Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Ændring af selskabsnavn

Navnet på selskabet er en vigtig del af markedsføringen af produkter og services, men det er ikke sikkert, at du rammer rigtigt første gang, eller det kan være, at du ønsker flere navne. Hos Legal Desk kan du selv lave et beslutningsreferat til ændring af selskabsnavn.

Hos LegalDesk

Pris: 349 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

349 kr.

Lav beslutningsreferat
Hos LegalDesk

Pris: 349 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Regler for selskabsnavn

Selskabets navn skal indeholde selskabsformen skrevet ud, eller som forkortelse (IVS, ApS eller A/S), så der ikke er tvivl om, hvilken type selskab det er, eksempelvis Blomsterhuset ApS, eller Blomsterhuset Anpartsselskab. Herudover er der ikke specifikke regler for selskabsnavne.

Der er dog endvidere en række begrænsninger, med hensyn til hvad du kan kalde dit selskab. Dit selskabs navn skal klart adskille sig fra andre selskabers navne, der er registreret i Erhvervsstyrelsens IT-system. Den nemmeste måde at kontrollere dette på er at lave en søgning i  Erhvervsstyrelsens CVR-register her:

Slå virksomheden op i Erhvervsstyrelsen

Ydermere må dit selskabs navn ikke indeholde slægtsnavn, firmanavn, forretningskendetegn eller varemærke, som selskabet ikke har ret til eller ejer. Du kan eventuelt tjekke, om dit selskabsnavn er registreret som varemærke i Patent- og Varemærkestyrelsens IT system:

Søg på virksomhedsnavnet hos Patent- og Varemærkestyrelsen

Endelig må dit selskabsnavn ikke kunne vildlede potentielle kunder ved f.eks. at kunne forveksles med en anden virksomhed. Det kan eksempelvis være vildledende, hvis du som legetøjsproducent vil kalde dit selskab LEIGO, da det vil kunne forveksles med LEGO.

Andre værktøjer, der kan være nyttige, når du skal kontrollere, om dit ønske til selskabsnavn er optaget, er en simpel Google-søgning, søgning hos domæne-registranter som DK-Hostmaster  eller Krak.

Sådan skifter du selskabets navn

Hvis du ønsker at skifte navnet på dit selskab, kræver dette en ændring af selskabets vedtægter. Der skal derfor afholdes en generalforsamling for selskabets ejere, hvor en ændring af navn skal besluttes og ændringerne i vedtægterne vedtages. Du skal være opmærksom på, at ændringer af selskabets vedtægter kræver, at mindst 2/3 af stemmerne fra ejerne stemmer for ændringen.

Legal Desks beslutningsreferat kan bruges, hvis alle ejerne accepterer ændringen af selskabsnavn. Hvis der er en konflikt omkring beslutningen, anbefales det ikke at bruge dette beslutningsreferat, men i stedet sørge for, at der bliver indkaldt til en fysisk generalforsamling, hvor der afgives stemmer, så beslutningen ikke kan anfægtes af en af ejerne.

For at registrere navneændringen for selskabet ved Erhvervsstyrelsen (som beskrevet nedenfor) skal der laves et beslutningsreferat af generalforsamlingen (også kaldet et generalforsamlingsprotokollat), hvor det blev besluttet at ændre selskabets navn. Beslutningsreferatet skal underskrives af dirigenten, der er mødelederen på generalforsamlingen. Denne mødeleder kan være en af ejerne.

Hvad er et binavn?

Et binavn er et sekundært navn for selskabet. Det kan f.eks. være, fordi selskabet driver forretning under flere navne eller brands. Hvis f.eks. Sørens Slagter ApS også tilbyder cateringydelser til fest, kan firmaet være interesseret i også at have navnet Sørens Catering ApS registreret som binavn.

Binavnet betyder, at andre selskaber ikke kan bruge navnet, så længe du har gyldig ret til navnet. Det vil derfor ofte være en god ide at registrere det gamle navn som binavn, da man dermed sikrer sig, at der ikke er andre selskaber, der kalder sig det efterfølgende og måske udnytter den goodwill og brand-værdi, man muligvis har opbygget.

