Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Lejekontrakt
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Fremlejekontrakt

Der bør altid udarbejdes en fremlejekontrakt i forbindelse med fremleje af en bolig eller et værelse, som regulerer de vilkår, der skal gælde for fremlejeforholdet. En fremlejekontrakt gælder for en lejer, der videreudlejer (fremlejer) sin bolig. Læs her, hvad kontrakten bør indeholde.

Hos LegalDesk

Pris: 399,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spar kr. 2.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Hvad er fremleje? 

For bedre at kunne forstå, hvad en fremlejekontrakt bør indeholde, skal du først og fremmest forstå, hvad fremleje indebærer. Der er nemlig forskel på almindelig udlejning og fremleje.

Der er tale om fremleje, når en person, der er lejer af et givent lejemål, ønsker at videreudleje (fremleje) lejemålet til en anden person. Almindelig leje derimod er, når en person lejer en bolig af den person, som ejer boligen.

En fremlejekontrakt indeholder mere eller mindre de samme vilkår og betingelser som en normal lejekontrakt, men der er alligevel visse betingelser, som er anderledes. Derfor er det vigtigt at have styr på de vilkår, som gælder for fremleje.

Vilkår for fremleje 

Den mest markante forskel på almindelig udlejning og fremleje er, at lejemålet ved fremleje ofte vil være tidsbegrænset, og fremlejemålet automatisk ophører en bestemt dato. Det gælder eksempelvis, når fremlejer kommer tilbage fra udlandsopholdet og skal bruge lejligheden igen. Ved fremleje kaldes udlejer i juridisk forstand for ‘fremlejegiver’ og lejer kaldes for ‘fremlejetager’, dog omtaler vi disse parter som udlejer og lejer.

Hvorfor lave en fremlejekontrakt?

Fremlejeaftaler skal indgås skriftligt og lejer skal inden fremlejeperiodens begyndelse forsyne udlejer med en kopi af fremlejeaftalen. Hvis ikke dette overholdes, kan lejer risikere, at udlejer ophæver lejeforholdet. Derfor er det vigtigt at lave en fremlejekontrakt, også selvom der allerede eksisterer en lejekontrakt. Lejekontrakten gælder nemlig kun for lejer og udlejer, men ikke for fremlejer.

Fremlejekontrakten beskytter både lejer og fremlejers rettigheder. Herved kan I undgå eventuelle misforståelser eller uoverensstemmelser omkring udlejningen.

Hvem kan fremleje?

Før du vælger at fremleje, skal du undersøge, hvorvidt det er tilladt. Du vil som oftest have ret til at fremleje din bolig efter reglerne i Lejeloven. Læs mere om, hvilke vilkår der gælder for fremleje her. For at kunne fremleje et lejemål, skal der være tale om udlejning til beboelse. Det betyder, at fremleje derfor gælder for hus/villa, lejlighed eller værelse. Hvis der er tale om erhvervsleje, er det nogle andre regler, der gælder. Du kan læse mere om erhvervslejekontrakter her.

Regler for fremleje

Lejeloven opstiller forskellige betingelser for, hvornår du må fremleje hele din bolig. Du har som udgangspunkt ret til at fremleje din bolig i op til 2 år, hvis du udlejer det lejede til beboelse. Det betyder, at du ikke må fremleje din bolig med et erhvervsmæssigt formål. Grunden til, at du fremlejer din bolig skal være, at du er midlertidigt fraværende med en saglig begrundelse. Dette kan eksempelvis være, at du har studieophold i udlandet eller er på forretningsrejse.

Udlejer kan dog modsætte sig fremlejeforholdet, hvis 

  • ejendommen omfatter færre end 13 beboelseslejligheder
  • det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum
  • udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet. Eksempelvis i tilfælde, hvor fremlejen må formodes ikke at være reel, eller hvor udlejer kender fremlejer, fordi vedkommende tidligere har boet i ejendommen og misligholdt lejeaftalen.

Du kan læse mere om fremleje regler her.

Legal Desks fremlejekontrakt tager højde for alle væsentlige forhold

Det er muligt at aftale en række “særlige vilkår” udover grundvilkårene i fremlejekontrakten. Med det udvidede vilkår sikrer du for eksempel væsentlige vilkår, som for eksempel tidsbegrænsning af lejemålet. Det er vigtigt, at sådanne særlige vilkår formuleres korrekt, så de er juridisk gyldige, ligesom man skal sikre sig, at man har alle relevante vilkår med i fremlejekontrakten, da lejer og udlejer ellers ikke kan gøre dem gældende overfor hinanden.

Ved at anvende Legal Desk, er du sikret en juridisk gyldig fremlejekontrakt, som tager højde for alle væsentlige forhold.

Sådan virker Legal Desk

Lav fremlejekontrakt online med Legal Desk

Med en fremlejekontrakt fra Legal Desk er udlejer og lejer sikret, at alle væsentlige vilkår er medtaget i lejeforholdet, fordi Legal Desks online formular ikke kun medtager standardvilkårene, men også de “særlige vilkår.”

Med Legal Desk kan du nemt lave en juridisk gyldig fremlejekontrakt online. Du skal blot udfylde formularen, betale for kontrakten, og du vil straks få adgang til den. For at kontrakten opnår gyldighed, skal den underskrives og dateres af udlejer og lejer. Du kan nemt underskrive dit dokument online med NemID.

Lejekontrakt

Sikrer både lejer og udlejer

Indeholder alle nødvendige punkter

Udfyld og modtag straks

Underskriv digitalt

100% tilfredshedsgaranti

+200.000 glade kunder

Kun 399,-

Inkl. moms

Lav fremlejekontrakt

Spar 2.000,- ift. traditionel advokat