Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Samværsaftale

Med en samværsaftale skaber I faste og trygge rammer for jer og jeres børn i en tid, der ofte er svær. Samværsaftalen giver jer desuden mulighed for at få hjælp fra myndighederne, hvis de aftalte rammer ikke overholdes.

Hos LegalDesk

Pris: 349 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

5 - 10 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 2.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvorfor skal vi lave en samværsaftale?

Når ægtefæller eller ugifte samlevende vælger at blive skilt eller ophæve samlivet, har barnet stadig ret til begge forældre. Forældrene har et fælles ansvar for, at barnet har god kontakt til dem begge.

Med en samværsaftale kan I som forældre bestemme præcis, hvornår I hver især skal have samvær med jeres barn, og hvordan ferier og højtider skal fordeles mellem jer. I samværsaftalen tages der også stilling til mere lavpraktiske forhold, såsom transport og omkostninger i forbindelse med samværet. Når I har lavet en samværsaftale vil det desuden være muligt for dig, at få hjælp fra familieretten, hvis aftalerne ikke overholdes. På den måde er I sikret hjælp til, at aftalerne håndhæves i praksis.

Samværsaftalen giver således ikke kun tryghed for jer som forældre, men i lige så høj grad tryghed for jeres barn, da det mindsker uenighed om de praktiske forhold for samværet med jeres barn.

 

Start samværsaftalen her

 

Hvem kan bruge en samværsaftale?

Denne samværsaftale kan bruges af forældre, der ophæver deres samliv, bliver separeret eller skilt og har børn sammen. Det er vigtigt, at der er enighed om, hvordan samværet skal udformes og gennemføres.

Barnet i centrum

Samværsaftaler bliver ofte udarbejdet i forbindelse med, at forældrene går fra hinanden, og der er derfor ofte mange følelser involveret. Det er dog vigtigt at huske på, at samværsaftalen bør have barnets interesser i centrum. Det er altså barnets behov, der bør være i fokus, og ikke forældrenes, når I vælger, hvordan samværsaftalen skal udformes.

Aftalen er bindende

I skal være opmærksomme på, at en samværsaftale, ligesom andre juridiske aftaler, er bindende. Det er muligt for Familieretshuset at ændre en eksisterende aftale, hvis det er til barnets bedste, men dette sker meget sjældent og er en meget besværlig proces. Aftalen kan altså som oftest ikke ændres, medmindre I begge er enige om ændringerne. Derfor er det vigtigt, at I laver en aftale, der skal kunne være gældende på lang sigt.

I har altid mulighed for at aftale noget andet end det, der fremgår af samværsaftalen - hvis I er enige om dette. Hvis der ikke kan opnås enighed om en fravigelse af aftalen, vil det altid være aftalens bestemmelser, der er gældende.

Se hvordan Legal Desk virker

video

Start samværsaftalen her

 

Hvordan gør vi samværsaftalen gyldig?

Når I har udfyldt formularen og betalt for samværsaftalen, får I straks adgang til dokumentet. Herefter skal den underskrives af begge forældre med hver jeres NemID (læs mere om, hvordan dette gøres her). Samværsaftalen vil derefter være gyldig, og der er således ikke noget krav om tinglysning, vitterlighedsvidner, advokatassistance eller lignende. Der er heller ikke behov for at kontakte eller sende aftalen til Familieretshuset.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder