Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Samværsaftale
dit dokument oprettes ...
5 - 10
Det tager 5 - 10 i reelt tidsforbrug

Samværsaftale

Med en samværsaftale skaber I faste og trygge rammer for jer og jeres børn i en tid, der ofte er svær. Samværsaftalen giver jer desuden mulighed for at få hjælp fra myndighederne, hvis de aftalte rammer ikke overholdes.

Hos LegalDesk

Pris: 499,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spar kr. 2.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

5 - 10 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Hvad vil det sige, at man har samvær med sit barn?

Med en samværsaftale kan I som forældre skabe faste og trygge rammer for jeres børn, hvis I er blevet enige om at gå fra hinanden. Når ægtefæller eller ugifte samlevende vælger at blive skilt eller ophæve samlivet, har barnet stadig ret til begge forældre. Her har forældrene et fælles ansvar for, at barnet har god kontakt til dem begge.

Når forældre går fra hinanden, skelnes der mellem den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos (bopælsforælderen) og den anden forælder (samværsforælderen). Hvis I har en såkaldt deleordning, hvor barnet tilbringer lige meget tid sammen med begge forældre, er der stadig en af jer, der vil være bopælsforælder og den anden samværsforælder. I kan læse mere om deleordning længere nede. 

Selve omfanget af samværet, aftaler I som udgangspunkt selv. Der findes ingen regler for, hvordan og hvor meget samvær jeres barn kan eller skal have med samværsforælderen. Det er op til jer at vurdere, hvad der er bedst for jeres barn. Hvis Familieretshuset skal fastsætte samværet, er det ud fra en konkret vurdering af barnets forhold.

Forældremyndighed og samvær har umiddelbart ikke noget med hinanden at gøre. En forælder med fuld forældremyndighed over barnet, kan sagtens være samværsforælder og ikke bopælsforælder.

Hvis I som forældre kan finde frem til en fælles aftale om samvær, kan I lave en skriftlig aftale gennem Legal Desk. Jeres aftale er lige så bindende som Familieretshusets samværsaftale.

Start samværsaftalen her

Hvorfor skal vi lave en samværsaftale?

Med en samværsaftale kan I som forældre bestemme præcis, hvornår I hver især skal have samvær med jeres barn. Ligeledes kan I bestemme, hvordan ferier og højtider skal fordeles mellem jer. 

I samværsaftalen tages der også stilling til mere lavpraktiske forhold, såsom transport og omkostninger i forbindelse med samværet. Når I har lavet en samværsaftale vil det desuden være muligt for dig som forælder at få hjælp fra familieretten, hvis aftalerne ikke overholdes. På den måde er I sikret hjælp til, at aftalerne håndhæves i praksis.

Samværsaftalen giver således ikke kun tryghed for jer som forældre, men i lige så høj grad tryghed for jeres barn, da det mindsker uenighed om de praktiske forhold for samværet med jeres barn og giver barnet nogle mere faste rammer.

Barnet i centrum

Samværsaftaler bliver ofte udarbejdet i forbindelse med, at forældrene går fra hinanden, og der er derfor ofte mange følelser involveret. Det er dog vigtigt at huske på, at samværsaftalen bør have barnets interesser i centrum. Det er altså barnets behov, der bør være i fokus, og ikke forældrenes, når I vælger, hvordan samværsaftalen skal udformes.

Hvem kan bruge en samværsaftale?

Denne samværsaftale kan bruges af forældre, der ophæver deres samliv, bliver separeret eller skilt og har børn sammen. Det er vigtigt, at der er enighed om, hvordan samværet skal udformes og gennemføres.

Deleordning

Når man taler om en deleordning, vil det sige, at barnet tilbringer lige meget tid hos begge forældre. Nogen benytter sig af en 7 / 7 ordning, men det kan principielt også være en 3/3 ordning, en 14/14 ordning eller noget helt tredje. Deleordningen indikerer blot, at forældrene deler samværet med barnet ligeligt imellem sig.

En deleordning forudsætter normalt, at forældrene bor i nærheden af hinanden, og at de har et godt samarbejde, således at barnets dagligdag og generelle trivsel ikke påvirkes af, hvilken forælder de opholder sig hos. Hvis der er tvivl, eller hvis I ikke kan blive enige om, hvad der er bedst for jeres barn, kan I få hjælp af Familieretshuset.

Aftalen er bindende

I skal være opmærksomme på, at en samværsaftale, ligesom andre juridiske aftaler, er bindende. Det er muligt for Familieretshuset at ændre en eksisterende aftale, hvis det er til barnets bedste, men dette sker meget sjældent og er en meget besværlig proces. Aftalen kan altså som oftest ikke ændres, medmindre I begge er enige om ændringerne. Derfor er det vigtigt, at I laver en aftale, der skal kunne være gældende på lang sigt.

I har altid mulighed for at aftale noget andet end det, der fremgår af samværsaftalen - hvis I er enige om dette. Hvis der ikke kan opnås enighed om en fravigelse af aftalen, vil det altid være aftalens bestemmelser, der er gældende.

Se hvordan Legal Desk virker

Hvordan gør vi samværsaftalen gyldig?

Når I har udfyldt formularen og betalt for samværsaftalen, får I straks adgang til dokumentet. Herefter skal den underskrives af begge forældre med hver jeres MitID. Samværsaftalen vil derefter være gyldig, og der er således ikke noget krav om tinglysning, vitterlighedsvidner, advokatassistance eller lignende. Der er heller ikke behov for at kontakte eller sende aftalen til Familieretshuset.

Samværsaftale

Få styr på papirarbejdet på 10 minutter

Sikrer trygge rammer for begge parter

Udfyld og modtag straks

Underskriv digitalt

100% tilfredshedsgaranti

+200.000 glade kunder

Kun 499,-

Inkl. moms

Lav samværsaftale

Spar 2.000,- ift. traditionel advokat