Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Hemmeligholdelsesaftale (NDA)

Hvis andre får adgang til din virksomheds fortrolige oplysninger, såsom kundelister eller opfindelser, er det en fordel at lave en hemmeligholdelsesaftale. Du kan lave en hemmeligholdelsesaftale hurtigt og nemt med Legal Desk.

LEGAL DESK
399 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
4.000 KR.
Start Nu

Hvad er en hemmeligholdelsesaftale?

Hemmeligholdelsesaftale er kendt under flere forskellige navne, såsom fortrolighedsaftale eller den engelske forkortelse NDA (Non Disclosure Agreement). En hemmeligholdelsesaftale beskytter en eller begge parters fortrolige oplysninger, såsom opfindelser, kundeinformationer eller lignende, så de ikke kan offentliggøres og dermed skade indehaveren af oplysningerne. Hvis der er tale om samarbejde med, eller arbejde for, udenlandske parter, er det også muligt at lave en hemmeligholdelsesaftale på engelsk.

Ensidig eller gensidig hemmeligholdelsesaftale?

En hemmeligholdelsesaftale kan laves som enten en ensidig aftale eller en gensidig aftale. En ensidig fortrolighedserklæring betyder, at det kun er den ene part, der giver adgang til fortrolige oplysninger, og derfor skal beskyttes. En gensidig hemmeligholdelsesaftale betyder, at begge parter giver hinanden adgang til fortrolige oplysninger, hvorefter de begge skal forpligtes til ikke at videregive disse fortrolige oplysninger.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvad er ikke dækket af hemmeligholdelsesaftalen?

Hemmeligholdelsesaftalen beskytter kun oplysninger, der er fortrolige, og som ikke allerede er offentliggjort. Det betyder, at hemmeligholdelsesaftalen ikke beskytter oplysninger, der er offentligt tilgængelige. Det er derfor heller ikke muligt at “reparere” på en offentlig frigivelse af information ved efterfølgende at udarbejde en hemmeligholdelsesaftale. Når informationerne er spredt til offentligheden, vil oplysningerne ikke længere være fortrolige.

Hvem kan bruge denne hemmeligholdelsesaftale?

Hemmeligholdelsesaftaler kan bruges i mange forskellige tilfælde, men man ser dem ofte brugt i følgende tilfælde:

  • Virksomheder, der ønsker at beskytte de fortrolige oplysninger, de deler med en person eller anden virksomhed
  • Konsulenter eller lignende, der får adgang til fortrolige oplysninger, som tilhører en person eller virksomhed, og som derfor ønsker at skabe klare retningslinjer for, hvordan fortrolige oplysninger bliver delt

Hvad hvis man overtræder hemmeligholdelsesaftalen?

Hvis en part overtræder hemmeligholdelsesaftalen og altså deler fortrolige oplysninger med nogen i strid med hemmeligholdelsesaftalen, skal den overtrædende betale erstatning og en konventionalbod for overtrædelsen. En konventionalbod er et fixeret beløb, der betales som kompensation for overtrædelsen. Du kan i hemmeligholdelsesaftalen bestemme, hvor stor en konventionalbod, der skal betales ved overtrædelse.

Hvordan gør man hemmeligholdelsesaftalen gyldig?

Når du har lavet hemmeligholdelsesaftalen skal den underskrives af de parter, der bliver forpligtet af hemmeligholdelsesaftalen. Dette kan I nemt gøre med hver jeres NemID (læs mere om, hvordan dette gøres her). Der er altså ikke behov for notar eller lignende for at gøre hemmeligholdelsesaftalen gyldig. Derudover kan I altid tilgå kontrakten i hver jeres personlige Legal Desk arkiv, som I automatisk får tildelt i forbindelse med underskrift af kontrakten. På den måde slipper I for at printe, scanne og holde styr på fysiske dokumenter.

Start din hemmeligholdelsesaftale her.

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler