælder. Selvom den biologiske forælder ofte er det naturlige valg, kan der være omstændigheder, hvor personen ikke er den bedst mulige til at varetage forældremyndigheden.

Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis den længstlevende forælder kun har haft meget begrænset/ingen kontakt med børnene eller har bestemte helbredsmæssige/sociale forhold, som taler imod tildeling af forældremyndighed. Med et børnetestamente kan du anmode Familieretshuset om, at forældremyndigheden ikke tillægges den biologiske forælder og begrunde dette ønske.

Det er derfor en rigtig god idé at lave et børnetestamente, hvis du mener, at det ikke er i børnenes interesse, at den biologiske forælder får forældremyndigheden.

Hvordan gør jeg børnetestamentet gyldigt?

Når du har udfyldt formularen og betalt, modtager du dit børnetestamente med det samme. Herefter skal det dateres og underskrives af den eller de forældre med forældremyndigheden, hvilket nemt og sikkert kan gøres med MitID. Børnetestamentet vil herefter være gyldigt, og der er altså hverken noget krav om tinglysning, vitterlighedsvidner, advokatassistance eller lignende.

Det er vigtigt, at Familieretshuset får kendskab til børnetestamentet, hvis de skal træffe beslutning om forældremyndigheden. Dette kan du sørge for på to måder: 

  1. Du kan enten udlevere børnetestamentet til den eller de personer, som du ønsker skal have forældremyndigheden over dine børn. 
  2. En anden og mere sikker metode er dog at få børnetestamentet opbevaret hos en notar. På den måde vil Familieretshuset automatisk blive bekendtgjort med børnetestamentet i tilfældet af din/jeres død. Du kan nemt tilvælge notar, når du laver dit børnetestamente med Legal Desk.

Hvis du vælger at få opbevaret børnetestamentet hos en notar, skal du også medbringe en genpart. Du finder genparten og en vejledning til, hvordan du udfylder den her.

Hvis du fortryder et børnetestamente

Hvis du på et tidspunkt står i en situation, hvor dine ønsker har ændret sig, eller du på anden vis fortryder børnetestamentet, kan du til enhver tid tilbagekalde det, medmindre testamentet er gjort uigenkaldeligt. Du kan læse mere om ændring og tilbagekaldelse af testamenter her. Hvis børnetestamentet er opbevaret hos en notar, skal du henvende dig til denne for at få det tilbagekaldt. Hvis børnetestamentet blot eksisterer som et fysisk stykke papir, kan du blot rive dokumentet i stykker. Dog bør alle relevante personer informeres om sådanne ændringer.

Børnetestamente

Giv din mening til kende

Udfyld og modtag straks

Underskriv med NemID

100% tilfredshedsgaranti

+200.000 glade kunder

Kun 299,-

Inkl. moms

Lav børnetestamente

Spar 2.000,- ift. traditionel advokat