Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

14. december 2022

Familieretshuset

Familieretshuset er en administrativ familieinstitution, der tidligere var kendt som Statsforvaltningen. Du kender måske Familieretshuset i forbindelse med skilsmisse, men Familieretshuset varetager også mange andre administrative familiesager.

Hvis du gerne vil i kontakt med Familieretshuset så ring på telefon: 72 56 70 00

Hvad er Familieretshuset?

Familieretshuset er en offentlig institution, der er trådt i stedet for Statsforvaltningen. Formålet med at omlægge Statsforvaltningen og gøre den til Familieretshuset er, at institutionen bedre skal kunne tilgodese børn og varetage deres tarv. En af Familieretshusets vigtigste opgaver er derfor at støtte børn, der er berørt af familieretlige problemstillinger, og sikre deres trivsel.

Idet Familieretshuset overtager Statsforvaltningens rolle, skal alle Statsforvaltningens opgaver og tjenester varetages. Udover at overtage Statsforvaltningens opgaver, har Familieretshuset også overtaget Statsforvaltningens konflikthåndteringsorgan. Som noget helt nyt oprettes også en børneenhed.

Børneenheden

For at kunne håndtere og varetage barnets tarv, eksisterer der en børneenhed under Familieretshuset. Børneenheden stiller forskellige tjenester til rådighed for udsatte børn, såsom Børnenes skilsmissetelefon, børnegrupper, børnesamtaler osv. Udsatte børn er ikke kun børn i skilsmissefamilier, men også børn over 10 år, der ikke føler, at de kan tale med deres forældre.

Børneenheden har deres egen hjemmeside henvendt mod udsatte børn - du finder den her.

Sådan virker Legal Desk

video

Hvad er Familieretshusets opgave?

Rent praktisk varetager Familieretshuset al familierelateret sagsbehandling, heriblandt sager om forældreansvar, ægteskab, børnesager, navneændring, ægtefællers økonomiske forhold, adoption, fremtidsfuldmagter og værgemål.

Familieretshusets opbygning

Familieretshuset har i alt ti afdelinger med hovedkontoret beliggende i Aabenraa. Herudover består Familieretshuset af:

  • Enheden for prøvelse af ægteskab
    Ny enhed der varetager prøvelsen af ægteskabsbetingelserne for internationale par, der ønsker at indgå ægteskab i Danmark.

  • Børneenheden
    Ny enhed der varetager barnets interesser og giver det mulighed for deltagelse i skilsmisseforløbet på egne vilkår med hjælp fra børnesagkyndige og kontaktpersoner. Børneenheden er et tilbud til alle børn under skilsmisseforløb - uanset sagsbehandlingsspor.

  • Konflikthåndteringsorgan
    Et organ, der hjælper med mægling mellem forældrepar, der skal skilles eller separeres. De gule sager kommer for konflikthåndteringsorganet, men kan ende i Familieretten hvis ikke det lykkes for ægtefællerne at nå til enighed.

Hvordan kontakter jeg Familieretshuset?

Du kan ringe til Familieretshuset, hvis du ønsker det. Når du ringer til Familieretshuset kommer du i kontakt med Familieretshusets Borgerbetjening, der kan hjælpe dig med din sag og guide dig til, hvad du skal gøre.

Du kan også skrive til Familieretshuset, men vær opmærksom på, at det skal ske gennem e-boks. Hvis du skriver til Familieretshuset, skal du huske at notere dit telefonnummer, så de kan kontakte dig for yderligere oplysninger.

Har du allerede en sag kørende, skal du notere journalnummeret, så Familieretshuset kan se hvilken sag det drejer sig om.

Hvis du skal fremsende dokumenter, såsom fødselsattest eller dåbsattest, er det vigtigt, at du sender det i et format, der ikke kræver særlige programmer at åbne. Familieretshuset åbner desuden ikke filer og dokumenter, der er sendt med en cloud-baseret tjeneste.

Familieretshuset modtager ikke papirpost, så dit brev vil blive scannet, og det fysiske brev bliver makuleret efter fire uger.

Møder i familieretshuset

Når der skal afholdes et møde mellem dig og den anden part i sagen, indkalder Familieretshuset jer begge - det er ikke muligt selv at indkalde til møde. Kan du ikke huske hvornår dit møde ligger, kan du tilmelde dig tjenesten NemSMS, der minder dig om det.

Hvis du ønsker at klage over en beslutning

Hvis Familieretshuset har truffet beslutning i din sag, og du ønsker at klage over denne beslutning, har du som udgangspunkt mulighed for at indgive en klage. Hvor du skal indgive din klage afhænger af, hvilket område sagen hører under. Derudover gælder der forskellige frister for, hvornår du senest kan indgive din klage afhængigt af, hvilket område det drejer sig om. I nogle sager er klagefristen på fire uger, fra du modtager afgørelsen, hvor der i andre sager gælder en frist på syv dage.

Vi anbefaler derfor, at du sikrer dig, at du dels indgiver klagen til rette modtager og af rette kanaler (mail, formular mv.), og dels at du overholder fristen.

Opret samværsaftale ved samlivsophør

Hvis I bliver skilt eller går fra hinanden og har børn sammen, så er det vigtigt, at I opretter en samværsaftale, der skaber trygge rammer for jeres fællesbørn. I samværsaftalen kan I aftale, hvornår I hver især tilbringer tid sammen, og hvem af jer, der får hvilke ferier.

Det er heldigvis blevet meget nemmere og billigere at lave en samværsaftale. Med Legal Desk kan I oprette en samværsaftale med det samme på kun 10 minutter til en brøkdel af advokatprisen. Vores samværsaftale er fuldstændig lige så juridisk gyldig, som den I ville skulle betale 2.000 kr. for hos en advokat.

Lav jeres samværsaftale med Legal Desk i dag.