Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Nyt bestyrelsesmedlem

Hvis der skal et nyt medlem ind i selskabets bestyrelse, eller et medlem skal fratræde, så er der visse regler i selskabsloven, der skal overholdes. Du kan selv lave et beslutningsreferat for valg af nyt bestyrelsesmedlem med Legal Desk og registrere det nemt og hurtigt hos Erhvervsstyrelsen.

LEGAL DESK
349 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
3.000 KR.
Start Nu

Hvem træffer beslutningen om ændringer i bestyrelsen?

Hvis der skal en ny person i bestyrelsen, skal denne vælges af minimum et flertal af selskabets ejere med mindre andet fremgår af selskabets vedtægter. Selskabets ejere er de personer, som ejer enten anparter eller aktier i selskabet. Ejerne kan udøve deres beslutningskompetence på selskabets generalforsamling.

Bemærk, dette beslutningsreferat for valg af nyt bestyrelsesmedlem kan kun anvendes af selskaber (IVS, ApS, A/S) og derfor ikke af fonde, foreninger og lignende, der skal have et nyt bestyrelsesmedlem.

Der skal altså afholdes en generalforsamling, hvor det nye bestyrelsesmedlem skal vælges. Dette kan umiddelbart lyde besværligt, men det er ikke nødvendigvis et krav, at der afholdes et formelt fysisk møde mellem ejerne. Hvis alle ejerne er enige, kan der afholdes en såkaldt skrivebordsgeneralforsamling. En skrivebordsgeneralforsamling betyder, at ejerne - i stedet for at mødes - alene underskriver et beslutningsreferat, der beskriver de ønskede ændringer, og hvori de erklærer sig enige.

Hvordan fratræder et bestyrelsesmedlem?

Hvis et bestyrelsesmedlem selv ønsker at fratræde, skal dette ikke besluttes eller godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet skal give besked til den øvrige bestyrelse om, at denne udtræder af bestyrelsen. Hvis bestyrelsesmedlemmet er valgt af en specifik part i henhold til vedtægterne, skal der også gives meddelelse til denne part.

Et bestyrelsesmedlem kan altid afsættes af den, som har valgt eller udpeget medlemmet. Det betyder, at hvis ejerne ikke er tilfredse med et bestyrelsesmedlem, kan de vælge at “fyre” bestyrelsesmedlemmet. Det kræver dog, at der er flertal blandt ejerne for at afsætte bestyrelsesmedlemmet. Hvis I er to ejere, skal I være enige om både valg og “fyring” af bestyrelsesmedlemmer.

Du skal være opmærksom på, at en fratrædelse eller “fyring” af et bestyrelsesmedlem kan betyde, at bestyrelsens størrelse ikke længere lever op til kravet i selskabets vedtægter. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt, at I hurtigst muligt får valgt et nyt medlem, så bestyrelsen igen får det antal medlemmer, der mindst er krævet i selskabets vedtægter.

Lav beslutningsreferat for nyt bestyrelsesmedlem med Legal Desk

Med Legal Desk kan du selv lave et beslutningsreferat for generalforsamlingsmøde, hvor der bliver valgt et nyt bestyrelsesmedlem. Legal Desks beslutningsreferat kan bruges, hvis alle ejerne er enige om beslutningen, hvorimod det ikke anbefales at bruge beslutningsreferatet, hvis der er uenighed blandt ejerne. Når I har udformet og underskrevet beslutningsreferatet, hvilket I nemt kan gøre med NemID (læs mere om, hvordan dette gøres her), skal det registreres hos Erhvervsstyrelsen. 

Du kan her starte dit beslutningsreferat for nyt bestyrelsesmedlem.

Sådan registreres ændringen af bestyrelsen på virk.dk

Når du har lavet, underskrevet og scannet dit beslutningsreferat, kan du påbegynde registreringen af ændringen i bestyrelsen.

