Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Ansættelseskontrakt
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Funktionærloven

Funktionærloven beskriver alle de væsentligste vilkår og betingelser for en medarbejder ansat som funktionær i en virksomhed. Du kan læse mere om funktionærloven her, hvor du også kan oprette en ansættelseskontrakt for funktionæransatte helt gratis.

Hos LegalDesk

Pris: GRATIS

Hos Legal Desk

Traditionel advokat

Spar kr. 1.400,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Hvem er omfattet af funktionærloven?

Der er en række krav, der skal være opfyldt, før man som medarbejder bliver anset som funktionær. Et af de væsentligste forhold, der skal være opfyldt er, at man har en særlig type arbejdsopgave. Det kan blandt andet være handel-, lager- eller kontorarbejde. Du kan læse mere om dette i vores artikel om, hvornår man er funktionær

Hvis du som medarbejder ikke er omfattet af funktionærloven, vil du ofte være omfattet af en overenskomst i stedet. En overenskomst er en aftale, der er indgået mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation inden for en given branche.

Sådan virker Legal Desk. Artiklen fortsætter under videoen. 

Hvad er funktionærlovens opsigelsesvarsel?

Funktionærloven sikrer medarbejdere et fastsat opsigelsesvarsel, hvis man som medarbejder bliver fyret. Du kan læse mere om dette i vores artikel om opsigelsesvarsel for funktionærer. Udover selv opsigelsesvarslet, er det også vigtigt at være opmærksom på, at der skal være en saglig begrundelse for at kunne opsige en medarbejder. Læs mere om saglig begrundelse for opsigelse af medarbejdere her.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du er timeansat og du arbejder mindre end 8 timer om ugen, vil det betyde, at du ikke er omfattet af funktionærlovens regler om opsigelse. Du kan læse mere om dette i vores artikel om opsigelse af timelønnede medarbejdere.

Vælger man som medarbejder selv at sige op, skal det ske med en måneds varsel til en måneds udgang. Det vil sige, at selvom du f.eks. indleverer din opsigelse midt i oktober, vil du stadig skulle arbejde til udgangen af næstkommende måned, altså til slutningen af november.

Er du ansat på prøve eller midlertidigt ansat, eller har du aftalt et gensidigt forlænget varsel, gælder reglen om en måneds varsel dog ikke.

Uanset om man selv siger op, eller om man som virksomhed opsiger en medarbejder, bør det altid ske skriftligt.

Fratrædelsesgodtgørelse

I forbindelse med opsigelse af en funktionær, som har været ansat i virksomheden i 12 år eller mere, har vedkommende ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Den kan være på enten én månedsløn eller tre måneders løn - udover den øvrige løn i opsigelsesperioden. Det afhænger af, præcist hvor længe vedkommende har været i virksomheden.

Har man været ansat i minimum 12 år, har man krav på én månedsløn i fratrædelsesgodtgørelse, mens man har krav på tre måneders løn, hvis man har været ansat i minimum 17 år.

Har jeg ret til løn under sygdom?

Er du ansat under funktionærloven, har du ret til fuld løn (grundløn, pension, evt provision og lign.) under sygdom; lige fra den første sygedag til den sidste. Er du som medarbejder syg i mere end 30 dage i træk, kan arbejdsgiver søge refusion for lønnen. 

Som medarbejder er du ikke forpligtet til at fortælle arbejdsgiver, hvad du fejler. Dog kan arbejdsgiver bede om lægeerklæring som dokumentation for sygdommen. Det vil dog typisk kun være aktuelt ved længere sygdom.

Sygdom betragtes i funktionærloven som ‘lovligt forfald’, hvilket betyder, at man som udgangspunkt ikke kan opsige en medarbejder grundet sygdom. Ved længerevarende sygdom kan der dog alligevel være en mulighed for at opsige medarbejderen.

Der er nemlig noget, som hedder 120-dages reglen, som betyder, at hvis en medarbejder har været syg i mere end 120 dage over de seneste 12 måneder, kan personen opsiges. Det kræver dog, at reglen er skrevet ind i ansættelseskontrakten. Samtidig er der nogle andre forhold, som gør, at 120-dages reglen ikke bare giver carte blanche til opsigelser.

Læs mere om reglerne omkring løn under sygdom for funktionærer her

Har jeg ret til barsel ifølge funktionærloven?

Som funktionær vil du have ret til barsel. Det er dog ikke funktionærloven, der beskriver reglerne omkring barsel, men derimod barselsloven. Ønsker du at vide mere om, hvilke regler, der gælder, kan du læse vores artikel om graviditet og barsel.

Løn under barsel

Som medarbejder ansat under funktionærloven har man ret til halv løn under fravær grundet barsel og graviditet. Dette gælder i perioden fra 4 uger før til 14 uger efter fødslen, medmindre I har aftalt mere gunstige forhold selvfølgelig.

Dette kan bl.a. være beskrevet i ansættelseskontrakten, den gældende overenskomst eller personalehåndbogen.

Husk, at du skal meddele arbejdsgiver, hvornår du forventer at påbegynde din barselsorlov senest tre måneder før forventet fødsel.

Opret ansættelseskontrakt til funktionærer her

Har jeg ret til ferie ifølge funktionærloven?

Som funktionær har du som udgangspunkt ret til betalt ferie i forbindelse med din ansættelse. Reglerne for medarbejderes ret til ferie er dog ikke beskrevet i funktionærloven, men derimod i ferieloven.

Giver funktionærloven mig krav på betaling for overarbejde?

Funktionærloven indeholder ingen bestemmelser for betaling af overarbejde. Det vil ofte være noget, som er blevet forhandlet i forbindelse med ansættelsen og dermed beskrevet i den individuelle ansættelseskontrakt. 

Opret ansættelseskontrakt her

Lav ansættelseskontrakter i overensstemmelse med funktionærloven

Det er vigtigt, at ansættelseskontrakter for funktionærer er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i funktionærloven. Hvis de ikke er det, kan de være ugyldige og medføre bøder for arbejdsgiver. 

Hos Legal Desk kan du lave ansættelseskontrakter, der er udarbejdet i overensstemmelse med alle regler i funktionærloven, ligesom gældende regler for timelønnede medarbejdere. 

Udfyld formularen på 10 minutter og modtag straks din ansættelseskontrakt, klar til underskrift med NemID. 

Ansættelseskontrakt

Få styr på papirarbejdet på 10 minutter

Udfyld og modtag straks

Alle dokumenter samlet ét sted

100% tilfredshedsgaranti

Digital alt-i-en løsning

Mere end 200.000 tilfredse kunder

GRATIS

Lav kontrakt nu

Spar 1.400,- ift. traditionel advokat

Ofte stillede spørgsmål

.

Giver funktionærloven mig krav på betaling for overarbejde?

Har jeg ret til ferie ifølge funktionærloven?