Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Gavebrev

Hvis du ønsker at give en stor gave, der overstiger, hvad man normalt ville give til jul eller fødselsdage, skal du være opmærksom på, at der måske skal betales gaveafgift. Det kan desuden være en fordel at lave et gavebrev, hvor gavens størrelse og vilkårene for gaveoverdragelsen, såsom særeje, fastsættes.

LEGAL DESK
249 KR.
+
OPRET PÅ
10 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
1.500 KR.
Start Nu

Hvad er et gavebrev?

Et gavebrev er dokumentation for, at en person har givet en anden person en større gave. Gavebrevet beskriver herudover også de eventuelle vilkår, der er forbundet med modtagelse af gaven. Du kan se et eksempel på Legal Desks gavebrev her.

Dette gavebrev kan både anvendes, uanset om gaven er en pengegave i form kontanter eller andet, som for eksempel smykker eller aktier. Dette gavebrev kan dog ikke anvendes, hvis du ønsker at give en fast ejendom som gave, som for eksempel en ejerlejlighed.

Hvis du ønsker at give en pengegave til et af dine børn, men ikke ønsker, at dine børn indbyrdes skal stilles ulige, kan du overveje at lave et arveforskud i stedet for et gavebrev.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvorfor skal jeg lave et gavebrev?

Hvis du skal give en større gave, kan der med et skriftligt gavebrev opnås en række fordele:

  • Gavebrevet fungerer som dokumentation (bevis) for, at det givne rent faktisk er en gave, og hverken er et lån eller et salg mod betaling

  • Gavebrevet bestemmer de nærmere vilkår for gaven, herunder hvem der skal betale gaveafgiften

  • Gavebrevet giver gavegiver mulighed for at bestemme, at gaven skal være modtagerens særeje

Kan jeg bruge et gavebrev til pengegaver?

Du kan også bruge Legal Desk’s gavebrev, hvis du f.eks. skal give større pengegaver - uanset om det er pengegaver til konfirmation, pengegaver til bryllup eller pengegaver i andre anledninger.

Gaveafgift

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det at give en gave kan være forbundet med en gaveafgift alt efter størrelsen på gaven, og til hvem den gives. Gaveafgiften er en vis procentdel af værdien af gaven, der ligger over en given grænseværdi. Du kan læse mere om gaveafgift og de gældende grænseværdier i vores artikel om gaveafgift.

Særeje

Som nævnt ovenfor kan du med gavebrevet fastsætte vilkårene for gaven. Gavebrevet giver nemlig mulighed for vilkår om eksempelvis fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje. Dette betyder, at gaven vil forblive modtagerens ejendom, uanset om vedkommende måtte blive skilt. Hvis du gerne vil vide mere om de forskellig former for særeje, kan du eventuelt se vores artikel om særeje.

Hvordan gør jeg gavebrevet gyldigt?

Når du har gennemført formularen og købt dit gavebrev, modtager du det med det samme. Herefter skal gavebrevet dateres og underskrives af gavegiver og gavemodtager, hvilket I nemt og sikkert kan gøres med hver jeres NemID (læs mere om, hvordan dette gøres her). Dit gavebrev vil herefter være gyldigt, og der er altså ikke noget krav om tinglysning, advokatassistance eller lignende.

Start dit gavebrev her.

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler