Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Ansættelseskontrakt
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Ansættelseskontrakt - Månedslønnet funktionær

Hvis du skal ansætte en månedslønnet funktionær, kan du helt gratis oprette din ansættelseskontrakt med Legal Desk. Du kan også læse mere om, hvad en ansættelseskontrakt – også kaldet ansættelsesbevis, ansættelsesaftale og ansættelsesbrev – skal indeholde.

Hos LegalDesk

Pris: GRATIS

Hos Legal Desk

Traditionel advokat

Spar 1.400,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Hvad er en ansættelseskontrakt for en månedslønnet funktionær?

En ansættelseskontrakt for en månedslønnet funktionær er en skriftlig kontrakt mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Den beskriver de vilkår og forhold, der skal gælde ansættelsesforholdet og giver dermed klare retningslinjer for både arbejdsgiver og medarbejder.
 
En medarbejder er månedslønnet, hvis han eller hun skal aflønnes med en fast månedlig løn uanset hvor mange arbejdsdage, der er i måneden. Hvis medarbejderen har varierende arbejdstid og kun skal aflønnes for de arbejdstimer han eller hun arbejder, skal du i stedet bruge vores ansættelseskontrakt for timelønnede
Du skal være opmærksom på, at medarbejderen ikke behøver at være fuldtidsansat for at være månedslønnet. En deltidsansat kan altså godt være månedslønnet, hvis han eller hun bliver betalt et fast beløb om måneden for sit arbejde, f.eks. 18.000 kr. for 20 timers arbejde om ugen.

Hvorfor skal jeg lave en ansættelseskontrakt?

Ifølge Ansættelsesbevisloven er en arbejdsgiver forpligtet til at udarbejde en skriftlig ansættelseskontrakt til en medarbejder inden for en frist på syv kalenderdage efter starten af ansættelsesforholdet. Den eneste undtagelse er, hvis medarbejderen arbejder tre timer eller mindre om ugen, og ansættelsesforholdet er af kortere varighed end en måned.

Hvis en arbejdsgiver ikke udarbejder en skriftlig ansættelseskontrakt, kan arbejdsgiveren blive dømt til at betale en godtgørelse til medarbejderen. Derfor er det meget vigtigt, at der bliver lavet en ansættelseskontrakt for alle medarbejdere.

Herudover skaber en ansættelseskontrakt afklaring af juridiske såvel som praktiske detaljer i ansættelsesforholdet. En fornuftig ansættelseskontrakt skaber altså et bedre arbejdsmiljø og mindsker risikoen for senere konflikter og misforståelser mellem arbejdsgiver og medarbejder.

Opret ansættelseskontrakt nu

Hvad skal en ansættelseskontrakt indeholde?

Ansættelseskontrakter kan sammensættes på mange forskellige måder. Der er dog en række punkter, som ifølge ansættelsesbevisloven altid skal fremgå af kontrakten:

 • Arbejdsgiver og -tagers navn og adresse
 • Arbejdsstedets adresse eller – hvis arbejdsstedet ikke er fast – adressen, hvor arbejdet hovedsageligt udføres
 • Beskrivelse af arbejdets indhold eller angivelse af stilling
 • Ansættelsesforholdets starttidspunkt
 • Ansættelsesforholdets sluttidspunkt, hvis der er tale om en tidsbegrænset ansættelse
 • Ferierettigheder
 • Varigheden af arbejdsgiver og -tagers opsigelsesvarsler
 • Lønforhold
 • Daglig eller ugentlig arbejdstid
 •  Angivelse af eventuel kollektiv overenskomst, hvis der findes en
 • Varighed og vilkårene for eventuel prøvetid
 • Mulighed for uddannelse fra arbejdsgiveren
 • Identitet af sociale sikringsinstitutioner, der modtager sociale bidrag knyttet til ansættelsesforholdet og eventuel social sikringsbeskyttelse fra arbejdsgiveren 
 • Identitet af brugervirksomhed for vikaransatte, så snart den er kendt

Hvis du har ansatte, der allerede var ansat inden den nye lov om ansættelsesbeviser trådte i kraft den 1. juli 2023, kan de anmode om opdaterede ansættelsesbeviser i overensstemmelse med de nye regler. Vi anbefaler, at I opdaterer jeres ansættelseskontrakter i tråd med de nye regler – både for nye og eksisterende medarbejdere.

