Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Samejeoverenskomst

En samejeoverenskomst er til jer, der er samlevende, venner eller familie, som deler ejerskabet til en fast ejendom. Samejeaftalen (som den også kaldes) sikrer jer begge ved at skabe klarhed over, hvordan I hver især kan råde over den fælles bolig, herunder også hvordan eventuelle konflikter skal håndteres.

LEGAL DESK
349 KR.
+
OPRET PÅ
10 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
4.000 KR.
Start Nu

Hvorfor skal vi lave en samejeaftale?

Samejeaftalen bør bruges, hvis man køber fast ejendom med nogen, som man ikke er gift med. Boligkøb er en af de største investeringer, som man foretager i livet. Det er derfor vigtigt, at der er afklaring omkring vilkårene for samejet. Samejeaftalen sikrer, at der er klare regler for samejet og hvordan det eventuelt opløses, og at hver af ejerne kan overskue konsekvenserne af at indgå samejet. Herved undgås konflikter mellem samejerne og der skabes en øget sikkerhed omkring den økonomiske investering.

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Uden samejeaftale kan det blive dyrt

Det kan få meget store økonomiske konsekvenser, hvis I ikke sørger for at få udarbejdet en samejeaftale, der tager højde for de juridiske aspekter af samejet. Det kan virke meget fjernt at indgå en samejeaftale, da man som oftest er på god fod, når samejet etableres ved at man køber en fast ejendom sammen. Erfaring viser imidlertid, at det kan blive meget dyrt ikke at beskytte sig imod eventuelle fremtidige konflikter.

Eksempel: Hvis en af jer stopper med at betale afdrag på lån til banken, vil banken typisk kræve betaling af renter og afdrag af den anden, da I som udgangspunkt hæfter solidarisk. Denne situation er selvfølgelig meget alvorlig for den anden ejer, der både kan risikere, at ejendommen kommer på tvangsauktion og en personlig konkurs.

Hvis I imidlertid har udarbejdet en samejeaftale, vil I have faste retningslinjer for, hvordan situationen løses, og hvordan I hver især kommer videre.

Hvem kan bruge en samejeaftale?

Denne samejeoverenskomst kan bruges, hvis I er to personer, der er ejer en fast ejendom sammen. I kan være ugifte samlevende eller blot venner, men I kan ikke bruge denne samejeoverenskomst, hvis I er gift. Samejeoverenskomsten kan bruges til både hus, rækkehus, ejerlejlighed og andelsbolig - uanset om det er en helårsbolig eller et fritidshus.

Hvad indeholder en samejeaftale?

Samejeaftalen bestemmer som nævnt, hvad der skal gælde mellem jer i forhold til jeres fælles ejendom.

Med en samejeaftale fra Legal Desk, sikrer I, at der er faste retningslinjer for følgende væsentlige spørgsmål vedrørende samejet af boligen:

  • Hvordan fordeles de løbende udgifter til boligen mellem jer?

  • Hvad sker der, hvis en af jer stopper med at betale de løbende udgifter til boligen?

  • Kan den ene af jer optage lån i sin andel af boligen?

  • Kan den ene af jer på eget initiativ udleje boligen til tredjemand?

  • Hvad sker der, hvis I har boet sammen i boligen og flytter fra hinanden? Hvem skal have boligen, og hvordan fungerer et salg fra en af jer til den anden?

  • Hvad sker der, hvis I ikke kan blive enige om salgsprisen på boligen, hvis ejendommen skal sælges?

  • Hvad sker der, hvis en af jer afgår ved døden?

Hvordan gør vi samejeaftalen gyldig?

Når I har gennemført formularen og købt samejeaftalen, får I straks adgang til den. Herefter skal aftalen dateres og underskrives af begge samlevende/ejere, hvilket I nemt og sikkert kan gøre med hver jeres NemID. Jeres samejeaftale vil herefter være gyldig, og der er således ikke noget krav om tinglysning, vitterlighedsvidner, advokatassistance eller lignende.

Start jeres samejeaftale her.

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler