Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Opsigelse af medarbejder
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Opsigelse af medarbejder (kommer i 2024)

Ligesom det er vigtigt, at der ved ansættelse bliver lavet en skriftlig kontrakt, er det vigtig, at der laves en skriftlig opsigelse, når en medarbejder skal afskediges. På den måde er begge parter indforstået med opsigelsens begrundelse og vilkår.

Hos LegalDesk

Pris: ,-

Ekskl. moms

Traditionel advokat

Spar ,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

min.

I reelt tidsforbrug

Kan jeg frit opsige en medarbejder?

I Danmark er reglerne sådan, at det står en arbejdsgiver frit for at opsige en medarbejder, så længe opsigelsen er sagligt begrundet (læs mere om dette længere nede). En arbejdsgiver bør dog altid være opmærksom på årsagen til opsigelsen af en medarbejder. De fleste ansatte i Danmark er nemlig omfattet af en overenskomst eller af funktionærloven (nogle af begge). Kollektive overenskomster og funktionærloven har til hensigt at beskytte lønmodtagere. Det betyder, at det kan koste arbejdsgiveren dyrt, hvis opsigelsen sker på usagligt eller uretmæssigt grundlag.

Er medarbejderen omfattet af en overenskomst?

Før du opsiger en medarbejder, bør du tjekke, om vedkommende er omfattet af en overenskomst. Hvis medarbejderen er omfattet af en overenskomst, gælder der muligvis særlige regler for opsigelsen. Der kan f.eks. være krav om, at medarbejderen skal modtage en skriftlig advarsel, før vedkommende kan opsiges. Læs mere om skriftlig advarsel længere nede.

Sådan virker Legal Desk

Saglig eller usaglig opsigelse

Kort fortalt er en saglig opsigelse en lovlig opsigelse, der skal kunne begrundes i enten virksomhedens drift eller medarbejderens adfærd.

  • Sagligt begrundede opsigelser knytter sig altså til medarbejderens eller virksomhedens forhold. Det kan eksempelvis være nedskæringer, omstruktureringer på arbejdspladsen, samarbejdsvanskeligheder, overtrædelse af væsentlige retningslinjer på arbejdspladsen eller tyveri.

  • Usagligt begrundede opsigelser kan f.eks. være baseret på graviditet og/eller orlov i forbindelse med familieforøgelse (gælder for både mænd og kvinder), medarbejderens religiøse og politiske overbevisning, seksuelle orientering eller alder.

Skal opsigelsen begrundes?

Arbejdsgiver har altid pligt til at give medarbejderen en begrundelse for opsigelsen. Når en medarbejder ønsker at sige op, har arbejdsgiveren omvendt ikke krav på at få en begrundelse for opsigelsen.

Skal der gives en skriftlig advarsel forud for opsigelsen?

Hvis medarbejderen er dækket af en overenskomst, er der muligvis krav om, at arbejdsgiveren skal give medarbejderen en skriftlig advarsel før vedkommende opsiges. På samme måde gælder det, hvis medarbejderen er dækket af funktionærloven, hvor arbejdsgiver i så fald er forpligtet til, at give medarbejderen minimum en skriftlige advarsel, før han eller hun opsiges.

Det giver som regel kun mening at give en skriftlig advarsel i situationer, hvor medarbejderen har mulighed for at forbedre sin indsats. Hvis opsigelsen af en medarbejder begrundes i medarbejderens forhold, såsom overholdelse af mødetider, kan det derfor være en god idé (såfremt det ikke allerede kræves i overenskomst eller gældende lovgivning), at give en skriftlig advarsel først. Derimod giver det som regel ikke mening, at give en skriftlig advarsel, hvis opsigelsen sker på grundlag af nedskæringer i virksomheden eller hvis medarbejderen har begået tyveri på arbejdspladsen.

Lav en skriftlig advarsel her

 

Opsigelse af medarbejder

Få dit dokument på under 15 minutter

Udfyld og modtag online

Fuldt overblik undervejs

100% tilfredshedsgaranti

Underskriv digitalt

Vi hjælper dig hele vejen

Kun ,-

Ekskl. moms

Spar ,- ift. traditionel advokat