Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Lejekontrakt
dit dokument oprettes...
10 - 15 min.
Det tager 10 - 15 min. i reelt tidsforbrug, at udfylde lejekontrakt

Fremleje regler

Når du lejer en bolig ud, som du ikke ejer, kaldes det fremleje. Der gælder nogle særlige regler for fremleje, og du skal opfylde visse betingelser for at kunne fremleje. Bliv klogere på reglerne for fremleje og lav nemt din fremlejekontrakt med Legal Desk her.

Hos LegalDesk

Pris: 399,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spar 2.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Hvad er fremleje?

Fremleje er, når du lader en person flytte ind i din bolig i en begrænset periode mod, at vedkommende betaler husleje til dig. Det, der adskiller fremleje fra normal leje er, at du lejer en bolig ud, som du ikke selv ejer.

Ved fremleje overlader du retten til at bruge det lejede til den person, der flytter ind. Denne person kaldes fremlejer. Du kan fremleje hele dit lejemål til fremlejer, så personen overtager retten til at bruge det lejede. Du kan også fremleje dit lejemål delvist, så personen overtager retten til at bruge dele af det lejede. Det kaldes delvis fremleje, når du har en person boende hos dig, som ikke indtræder i din lejekontrakt med udlejer, men som betaler leje direkte til dig.

Retten til at fremleje hele din bolig hænger sammen med, at du har en pligt til at benytte det lejede. Derfor har du også en pligt til at fremleje lejemålet, hvis du ikke har mulighed for, at benytte det i en periode.

Du kan nemt og billigt lave din egen fremlejekontrakt med Legal Desk ved at trykke her.

Hvilke regler gælder for fremleje?

Lejeloven opstiller forskellige betingelser for, hvornår du må fremleje hele din bolig. Du har som udgangspunkt ret til at fremleje din bolig i op til 2 år, hvis du udlejer det lejede til beboelse. Det betyder, at du ikke må fremleje din bolig med et erhvervsmæssigt formål. Grunden til, at du fremlejer din bolig skal være, at du er midlertidigt fraværende med en saglig begrundelse. En saglig begrundelse kan eksempelvis være, at du har studieophold i udlandet eller er på forretningsrejse. Derudover er det en betingelse, at den bolig, som du fremlejer, ligger i en ejendom med 13 eller flere lejligheder.

Når du indgår fremlejeaftalen med fremlejer, må antallet af personer i lejemålet ikke overstige antallet af beboelsesrum. Fremlejeaftalen skal indgås skriftligt, og udlejer skal modtage en kopi af denne.

Kravet om midlertidigt og sagligt begrundet fravær 

Fremleje er som tidligere nævnt kun tilladt, hvis dit fravær er midlertidigt og sagligt begrundet. Med midlertidigt fravær menes, at du på et senere tidspunkt vender tilbage og bor i lejemålet. Derudover skal dit fravær være begrundet sagligt. Lejeloven opstiller strenge betingelser for, hvornår en begrundelse er saglig. Saglige begrundelser for fravær kan være, sygdom, militærtjeneste, fængselsstraf, forretningsrejse eller lignende.

Udlejers rimelige modsættelsesgrunde 

Hvis de øvrige betingelser for fremleje er opfyldt, kan udlejer ikke modsætte sig fremlejen, medmindre vedkommende har en rimelig grund til det – dette har udlejer dog meget sjældent. Udlejer kan kun modsætte sig fremlejen, hvis fremlejer tidligere har udøvet vold eller chikane mod udlejer. Udlejer kan også modsætte sig fremlejen, hvis fremlejer tidligere har misligholdt en lejeaftale med udlejer i væsentlig grad.

Hvis du mener, at din udlejer har modsat sig din fremleje af boligen uden en rimelig grund, kan du hive udlejer i retten. Her kan du kræve erstatning for det tab, som du har lidt ved, at udlejer har modsat sig fremlejen uden en rimelig begrundelse. 

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

video

Hvilke regler gælder for delvis fremleje?

Ved delvis fremleje af din bolig gælder nogle af de samme betingelser, som for fremleje af hele din bolig. Der må eksempelvis stadig kun være tale om leje til beboelse og ikke til erhverv. Ligeledes må det samlede antal personer, som bor i lejligheden, ikke overstige det samlede antal beboelsesrum. Ved delvis fremleje skal der også laves en skriftlig fremlejekontrakt, som din udlejer skal modtage en kopi af.

Derudover er det en betingelse for delvis fremleje, at fremlejer højst må benytte halvdelen af lejemålets beboelsesrum, og fremlejen strækker sig over en vis periode. Med dette menes, at du ikke kan/skal fremleje din bolig delvist, fordi at en person overnatter hos dig i en kort periode.

Lav fremlejekontrakt med Legal Desk

Hvis du skal fremleje din bolig, kan du nemt, billigt og juridisk sikkert få Legal Desk til at udarbejde fremlejekontrakten for dig. Du kan klare det hele hjemmefra på kun 10 minutter. Bare udfyld vores formular, betal og modtag straks den færdige fremlejekontrakt – klar til underskrift fra begge parter med NemID.

Gå i gang med formularen med det samme ved at trykke ‘Lav fremlejekontrakt nu’ nedenfor.