Du starter med at gå til Erhvervsstyrelsens IT-system og her vælger du “Ændre virksomhed”:

aendre virksomhed på virk.dk

Herefter kommer du til siden nedenfor, hvor du skal trykke på knappen “Start”:

start aendring på virk.dk

Når du har klikket start, skal du logge på med dit Nem-ID for firmaet eller med din digitale medarbejdersignatur:

log paa på virk.dk

Du vil herefter blive bedt om at accepterer betingelserne for brug af systemet:

accepter vilkaar på virk.dk

Nu er du logget ind og du kan indtaste CVR-nummeret for det selskab, hvor bestyrelsen skal ændres og trykke søg:

soeg selskab på virk.dk

Når du har fundet virksomheden, skal du trykke på “Ændre” og herefter “Rediger virksomhed”:

rediger på virk.dk

På denne side skal du gå ned til “Ledelse” og trykke på “Rediger”:

rediger ledelse på virk.dk

Nu kan du fjerne et bestyrelsesmedlem ved at trykke på “Fratræd” og tilføje en nyt bestyrelsesmedlem ved at klikke på “Tilføj medlem”: 

ny bestyrelse på virk.dk

Hvis du vælger, at en eksisterende bestyrelsesmedlem skal fratræde, skal du alene oplyse fratrædelsesdatoen.

Hvis du vil tilføje et nyt bestyrelsesmedlem, skal du indtaste navn og CPR-nummer (hvis bestyrelsesmedlemmet har dansk CPR-nummer):

nyt bestyrelsesmedlem på virk.dk

Du skal desuden angive, om bestyrelsesmedlemmet er formand, næstformand, almindeligt medlem eller suppleant.

Da bestyrelsesmedlemmet er valgt på generalforsamlingen, skal det angives, at valgform til bestyrelsen er “Generalforsamlingsvalgt”.

Når du har indtastet informationerne om det nye bestyrelsesmedlem, skal du trykke på “Tilføj”.

Når du har tilføjet det nye bestyrelsesmedlem, kan du se, hvordan bestyrelsen vil se ud fremadrettet:

gem aendringer på virk.dk

Hvis det nye bestyrelsesmedlem skal erstatte et eksisterende bestyrelsesmedlem, skal du huske at klikke på “Fratræd”. Husk også at én af bestyrelsesmedlemmerne skal være bestyrelsesformand.

Når du er tilfreds med hvordan bestyrelsen er sammensat, skal du trykke på “Gem ændringer”.

Du er nu næsten færdig og skal gå ned til sektionen “Dokumentation” og trykke på rediger:

dokumentation på virk.dk

Du kan nu trykke på “Vedhæft” og vælge dit underskrevne beslutningsreferat:

vedhaeft dokumentation på virk.dk

Når dette er gjort, skal du angive, hvilken af følgende dokumentet er:

  • “Referat af ordinær generalforsamling”
  • “Referat af ekstraordinær generalforsamling”

Hvis du er i tvivl, vil dette fremgå af overskriften på dokumentet, du har lavet med Legal Desk. 

tilfoej dokumentation på virk.dk

Når du har valgt dette og datoen for godkendelse, skal du trykke på “Tilføj”.

Dokumentation er nu tilføjet og du skal trykke på “Gem ændringer”:

gem aendringer på virk.dk

Du mangler nu kun at godkende ændringerne og betale et gebyr til Erhvervsstyrelsen på 180 kr. Tryk på “Godkend og Afslut”:

godkend aendringer på virk.dk

Endelig skal du trykke på “Godkend og Betal” for at gennemføre ændringerne.

Når du kommer til betalingsform, skal du vælge “Separat faktura”.

Ændringen er nu gennemført og du vil modtage en kvittering på e-mail fra Erhvervsstyrelsen i løbet af få minutter.

Du kan dobbelttjekke ændringerne ved at slå din virksomhed op på datacvr.virk.dk.

Bestyrelsen i din virksomhed er nu ændret!

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler