Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Fremtidsfuldmagt
dit dokument oprettes ...
10
Det tager 10 i reelt tidsforbrug

Værgemål

Børn og unge er under værgemål, indtil de bliver myndige. I visse tilfælde kan du som voksen også komme under værgemål – her er det en rigtig god idé at lave en fremtidsfuldmagt med Legal Desk, så du selv kan bestemme, hvem der varetager dine interesser. Læs mere om, hvad værgemål betyder for både børn og voksne her.

Hos LegalDesk

Pris: 179,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spar kr. 4.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Hvad betyder det at være under værgemål?

Børn og unge under 18 år er umyndige og under værgemål. Det betyder, at de som udgangspunkt ikke kan forpligte sig økonomisk, ligesom de heller ikke kan råde over deres egen formue. For mindreårige er det indehaveren af forældremyndigheden, som er værge, men i visse situationer kan indehaveren af forældremyndigheden fritages for værgemålet. Det betyder rent praktisk, at man ikke kan indgå juridiske aftaler med folk (mindreårige) under værgemål. Hvis du skal indgå juridiske aftaler med en (mindreårig) under værgemål, såsom en ansættelseskontrakt med en mindreårig - også kaldet ungarbejder - skal den også underskrives af personens værge, her forældrene.

I visse tilfælde kan voksne også komme under værgemål, hvis de f.eks. rammes af alvorlig demens eller psykisk sygdom, der hindrer dem I at tage vare på sig selv. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at du har lavet en fremtidsfuldmagt, da du på den måde selv kan bestemme, hvem der skal varetage dine interesser.

Du kan nemt og hurtigt oprette en fremtidsfuldmagt med Legal Desk her.

Hvad hvis et barn mister sine værger?

Mister et barn begge sine forældre, kan det blive nødvendigt med en værge. Det er Familieretshuset, der træffer afgørelse om værgemål for mindreårige, hvis forældrene går bort mens barnet er mindreårigt. Ønsker man som forælder indflydelse på Familieretshusets beslutning, kan man oprette et børnetestamente, hvor man oplyser, hvem man ønsker skal have forældremyndigheden over barnet, hvis man skulle gå bort.

Et børnetestamente er ikke nogen garanti for, at Familieretshuset vil træffe beslutning i overensstemmelse med ens ønsker, men det bliver som oftest tillagt stor vægt,

Kan voksne være under værgemål?

Der kan under visse omstændigheder iværksættes værgemåls-foranstaltninger for personer, der er fyldt 18 år, men som ikke selv kan tage vare på egne forhold, som for eksempel personlige eller økonomiske forhold. Det kan for eksempel være i tilfælde af sindssygdom, svær demens, hæmmet psykisk udvikling eller en anden form for alvorligt svækket helbred. I sådan en situation vil værgemål være en fordel, da værgemål netop tager udgangspunkt i den enkelte persons behov for hjælp. Dog må værgemål ikke må være mere omfattende end højest nødvendigt. 

Værgemålsloven

Reglerne omkring værgemål er beskrevet i Værgemålsloven, der bl.a. indeholder regler om følgende forhold:

  • de forskellige former for værgemål

  • betingelserne for at iværksætte værgemål for voksne

  • udpegning af værger

  • værgens pligter

  • økonomiske anliggender

  • tilsyn med værger

Undgå værgemål med en fremtidsfuldmagt

Ønsker du at bestemme, hvem der skal varetage dine økonomiske og personlige interesser, hvis du mister evnen til at træffe selvstændige beslutninger, kan du oprette en fremtidsfuldmagt med Legal Desk. En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kun træder i kraft, hvis du ikke længere er i stand til at varetage egne interesser og skaber på den måde sikkerhed og tryghed for din fremtid. 

Lav en fremtidsfuldmagt med Legal Desk her.

Fremtidsfuldmagt

Vi laver +2.500 fremtidsfuldmagter om året – og vi kan også hjælpe dig

Udfyld og modtag straks

Skræddersyet til dine behov

Vi kan hjælpe med registrering

230.000 tilfredse kunder

Vi hjælper dig hele vejen

100% tilfredshedsgaranti

Kun 179,-

Inkl. moms

Lav fremtidsfuldmagt

Spar 4.000,- ift. traditionel advokat