Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Beslutningsreferat
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Ændring i bestyrelsen

Hvis du skal vælge et nyt bestyrelsesmedlem ind i selskabets bestyrelse eller udskifte et eksisterende, skal der laves et beslutningsreferat og ændringen registreres. Heldigvis kan Legal Desk nemt og hurtigt klare begge dele for dig.

Hos LegalDesk

Pris: 1.199,-

Ekskl. moms

Traditionel advokat

Spar kr. 4.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Hvordan vælges et nyt bestyrelsesmedlem ind i bestyrelsen?

Hvis et nyt bestyrelsesmedlem skal vælges ind i bestyrelsen, skal vedkommende vælges af et flertal af selskabets ejere, med mindre andet fremgår af selskabets vedtægter. Selskabets ejere er de personer, som ejer hele eller dele af selskabet i form af anparter eller aktier. Ejerne kan træffe beslutning om valg af nyt- eller udskiftning af eksisterende bestyrelsesmedlem på selskabets generalforsamling.

Denne ændring i bestyrelsen gennemføres ved, at bestyrelsesmedlemmet vælges ind på en generalforsamling. Det er dog ikke et krav, at der afholdes et fysisk møde mellem ejerne, medmindre andet er bestemt i selskabets vedtægter. Hvis alle ejerne er enige, kan der i stedet afholdes en skrivebordsgeneralforsamling. Her underskriver ejerne et beslutningsreferat og tilkendegiver herigennem, at de accepterer ændringen i bestyrelsen.

Ved en skrivebordsgeneralforsamling mødes ejerne altså ikke fysisk, og det er i disse tilfælde, at Legal Desks løsning giver rigtig god mening for de fleste. Vi udarbejder beslutningsreferatet og sørger for den efterfølgende registrering. Du modtager straks dokumenterne, klar til underskrift med NemID.

Bemærk dog, at dette beslutningsreferat kun kan anvendes af kapitalselskaber (ApS og A/S) og derfor ikke af fonde, foreninger og lignende, der skal have en ny direktør. Du kan læse mere om ændringer af ledelsen i et selskab her.

Hvordan fratræder et bestyrelsesmedlem?

Hvis et bestyrelsesmedlem selv ønsker at fratræde, skal det ikke besluttes eller godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet skal give besked til den øvrige bestyrelse om, at han eller hun udtræder af bestyrelsen. Hvis bestyrelsesmedlemmet er valgt af en specifik part i henhold til vedtægterne, skal der også gives meddelelse til denne part.

Et bestyrelsesmedlem kan altid afsættes af dem, som har valgt eller udpeget medlemmet. Det betyder, at hvis ejerne ikke er tilfredse med et bestyrelsesmedlem, kan de vælge at “fyre” bestyrelsesmedlemmet. Det kræver dog, at der er flertal blandt ejerne for at afsætte bestyrelsesmedlemmet. Hvis I er to ejere, skal I altså være enige om både valg og “fyring” af bestyrelsesmedlemmer.

Du skal være opmærksom på, at en fratrædelse eller “fyring” af et bestyrelsesmedlem kan betyde, at bestyrelsens størrelse ikke længere lever op til kravet i selskabets vedtægter. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt, at I hurtigst muligt får valgt et nyt medlem, så bestyrelsen igen får det antal medlemmer, der er påkrævet selskabets vedtægter. Et aktieselskab (A/S) skal altid have mindst tre bestyrelsesmedlemmer.

Lav selskabsændringer med Legal Desk

Uanset om dit selskab skal ændre navn, oprette bestyrelse eller have nye vedtægter, kan du nemt og hurtigt foretage ændringen med Legal Desk. Vi har samlet det hele i én formular, så du frit kan vælge, hvilke selskabsændringer, du vil gennemføre – prisen er den samme, uanset hvor mange ændringer, du vælger at gennemføre på én gang.

Vælg frit mellem følgende selskabsændringer:

  • Godkendelse af årsrapport (ordinær generalforsamling)
  • Nye vedtægter
  • Ændring af selskabsnavn og/eller binavn(e)
  • Ændring af selskabets formål, direktion, tegningsregel, revision eller regnskabsår
  • Opret, afskaf eller ændre i bestyrelse

Når du har betalt og modtaget dine dokumenter, sørger vi for at registrere ændringerne hos Erhvervsstyrelsen inden for ca. 48 timer på hverdage, så snart at beslutningsreferatet er underskrevet.

Ændringer i bestyrelsen

Lav beslutningsreferat på 10 minutter

Foretag ændring i bestyrelsen nemt og hurtigt

Udfyld og modtag straks

Inkl. registrering

Digital alt-i-en løsning

Benyttet af mere end 50.000 selvstændige

Kun 1.199,-

Ekskl. moms

Start nu

Spar 4.000,- ift. traditionel advokat