Vedtægterne skal ændres

Du skal huske, at selskabets vedtægter også skal ændres, så det nye selskabsnavn fremgår af vedtægterne. Hvis det gamle navn skal optages som binavn, skal dette også indføres i vedtægterne. Hvis du har en kopi af dit selskabs vedtægter i f.eks. Word-format, kan du selv nemt rette navnet.

Lav beslutningsreferat med Legal Desk

Du kan selv lave et beslutningsreferat for ændring af selskabsnavn med Legal Desk. Beslutningsreferatet kan bruges, uanset om du ønsker at optagelse, ændring eller annullering af et nyt hovednavn eller binavn. Beslutningsreferatet kan nemt underskrives med NemID (læs mere om, hvordan dette gøres her). Bemærk, at vi ikke ændrer navnet i selve vedtægterne. Vi tilbyder udelukkende et beslutningsreferat for ændring af navn, og du skal derfor selv sørge for at opdatere vedtægterne.

Du kan her starte dit beslutningsreferat for ændring af selskabsnavn

Sådan gør du navneændringen gyldig

Når beslutningen om at ændre selskabets navn er vedtaget på generalforsamlingen, skal dette registreres hos Erhvervsstyrelsen ved at uploade generalforsamlingsreferatet og de nye vedtægter. Det vil normalt være dirigenten, der registrerer ændringerne hos Erhvervsstyrelsen. Du skal være opmærksom på, at registrering skal ske senest to uger efter beslutningen er vedtaget på generalforsamlingen.

Sådan gennemføres registreringen af navneændringen

1. Du starter med at gå til Erhvervsstyrelsens IT-system, og her vælger du “Ændre virksomhed”:

“Ændre

2. Herefter kommer du til siden nedenfor, hvor du skal trykke på knappen “Start”: 

start virksomhedændring på virk.dk

3. Når du har klikket start, skal du logge på med dit Nem-ID for firmaet eller med din digitale medarbejdersignatur:

log på med NEM-ID

4. Når du har fundet virksomheden, skal du trykke på “Ændre” og herefter “Rediger virksomhed”:

“Vælg

5. På denne side skal du gå til “Grundlæggende oplysninger” og trykke på “Rediger”:

“Vælg

6. Nu kan du skrive det nye navn. Husk at angive selskabstypen (IVS, ApS eller A/S) efter navnet:

“Skift

Som nævnt ovenfor, kan det også være en fordel at tilføje det tidligere navn som binavn, hvilket også kan gøre her.

Når du er tilfreds, skal du trykke på “Gem ændringer” i bunden af siden. 

7. Du er nu næsten færdig og skal gå ned til sektionen “Dokumentation” og trykke på rediger:

“Rediger

8. Du kan nu trykke på “Vedhæft” og vælge dit underskrevne generalforsamlingsreferat og herefter de opdaterede vedtægter:

vedhæft dokumentationen

9. Når du uploader dokumenterne skal det angives, om det er et beslutningsreferat eller vedtægter:

angiv type af dokumentation

Når du har valgt dette og datoen for godkendelse, skal du trykke på “Tilføj”. Dette gør du for både beslutningsreferat og vedtægter.

10. Dokumentation er nu tilføjet og du skal trykke på “Gem ændringer”:

Godkend de vedhæftede filer

11. Du mangler nu kun at godkende ændringerne og betale et gebyr til Erhvervsstyrelsen på 180 kr. Tryk på “Godkend og Afslut”:

“[Kort

Endelig skal du trykke på “Godkend og Betale” for at gennemføre ændringerne. Når du kommer til betalingsform, skal du vælge “Separat faktura”.

Ændringen er nu gennemført og du vil modtage en kvittering på e-mail fra Erhvervsstyrelsen i løbet af få minutter. Du kan dobbelttjekke ændringerne ved at slå din virksomhed op på datacvr.virk.dk.

Navnet på din virksomhed er nu ændret!

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter Privat

Dokumenter Erhverv