cart

Arveforskud

Et arveforskud er, som betegnelsen antyder, et forskud på en arvings arv. Det betyder, at du kan give én eller flere af dine arvinger en del af deres arv, mens du stadig er her til at opleve den glæde, som arven bringer med sig.

Hos LegalDesk

Pris: 299 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 1.500 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

Pris: 299 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 1.500 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er et arveforskud?

Et arveforskud giver dig mulighed for at give en eller flere af dine arvinger forskud på deres arv. Det vil sige, at arvingen modtager en del af sin arv, mens arveladeren (den der arves efter) stadig er i live.

Et arveforskud kan kun gives til ens arvinger. Det betyder, at du for eksempel ikke kan give arveforskud til dine børnebørn, hvis dine børn stadig lever, medmindre du har indsat dine børnebørn i et testamente, og de derfor er arvinger efter dig.

Et arveforskud bliver typisk anvendt, hvis du for eksempel har flere børn, og der opstår behov for at hjælpe ét af dem økonomisk, men du samtidigt ikke ønsker, at der skal gøres forskel på børnene.

Eksempel:
Hanne har to børn - Søren og Anders. I forbindelse med køb af lejlighed ønsker Hanne at hjælpe Anders, men vil samtidig ikke gøre forskel på hendes børn. Hun opretter derfor en aftale om arveforskud på 100.000 kr. til Anders. Da Hanne dør efterlader hun sig en arv på 300.000 kr.

Arveforskuddet på 100.000 kr. til Anders lægges herefter oven i arven, så arven samlet bliver på 400.000 kr. Søren og Anders vil herefter arve 200.000 kr. hver, men da Anders allerede har modtaget de 100.000 kr. i arveforskud fratrækkes de hans arv. Det betyder derfor, at arven efter Hanne på 300.000 kr. skal fordeles med 200.000 kr. til Søren, mens Anders kun skal modtage 100.000 kr. i arv. På denne måde vil de begge samlet have modtaget 200.000 kr. i arv.  

Selvom der ikke i Arveloven er nogen formkrav forbundet med at give et arveforskud, anbefales det generelt, at der udarbejdes en skriftlig aftale om arveforskud (arveforskudskontrakt). Dette skyldes, at der ellers nemt kan opstå tvivl om, hvorvidt der er tale om et arveforskud eller en gave. Ved sådanne tvivlsspørgsmål vil en dommer uden beviser for det modsatte antage, at der er tale om en gave.

Se hvordan Legal Desk virker

video

Du kan nu starte din Aftale om arveforskud

Hvad er forskellen på et arveforskud og en gave?

Den væsentligste forskel mellem en gave og et arveforskud er, at arveforskuddet vil blive fratrukket den arv, som modtageren af arveforskuddet ville være berettiget til. På den måde kan du stille alle dine arvinger lige i sidste ende, da de alle vil modtage lige meget arv efter dig. Hvis du ønsker at give en gave, vil det være en fordel at lave et gavebrev. Du kan her læse mere om vores gavebrev.

Hvad kan gives som arveforskud?

Arveforskud kan gives i forskellige værdier. Udover kontanter, der oftest bliver brugt, kan du også give arveforskud i andre genstande, som for eksempel møbler, antikviteter, smykker, malerier, biler, aktier, pantebreve og eftergivelse af gæld. Du kan dog ikke bruge dette arveforskud til at give en fast ejendom.

Hvorfor skal jeg lave en aftale om arveforskud?

Hvis du skal give et arveforskud til en person, giver en skriftlig aftale om arveforskud en række fordele for både arvelader (den person, der efterlader arven) og arvingen:

  • Den fungerer som dokumentation (bevis) for, at det er et arveforskud, og eksempelvis ikke en gave, der er givet

  • Den bestemmer de nærmere vilkår for arveforskuddet, herunder hvem der skal betale en eventuel gaveafgift (se nedenfor).

  • Den giver arvelader (den person, der efterlader arven) mulighed for at bestemme, at arveforskuddet skal være modtagerens særeje. Det betyder, at hvis modtageren er - eller senere bliver - gift, skal arveforskuddet ikke deles med en eventuel ægtefælle ved separation eller skilsmisse.

Gaveafgift

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det at give et arveforskud kan være forbundet med en gaveafgift. Du kan dog give arveforskud uden at betale afgift, hvis arveforskuddet er under en vis værdi. Hvis arveforskuddet derimod er over denne værdi, skal der betales gaveafgift. Gaveafgiften er en vis procentdel af det beløb, der ligger over grænseværdien. Du kan læse mere om dette i vores artikel om gaveafgift.

Hvordan gør jeg arveforskuddet gyldigt?

Når du har gennemført formularen og købt din aftale om arveforskud, modtager du straks dokumentet. Herefter skal den dateres og underskrives af arvelader (den person, der efterlader arven) og arvingen. Dette kan gøres nemt og sikkert med NemID (læs mere om, hvordan dette gøres her). Din aftale om arveforskud vil herefter være gyldig, og der er således ikke krav om tinglysning, advokat-assistance eller lignende. For aftaler om arveforskud vil det ofte være en fordel, men ikke krav, at bruge vitterlighedsvidner.

Udfyld formular

1. Udfyld formular

Modtag straks

2. Modtag straks

Underskriv digitalt

3. Underskriv digitalt

299 kr.

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv