Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Selskabsændring
dit dokument oprettes...
10 - 15 min.
Det tager 10 - 15 min. i reelt tidsforbrug, at udfylde selskabsændring

Selskabsændringer

Hvis der skal ske betydningsfulde ændringer i et selskab, skal beslutningen herom registreres hos Erhvervsstyrelsen via et beslutningsreferat. Opret dit beslutningsreferat med Legal Desk - så sørger vi for den efterfølgende registrering.

Hos LegalDesk

Pris: 1.199,-

Ekskl. moms

Traditionel advokat

Spar 4.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Hvornår skal du bruge et beslutningsreferat?

Beslutningsreferatet bruges som skriftlig dokumentation, når en væsentlig beslutning vedtages i et kapitalselskab (ApS eller A/S). Væsentlige beslutninger omfatter ting, som mere eller mindre ændrer de grundlæggende rammer for selskabet. Sådanne beslutninger skal altid registreres ved Erhvervsstyrelsen, hvilket man bruger beslutningsreferatet til. 

Beslutningsreferatets primære formål er altså at dokumentere, at de rigtige personer har truffet beslutning om en given ændring i selskabet. 

Beslutningsreferatet kan enten bruges i forbindelse med ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger eller på bestyrelsesmøder, og kaldes derfor også generalforsamlingsreferat, generalforsamlingsprotokollat eller bestyrelsesreferat. 

Ændringer, der kræver beslutningsreferat

Flere ændringer i samme beslutningsreferat

Du kan oprette et beslutningsreferat online på 10 minutter. Du kan bruge det samme beslutningsreferat til flere beslutninger og prisen er den samme uanset. 

Udfyld formularen og modtag straks dit dokument klar til underskrift. Når beslutningsreferatet er underskrevet, sørger vi for at registrere ændringerne hos Erhvervsstyrelsen. 

Hvad skal beslutningsreferatet indeholde?

Beslutningsreferatet skal dokumentere, at alle de formelle krav i selskabsloven er overholdt, da beslutningen blev truffet. Derudover skal den eller de ændringer, der er truffet beslutning om, beskrives korrekt, herunder også konsekvenserne heraf. 

Beslutningsreferatet skal som minimum underskrives af dirigenten, men det er frivilligt, om selskabets ejere underskriver også.