Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Fremlejekontrakt

I forbindelse med fremleje af en bolig eller et værelse bør der altid udarbejdes en fremlejekontrakt, der regulerer de vilkår, der skal gælde for fremlejeforholdet. En fremlejekontrakt gælder for en lejer, der videreudlejer (fremlejer) sin bolig. Læs her, hvad kontrakten bør indeholde.

Hos LegalDesk

Pris: 299 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 2.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er fremleje og fremlejekontrakt?

Der er forskel på almindelig udlejning og fremleje. Der er tale om fremleje, når en person, der er lejer af et givent lejemål, ønsker at videreudleje (fremleje) lejemålet til en anden person. Almindelig leje derimod er, når en person lejer en bolig af den person, som ejer boligen. En fremlejekontrakt indeholder mere eller mindre de samme vilkår og betingelser som en normal lejekontrakt, men der er alligevel visse betingelser, som er forskellige. Derfor er det vigtigt at have styr på de vilkår, som gælder for fremleje.

Den mest markante forskel er, at lejemålet ved fremleje ofte vil være tidsbegrænset, og fremlejemålet automatisk ophører en bestemt dato. Det gælder eksempelvis, når fremlejer kommer tilbage fra udlandsopholdet og skal bruge lejligheden igen. Ved fremleje kaldes udlejer i juridisk forstand for fremlejegiver og lejer kaldes for fremlejetager, dog omtaler vi disse parter som udlejer og lejer.

Hvem kan fremleje?

Før du vælger at fremleje, skal du undersøge, hvorvidt det er tilladt. Du vil som oftest have ret til at fremleje din bolig efter reglerne i Lejeloven. Læs mere om, hvilke vilkår der gælder for fremleje her. For at kunne fremleje et lejemål, skal der være tale om udlejning til beboelse. Det betyder, at fremleje derfor gælder for hus/villa, lejlighed eller værelse. Hvis der er tale om erhvervsleje, er det nogle andre regler, der gælder. Du kan læse mere om erhvervslejekontrakter her.

Legal Desks fremlejekontrakt tager højde for alle væsentlige forhold

Det er muligt at aftale en række “særlige vilkår” udover grundvilkårene i fremlejekontrakten. Med det udvidede vilkår sikrer du for eksempel væsentlige vilkår, som for eksempel tidsbegrænsning af lejemålet. Det er vigtigt, at sådanne særlige vilkår formuleres korrekt, så de er juridisk gyldige, ligesom man skal sikre sig, at man har alle relevante vilkår med i fremlejekontrakten, da lejer og udlejer ellers ikke kan gøre dem gældende overfor hinanden.

Sådan virker Legal Desk

video

Lav en fremlejekontrakt online med Legal Desk

Med en fremlejekontrakt fra Legal Desk er udlejer og lejer sikret, at alle væsentlige vilkår er medtaget i lejeforholdet, fordi Legal Desks online formular ikke kun medtager standardvilkårene, men også de “særlige vilkår.”

Med Legal Desk kan du nemt lave en juridisk gyldig fremlejekontrakt online. Du skal blot udfylde formularen, betale for kontrakten, og du vil straks få adgang til den. For at kontrakten opnår gyldighed, skal den underskrives og dateres af udlejer og lejer. Du kan nemt underskrive dit dokument online med NemID. Det kan du læse mere om her.