Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Beslutningsreferat
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Bestyrelsesformand

Bestyrelsesformanden er formanden for bestyrelsen. Denne person er valgt demokratisk af bestyrelsens medlemmer og skal varetage forskellige praktiske og ledelsesmæssige opgaver. Men hvad indebærer bestyrelsesformandens opgaver helt konkret? Få svaret her, hvor du også kan lave beslutningsreferat til oprettelse af bestyrelse.

Hos LegalDesk

Pris: 1.199,-

Ekskl. moms

Traditionel advokat

Spar kr. 4.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Hvad er en bestyrelsesformand?

En bestyrelsesformand er formand for en bestyrelse. Bestyrelsesformanden er valgt demokratisk af bestyrelsens øvrige medlemmer, og bestyrelsesformandens opgaver kan være meget forskelligartede. Bestyrelsesformandens vigtigste funktion er at være bindeled mellem virksomhedens direktion og bestyrelse samt have et overordnet ansvar for bestyrelsens arbejde.

Skal du oprette en bestyrelse i dit selskab, kan du nemt og billigt lave beslutningsreferatet med Legal Desk. Læs mere her.

Hvilke opgaver har bestyrelsesformanden?

Bestyrelsesformandens praktiske opgaver

Bestyrelsesformanden vil ofte have ansvaret for at varetage visse praktiske opgaver. Dette kan blandt andet være, at bestyrelsesformanden sammen med direktionen har et ansvar for, at bestyrelsen bliver indkaldt til bestyrelsesmøder i god tid. Som bestyrelsesformand skal du også sørge for, at dagsordenen for bestyrelsesmøderne bliver sendt ud til bestyrelsen, og at dagsordenen reelt bliver fulgt under bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesformanden skal også sørge for at lave dækkende referater under alle bestyrelsesmøderne. 

Bestyrelsesformandens ledelsesmæssige opgaver

Udover de ovenfor nævnte praktiske opgaver, har bestyrelsesformanden også visse ledelsesmæssige opgaver. Det er blandt andet bestyrelsesformandens ansvar at optræde som bestyrelsens ansigt udadtil i de sammenhænge, hvor det er nødvendigt. Som bestyrelsesformand skal du også sørge for at varetage selskabets interesser, når du handler på selskabets vegne. Du skal som bestyrelsesformand kunne skabe fremdrift for selskabet ved at samle bestyrelsens forskellige holdninger og bruge dem til at lave en fælles retning. Retningen skal føre til udvikling og resultater for virksomheden.

Bestyrelsesformandens øvrige opgaver

Bestyrelsesformanden tilrettelægger bestyrelsens arbejde, og det er derfor vedkommendes ansvar at have direkte kontakt med selskabets direktion og aktionærer. Det er derfor din opgave som bestyrelsesformand at sikre, at direktionen og aktionærerne er med, når du beslutter, hvilke skridt der skal tages for at skabe resultater og udvikling i selskabet.

Det er også din opgave som bestyrelsesformand at sørge for, at bestyrelsen præsterer på bedst mulig vis. Derfor kan du med fordel lave evalueringer af bestyrelsens arbejde med jævne mellemrum for at kortlægge de områder, hvor bestyrelsen kan forbedre sig. Dette kan også give dig en idé om, hvorvidt dit eget arbejde som bestyrelsesformand har været godt nok hidtil, eller om du bør ændre din fremgangsmåde i nogle sammenhænge.

Lav selskabsændringer med Legal Desk

Uanset om dit selskab skal ændre navn, oprette bestyrelse eller have nye vedtægter, kan du nemt og hurtigt foretage ændringen med Legal Desk. Vi har samlet det hele i én formular, så du frit kan vælge, hvilke selskabsændringer, du vil gennemføre – prisen er den samme, uanset hvor mange ændringer, du vælger at gennemføre på én gang.

Vælg frit mellem følgende selskabsændringer:

  • Godkendelse af årsrapport (ordinær generalforsamling)
  • Nye vedtægter
  • Ændring af selskabsnavn og/eller binavn(e)
  • Ændring af selskabets formål, direktion, tegningsregel, revision eller regnskabsår
  • Opret, afskaf eller ændre i bestyrelse

Når du har betalt og modtaget dine dokumenter, sørger vi for at registrere ændringerne hos Erhvervsstyrelsen inden for ca. 48 timer på hverdage, så snart at beslutningsreferatet er underskrevet.

Beslutningsreferat

Lav beslutningsreferat på 10 minutter

Udfyld og modtag straks

Alle dokumenter samlet ét sted

Inkl. registrering

Digital alt-i-en løsning

Benyttet af mere end 50.000 selvstændige

Kun 1.199,-

Ekskl. moms

Start nu

Spar 4.000,- ift. traditionel advokat