Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Samejeoverenskomst

Ejer du en fast ejendom sammen med din kæreste, en ven eller et familiemedlem, bør I overveje at udarbejde en samejeoverenskomst. En samejeoverenskomst er en skriftlig aftale, der sikrer jer begge ved at skabe klarhed over, hvordan I hver især kan råde over den fælles bolig, herunder også hvordan eventuelle konflikter skal håndteres.

Hos LegalDesk

Pris: 349 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

349 kr.

Start nu
Hos LegalDesk

Pris: 349 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvorfor skal vi lave en samejeoverenskomst?

Samejeoverenskomsten bør bruges, hvis man køber en fast ejendom sammen med en, som man ikke er gift med. Boligkøb er en af de største investeringer, som man foretager i livet og det er derfor vigtigt, at der er afklaring omkring vilkårene for samejet. Samejeoverenskomsten sikrer, at der er klare regler for ejerskabet over den fælles bolig og hvordan I hver især på bedste vis kommer ud af ejerskabet, hvis dette bliver aktuelt. En samejeoverenskomst overskueliggøre dermed konsekvenserne ved at købe en fast ejendom sammen. På den måde kan der undgås konflikter mellem jer, og der skabes en øget sikkerhed omkring den økonomiske investering, I hver især lægger.

Se hvordan Legal Desk virker

video

Start jeres samejeoverenskomst her

Uden samejeoverenskomst kan det blive dyrt

Det kan få store økonomiske konsekvenser, hvis I ikke får udarbejdet en samejeoverenskomst, der tager højde for de juridiske aspekter af samejet. Det kan virke meget fjernt at indgå en samejeoverenskomst, da man som oftest er på god fod, når man køber en fast ejendom sammen. Erfaringer viser dog, at det kan blive meget dyrt ikke at beskytte sig imod eventuelle fremtidige konflikter.

Eksempel:
Hvis en af jer stopper med at betale afdrag på lån til banken, vil banken typisk kræve betaling af renter og afdrag af den anden, da I som udgangspunkt hæfter solidarisk. Denne situation er selvfølgelig meget alvorlig for den anden ejer, der både kan risikere, at ejendommen kommer på tvangsauktion og en personlig konkurs.

Hvis I imidlertid har udarbejdet en samejeoverenskomst, vil I have faste retningslinjer for, hvordan situationen løses, og hvordan I hver især kommer videre.

Hvem kan bruge en samejeoverenskomst?

Denne samejeoverenskomst kan bruges, hvis I er to personer, der er ejer en fast ejendom sammen. I kan være ugifte samlevende eller blot venner, men I kan ikke bruge den, hvis I er gift. Samejeoverenskomsten kan bruges til både hus, rækkehus, ejerlejlighed og andelsbolig - uanset om det er en helårsbolig eller et fritidshus.

Hvad indeholder en samejeoverenskomst?

Samejeoverenskomsten indeholder en række bestemmelser om, hvad der skal gælde mellem jer i forhold til jeres fælles ejendom.

Med en samejeoverenskomst fra Legal Desk, sikrer I, at der er faste retningslinjer for følgende væsentlige spørgsmål vedrørende samejet af boligen:

  • Hvordan er ejerforholdet fordelt mellem jer?

  • Har I betalt lige meget af det kontante udbetalingsbeløb samt eventuelle ekstra omkostninger?

  • Vil I oprette en integreret låneaftale (kun muligt hvis I ikke har betalt lige meget)

  • Hvordan fordeles de løbende udgifter til boligen mellem jer?

  • Hvad sker der, hvis en af jer stopper med at betale de løbende udgifter til boligen?

  • Kan den ene af jer optage lån i sin andel af boligen?

  • Kan den ene af jer på eget initiativ udleje boligen til tredjemand?

  • Hvad sker der, hvis I har boet sammen i boligen og flytter fra hinanden? Hvem skal have boligen, og hvordan fungerer et salg fra en af jer til den anden?

  • Hvad sker der, hvis I ikke kan blive enige om salgsprisen på boligen, hvis ejendommen skal sælges?

  • Hvad sker der, hvis en af jer afgår ved døden?

Hvis I ikke har betalt lige meget af den kontante udbetaling

Udover at samejeoverenskomsten tager hånd om at skabe nogle retningslinjer for, hvordan en eventuelt konflikt vedrørende ejendommen skal håndteres, får I også mulighed for at lave en låneaftale (gældsbrev), som vil være en integreret del af samejeoverenskomsten. Dette er aktuelt, hvis den ene af jer har lagt en større del af det kontante udbetalingsbeløb end den anden. Formålet med en låneaftale er, at hvis I på et tidspunkt ønsker at ophæve samlivet, vil I hver kunne tage det beløb med jer, som I har skudt ind i boligen. En låneaftale betyder formelt set, at den der har betalt mindre, låner det beløb, den anden har betalt ekstra, beregnet ud fra ejerforholdet, og på den måde er de ekstra penge sikret, hvis samejet skal ophæves og boligen sælges.

Eksempel:
Anne og Thomas køber et hus sammen med en ejerfordeling på 50/50. Der skal i forbindelse med huskøbet lægges en kontant udbetaling på 600.000 kr. Anne har en stor opsparing og betaler hele udbetalingsbeløbet, og de ønsker derfor at oprette en låneaftale. Da Anne og Thomas ejer 50 % af huset hver, skal lånet til Thomas derfor være på 300.000 kr., da 50 % af det samlede beløb (600.000 kr.) er 300.000 kr.  Formelt set betyder det, at Thomas låner 300.000 kr, af Anne. På den måde sikrer Anne, at hun kan tage det beløb, som hun har indbetalt, med ud igen, hvis de på et tidspunkt skulle beslutte sig for at ophæve samejet. Anne vil i det tilfælde kunne opsige lånet, og Thomas vil skulle betale 300.000 kr, til Anne.

Udarbejd en samejeoverenskomst online

Hvis I ønsker at udarbejde en samejeoverenskomst, kan I nemt og sikkert gøre det med Legal Desk. Det hele foregår online, ved at I besvare en række spørgsmål i formularen. På baggrund af jeres svar genereres der automatisk en samejeoverenskomst, som I modtager med det samme. For at den bliver gyldig, skal den blot underskrives af jer begge, hvilket I nemt og sikkert kan gøre med hver jeres NemID (læs mere om, hvordan dette gøres her). Jeres samejeoverenskomst vil herefter være gyldig, og der er således ikke noget krav om tinglysning, vitterlighedsvidner, advokatassistance eller lignende. Ønsker én af jer det, vil I dog altid kunne tinglyse samejeoverenskomsten på ejendommen, men dette er ikke et gyldighedskrav. Derudover vil jeres samejeoverenskomst blive opbevaret sikkert i hver jeres private Legal Desk arkiv, og på den måde kan I altid tilgå den nemt og ligetil.

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv