Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Forretningsorden
dit dokument oprettes ...
15
Det tager 15 i reelt tidsforbrug

Forretningsorden for bestyrelsen

En bestyrelse er forpligtet til at udarbejde en såkaldt forretningsorden. En forretningsorden er et dokument, der omhandler, hvad arbejdet som bestyrelsesmedlem omfatter. Du kan her på siden læse mere om, hvad en forretningsorden for bestyrelsen er og skal indeholde – husk du nemt og billigt kan lave en forretningsorden for bestyrelsen med Legal Desk.

Hos LegalDesk

Pris: 699,-

Ekskl. moms

Traditionel advokat

Spar kr. 10.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

15 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Hvad er en forretningsorden for bestyrelsen?

Hvis et anpartsselskabs- eller aktieselskabs bestyrelse består af flere bestyrelsesmedlemmer end ét, er bestyrelsen ifølge selskabsloven forpligtet til at have en forretningsorden, der fastlægger rammerne for bestyrelsens arbejde. Udover at en forretningsorden er lovpligtig, så er den også et vigtigt arbejdsredskab for bestyrelsen. Det er helt op til den enkelte bestyrelse, hvorvidt forretningsordenen skal være offentlig tilgængelig, eller om den blot skal være tilgængelig internt i selskabet. Dog skal statslige aktieselskabers forretningsorden offentliggøres i Erhvervsstyrelsens IT-system senest fire uger efter udfærdigelsen.

Du kan nemt og billigt lave en forretningsorden for bestyrelsen med Legal Desk her.

Hvad skal en forretningsorden indeholde?

En forretningsorden skal overordnet indeholde grundlaget for bestyrelsens arbejde. Der er som sådan ikke lovkrav til, hvad indholdet specifikt skal være, da det afhænger af selskabets størrelse, branche, ressourcer m.m. Dog er der særlige områder, bestyrelsen bør overveje at tage stilling til i forretningsordenen med udgangspunkt i selskabets behov, herunder:

1. Afholdelse af bestyrelsesmøder

2. Indkaldelse til bestyrelsesmøder

3. Bestyrelsens beslutningsdygtighed og beslutningsprocedurer

4. Sammensætningen af bestyrelsen (sammensætningen har betydning for om de forskellige kompetenceområder bliver opfyldt)

5. Arbejdsdeling (hvem der står for hvad)

6. Tilsyn med direktionen

7. Bog- og protokolføring m.v.

8. Skriftlige og elektroniske møder

9. Tavshedspligt

10. Suppleanter (hvorvidt en anden person må træde til for et bestyrelsesmedlem, hvis bestyrelsesmedlemmet forhindres i at deltage i et bestyrelsesmøde eksempelvis)

11. Regnskabskontrol

12. Sikring af tilstedeværelsen for det nødvendige grundlag for revision

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Underskrift og accept af alle bestyrelsesmedlemmer

Når forretningsordenen er udarbejdet skal den underskrives af alle bestyrelsesmedlemmerne, der ved deres underskrift tilkendegiver, at forretningsordenen er læst og accepteret. Tiltræder der et nyt bestyrelsesmedlem, skal vedkommende på samme måde præsenteres for og underskrive forretningsordenen. Bemærk, hvis der tiltræder et nyt bestyrelsesmedlem, eller der sker andre ændringer i bestyrelsen, skal der altid udarbejdes et beslutningsreferat hertil. Du kan læse mere om beslutningsreferatet for ændringer i ledelsen her.

Forretningsordenen skal løbende opdateres

Et selskab kan ændre sig meget over tid og derfor er det også vigtigt, at forretningsordenen løbende tilpasses og opdateres, så den stemmer overens med selskabets aktuelle behov. Det anbefales derfor, at forretningsordenen gennemgås mindst én gang om året, for at sikre at den er tidssvarende og fortsat kan bruges som arbejdsredskab af bestyrelsen og eventuelle nye medlemmer. Derudover kan bestyrelsesmedlemmer også komme med forslag om ændringer i eller tillæg til forretningsordenen i løbet af året, som kan vedtages, hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for.

Lav forretningsorden for bestyrelsen med Legal Desk

De fleste selskaber er ifølge selskabsloven forpligtet til at have en forretningsorden, hvorfor Legal Desk har valgt at gøre det nemmere end nogensinde før. Du kan nemlig nemt og billigt lave en forretningsorden for bestyrelsen med Legal Desk for kun 699 kr. – det er en besparelse på op til 10.000 kr. i forhold til advokatprisen!

Det eneste, du skal gøre, er at udfylde vores formular, der stiller dig alle de spørgsmål, du skal tage stilling til, for at din forretningsorden lever op til selskabslovens krav. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene og har betalt, vil du straks herefter modtage dit færdige dokument – klar til underskrift med NemID.

Klik ‘Lav forretningsorden nu’ nedenfor for at gå i gang!

Forretningsorden

Få styr på papirarbejdet på 10 minutter

Udfyld og modtag straks

Digital alt-i-en løsning

Alle dokumenter samlet ét sted

Underskriv digitalt

Benyttet af mere end 50.000 selvstændige

Kun 699,-

Ekskl. moms

Lav forretningsorden

Spar 10.000,- ift. traditionel advokat