Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Fremlejekontrakt

I forbindelse med fremleje af en bolig eller et værelse bør der altid udarbejdes en fremlejekontrakt, der regulerer de vilkår, der skal gælde for fremlejeforholdet. Med Legal Desk kan du nemt selv udarbejde en fremlejekontrakt, der lever op til lovkravene og omfatter alle de vigtige vilkår en fremlejekontrakt bør indeholde.

LEGAL DESK
199 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
2.000 KR.
Start Nu

Hvad er fremleje og fremlejekontrakt?

Der er tale om fremleje, når en person, der er lejer af et givent lejemål, ønsker at videreudleje lejemålet til en anden person, eksempelvis i forbindelse med et udlandsophold. Almindelig leje derimod er, når udlejeren af boligen også ejer boligen. Der er altså forskel på disse to former for udlejning, og selvom en fremlejekontrakt mere eller mindre indeholder de samme vilkår og betingelser som en normal lejekontrakt, er der dog visse betingelser, som er forskellige.

Den mest markante forskel er, at lejemålet ved fremleje ofte vil være tidsbegrænset, og fremlejemålet automatisk ophører en bestemt dato, eksempelvis når fremlejer skal bruge lejligheden igen. Ved fremleje kaldes udlejer i juridiske forstand for fremlejegiver og lejer kaldes for fremlejetager, dog omtaler vi disse parter som udlejer og lejer.

Hvem kan fremleje?

Før du vælger at fremleje, skal du undersøge, hvorvidt det er tilladt. Du vil som oftest have ret til at fremleje din bolig efter reglerne i Lejeloven. For at kunne fremleje et lejemål, skal der være tale om udlejning til beboelse. Det betyder, at fremleje derfor gælder for hus/villa, lejlighed eller værelse. Hvis der er tale om erhvervsleje, er det nogle andre regler, der gælder. Du kan læse mere om erhvervslejekontrakter her.

Se hvordan Legal Desk virker. 

Legal Desks fremlejekontrakt tager højde for alle væsentlige forhold

Med en fremlejekontrakt fra Legal Desk er udlejer og lejer sikret, at alle væsentlige vilkår er medtaget i lejeforholdet. Legal Desks fremlejekontrakt tager særligt højde for alle de potentielle vilkår, der kan aftales udover grundvilkårene. På den måde sikrer du, at din fremlejekontrakt lever op til lovens krav, og du får alle de væsentlige vilkår med, såsom tidsbegrænsning mv., som bør føres ind under de såkaldte “særlige vilkår”.  

Det er vigtigt, at sådanne særlige vilkår formuleres korrekt for at opnå juridisk gyldighed, ligesom man skal sikre sig, at alle relevante vilkår er med i fremlejekontrakten, da lejer og udlejer ellers ikke kan gøre dem gældende overfor hinanden.

Lav en fremlejekontrakt online med Legal Desk

Med Legal Desk kan du nemt selv lave en juridisk gyldig fremlejekontrakt. Du skal blot udfylde formularen, betale for kontrakten og derefter vil du straks få adgang til den. For at kontrakten opnår gyldighed, skal den underskrives og dateres af udlejer og lejer. Bemærk, det er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt at underskrive lejekontrakten med NemID. Dog er det noget vi arbejder på, og det vil derfor blive muligt fremadrettet.

Start din fremlejekontrakt her.

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler