Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Valg eller udskiftning af bestyrelsesmedlem

Hvis et nyt medlem skal ind i et selskabs bestyrelse, eller et medlem skal fratræde, kræver det et gyldigt beslutningsreferat. Du kan nemt selv lave et beslutningsreferat for valg af- eller udskiftning af bestyrelsesmedlem med Legal Desk og lade os registrere ændringen hos Erhvervsstyrelsen.

Hos LegalDesk

Pris: 349 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

349 kr.

Lav beslutningsreferat nu
Hos LegalDesk

Pris: 349 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvem træffer beslutningen om ændringer i bestyrelsen?

Hvis der skal et nyt bestyrelsesmedlem ind i bestyrelsen, skal vedkommende vælges af et flertal af selskabets ejere, med mindre andet fremgår af selskabets vedtægter. Selskabets ejere er de personer, som ejer hele eller dele af selskabet i form af anparter eller aktier. Ejerne kan træffe beslutning om valg af nyt- eller udskiftning af eksisterende bestyrelsesmedlem på selskabets generalforsamling.

Bemærk, at dette beslutningsreferat kun kan anvendes af selskaber (IVS, ApS, A/S) og ikke af fonde, foreninger og lignende, der skal have et nyt bestyrelsesmedlem.

Ny Blaa

Formalia kræver altså, at bestyrelsesmedlemmet vælges ved en generalforsamling. Dette kan umiddelbart lyde formelt, men det er ikke et krav, at der afholdes et fysisk møde mellem ejerne, medmindre andet er bestemt i selskabets vedtægter. Hvis alle ejerne er enige, kan der i stedet afholdes det der kaldes en skrivebordsgeneralforsamling. En skrivebordsgeneralforsamling betyder, at ejerne blot underskriver et beslutningsreferat, der beskriver de ønskede ændringer, og hvor ejerne med deres underskrift tilkendegiver accept af ændringen. Ved en skrivebordsgeneralforsamling mødes ejerne altså ikke fysisk. Dette vil være tilstrækkeligt ved beslutninger, hvor alle er enige på forhånd.

Sådan virker Legal Desk

video

Hvordan fratræder et bestyrelsesmedlem?

Hvis et bestyrelsesmedlem selv ønsker at fratræde, skal dette ikke besluttes eller godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet skal give besked til den øvrige bestyrelse om, at denne udtræder af bestyrelsen. Hvis bestyrelsesmedlemmet er valgt af en specifik part i henhold til vedtægterne, skal der også gives meddelelse til denne part.

Et bestyrelsesmedlem kan altid afsættes af den, som har valgt eller udpeget medlemmet. Det betyder, at hvis ejerne ikke er tilfredse med et bestyrelsesmedlem, kan de vælge at “fyre” bestyrelsesmedlemmet. Det kræver dog, at der er flertal blandt ejerne for at afsætte bestyrelsesmedlemmet. Hvis I er to ejere, skal I altså være enige om både valg og “fyring” af bestyrelsesmedlemmer.

Du skal være opmærksom på, at en fratrædelse eller “fyring” af et bestyrelsesmedlem kan betyde, at bestyrelsens størrelse ikke længere lever op til kravet i selskabets vedtægter. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt, at I hurtigst muligt får valgt et nyt medlem, så bestyrelsen igen får det antal medlemmer, der er krævet i selskabets vedtægter.

Lav beslutningsreferat for valg af- eller udskiftning af bestyrelsesmedlem

Med Legal Desk kan du selv lave et beslutningsreferat for generalforsamlingen, hvor der bliver valgt et nyt bestyrelsesmedlem eller hvor et bestyrelsesmedlem fratræder og altså udskiftes. Legal Desks beslutningsreferat kan bruges, hvis alle ejerne er enige om beslutningen, hvorimod det ikke anbefales at bruge beslutningsreferatet, hvis der er uenighed blandt ejerne.

Det hele foregår online. Du skal blot udfylde en webformular, hvori vi stiller dig en række spørgsmål. På baggrund af dine svar, genereres beslutningsreferatet automatisk, som du modtager efter betalingen. Herefter skal det underskrives, hvilket kan gøres med NemID (læs mere om, hvordan dette gøres her).

For at ændringerne træder i kraft, skal de registreres hos Erhvervsstyrelsen på virk.dk. Legal Desk tilbyder også at stå for denne del. Du skal blot tilvælge registreringsservice i formularen. Du kan også selv stå for registreringen ved at følge vores vejledning, som du finder her.

Samlet prisoversigt for beslutningsreferat for ændring af bestyrelse inklusiv registrering:

 Beslutningsreferat 349 kr.
 Legal Desk registreringsservice 299 kr.
 Offentligt gebyr for registrering* 180 kr.
 I alt 828 kr.


*Bemærk, at registreringsgebyret på 180 kr. er et offentligt gebyr, der altid skal betales ved registrering af ledelsesændringer.

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter Privat

Dokumenter Erhverv