Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Direktørkontrakt
dit dokument oprettes ...
15 - 20 min.
Det tager 15 - 20 min. i reelt tidsforbrug, at udfylde direktørkontrakt

Direktørkontrakt

En direktørkontrakt sætter rammerne for ansættelsesforholdet mellem direktøren og selskabet, og i visse tilfælde er kontrakten direkte lovpligtig. Med Legal Desk kan du nemt selv oprette en direktørkontrakt, der lever op til de juridiske krav, og som gør både selskab og direktør tilfredse.

Hos LegalDesk

Pris: 749,-

Ekskl. moms

Traditionel advokat

Spar 5.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

15 - 20 min.

I reelt tidsforbrug

Hvad er en direktørkontrakt?

En direktørkontrakt er kontrakten mellem et selskab og selskabets direktør. Denne kontrakt sætter rammerne for ansættelsesforholdet og indeholder de vigtigste vilkår, såsom direktørens ansvarsområder, løn og opsigelse.

Direktørens rolle i et selskab er at varetage den daglige ledelse og drift, og direktørkontrakten – eller direktøraftalen – regulerer denne persons ansættelse som direktør.  Dette gælder for både anpartsselskaber og aktieselskaber.

Hvorfor skal jeg lave en direktørkontrakt?

Hvis direktøren er ejer i selskabet, er det ifølge Selskabsloven, et lovkrav at der laves en direktørkontrakt, da det er et krav, at alle aftaler mellem selskabet og ejeren laves skriftligt.

Hvis direktøren ikke er ejer i selskabet, er det som udgangspunkt ikke et krav, at der udarbejdes en ansættelseskontrakt mellem selskabet og direktøren - det er dog klart en fordel i langt de fleste scenarier. En direktørkontrakt sikrer nemlig trygge og faste rammer for både selskabet og direktøren, særligt i tilfælde hvor der er flere ejere af selskabet. Med en direktørkontrakt undgår man misforståelser omkring ansættelsesvilkår, såsom løn og ferie. I selskaber, hvor der kun er en ejer, er en direktørkontrakt også en fordel, særligt hvis ejeren på sigt ønsker at trække løn ud af selskabet.

Direktører er ikke omfattet af funktionærloven, og de er dermed heller ikke omfattet af ferieloven, minimumsregler for opsigelsesvarsel, ferie, barsel og opsigelse ved sygdom eller lignende. Derudover er direktører heller ikke omfattet af overenskomstaftaler. Derfor er der en høj grad af aftalefrihed i ansættelsesforholdet, da det primært reguleres af direktørkontrakten.

Det betyder også, at en direktørkontrakt ofte er væsentlig længere og regulerer mere end en “normal” ansættelseskontrakt, da den bør regulere de forhold, som normalt vil være givet af Funktionærloven.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvad indeholder direktørkontrakten?

Legal Desks direktørkontrakt indeholder alle de vigtigste forhold for direktørens ansættelse i et selskab og kan tilpasses og justeres som det ønskes. Kontrakten omfatter blandt andet:

 1. Direktørens rettigheder og pligter:

  Herunder dato for tiltræden, ansvarsområde, hverv under ansættelsen, tavshedspligt og eventuelt immaterielle rettigheder, kunde- og konkurrenceklausuler.

 2. Direktørens økonomisk rettigheder:

  Herunder løn, frynsegoder, pension og ferie.

 3. Ophør:

  Direktørens fratrædelse, afskedigelse og eventuel fratrædelsesgodtgørelse.

 4. Afgørelse af tvister:

  Hvordan uenighed om fortolkning af aftalen skal afgøres, hvis det opstår.

Denne aftale bør kun anvendes, hvis der er tale om en “egentlig direktør”. Det vil sige en person, der kun rapporterer til selskabets bestyrelse eller ejer(e), eller selv ejer mindst 5% af selskabet, og som bliver registreret som direktør hos Erhvervsstyrelsen. Hvis der i stedet er tale om en person, der har direktørtitel, men som eksempelvis skal have vilkår som en funktionær og er omfattet af funktionærloven, bør denne kontrakt ikke benyttes. Her kan der i stedet bruges vores ansættelseskontrakt for funktionærer.

Hvordan gør jeg direktørkontrakten gyldig?

Når du har udfyldt formularen og gennemført betalingen, modtager du straks direktørkontrakten, der er klar til at blive underskrevet af direktøren og selskabet (den tegningsberettigede). Begge parter kan nemt og sikkert underskrive kontrakten digitalt med deres NemID, og der er derfor ikke behov for at printe eller scanne. Når direktørkontrakten er underskrevet er den gyldig og kan derefter opbevares online i hver parts private Legal Desk arkiv.

Direktørkontrakt

Få styr på papirarbejdet på 10 minutter

Udfyld og modtag straks

Alle dokumenter samlet ét sted

100% tilfredshedsgaranti

Digital alt-i-en løsning

Benyttet af mere end 50.000 selvstændige

Kun 749,-

Ekskl. moms

Lav direktørkontrakt

Spar 5.000,- ift. traditionel advokat