Eksempel på ansættelseskontrakt

Nedenstående eksempel på en ansættelseskontrakt er en funktionærkontrakt og opfylder alle funktionærlovens krav. Ansættelseskontrakten indeholder bestemmelser vedrørende arbejdsbeskrivelse, arbejdstid, lønforhold, ferie m.v. Herudover kan du vælge om pensionsordninger og frynsegoder skal udgøre en del af lønpakken.

“Ansættelseskontrakt

Du skal have en ansættelseskontrakt for funktionærer, hvis din medarbejder: 

 • Er lønmodtager og ansat i en tjenestestilling, primært inden for handel- og kontorområdet, eller udfører arbejde med lagerekspedition eller tekniske eller kliniske bistandsydelser
 • Arbejder tre timer eller mere om ugen i en periode der varer længere end en måned

Som funktionær opnår medarbejderen visse rettigheder, såsom fastlagt opsigelsesvarsel, løn under sygdom, godtgørelse ved usaglig afskedigelse m.v. Hvis betingelserne er opfyldt, kan du som arbejdsgiver ikke aftale eller beslutte, at medarbejderen ikke skal have funktionærstatus. Du kan læse mere om dette i vores artikel om funktionærer.

Vær opmærksom på at direktører ikke er omfattet af Funktionærloven, uanset om de varetager en stilling, der opfylder førnævnte kriterier. Der skal derfor laves en direktørkontrakt, hvis den ansatte skal indtræde som direktør.

Er ansættelsen omfattet af en overenskomst?

Mange ansættelser er omfattet af en overenskomst. En overenskomst på arbejdsmarkedet er en kollektiv aftale mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation. Overenskomsterne vil fastsætte visse krav til ansættelsesforholdet såsom arbejdstid, ferie og anden godtgørelse.

Før du laver en ansættelseskontrakt, er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvorvidt ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst eller ej. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis arbejdsgiveren er del af en overenskomst eller er medlem af en arbejdsgiverorganisation. Hvis ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst, skal du lave en ansættelseskontrakt, der stemmer overens med den relevante overenskomst. Du kan ikke bruge Legal Desks ansættelseskontrakt i denne type af ansættelser, men bør i stedet kontakte din brancheorganisation.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvordan gør jeg kontrakten gyldig?

Når du har gennemført formularen, modtager du straks ansættelseskontrakten, der er klar til at blive underskrevet af dig og din medarbejder. I kan nemt og sikkert underskrive digitalt med jeres NemID (læs mere om, hvordan dette gøres her), så du slipper for at printe og scanne ansættelseskontrakten. Når I begge har underskrevet, er ansættelseskontrakten gyldig, og I kan sikkert opbevare ansættelseskontrakten online i jeres private Legal Desk arkiv.

Lav din ansættelseskontrakt med Legal Desk

Du behøver ikke udfylde en skabelon, når du laver din ansættelseskontrakt med Legal Desk. Det eneste, du skal gøre, er at besvare de spørgsmål, der bliver stillet i formularen. Herefter vil kontrakten blive automatisk genereret på baggrund af din besvarelse, og du modtager den med det samme – klar til underskrift.

Klik ‘Lav ansættelseskontrakt nu’ nedenfor for at gå i gang.

Ansættelseskontrakt

Få styr på papirarbejdet på 10 minutter

Udfyld og modtag straks

Alle dokumenter samlet ét sted

100% tilfredshedsgaranti

Digital alt-i-en løsning

Mere end 200.000 tilfredse kunder

GRATIS

Lav kontrakt nu

Spar 1.400,- ift. traditionel advokat