Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Tillæg til ansættelseskontrakt

Hvis en medarbejders ansættelsesvilkår skal ændres, kræver det også, at ansættelseskontrakten bliver ændret. Dog er det ikke nødvendigt at udarbejde en ansættelseskontrakt på ny, men i stedet kan du som arbejdsgiver udarbejde et tillæg til ansættelseskontrakten.

LEGAL DESK
199 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
1.500 KR.
Start Nu

Hvad indeholder et tillæg til en ansættelseskontrakt?

Et tillæg til en ansættelseskontrakt er et dokument, der dokumenterer ændringer eller tilføjelser til en allerede eksisterende ansættelseskontrakt. Tillægget kan omhandle forskellige forhold, og det kan både handle om en eller flere ændringer eller tilføjelser.

Først og fremmest skal tillægget derfor omhandle, hvilket forhold tillægget vedrører. Med Legal Desks tillæg til ansættelseskontrakt kan du som arbejdsgiver vælge mellem følgende forhold, der skal ændres eller tilføjes:


 • Arbejdssted

 • Arbejdstid

 • Pension

 • Firmabil

 • Kørselsgodtgørelse

 • Arbejdscomputer til hjemmebrug

 • Arbejdstelefon

 • Anden personalegode

 • Feriefridage

 • Immaterielle rettigheder

 • Tavshedspligt

 • Konkurrenceklausul

 • Samtykke til databehandling


Det enkelte forhold skal uddybes, så der ikke er tvivl om, hvad der gælder. Hvis medarbejderen eksempelvis får tildelt en firmatelefon, skal du som arbejdsgiver også angive, hvorvidt medarbejderen må anvende den privat.

Bemærk, at Legal Desks tillæg kun kan anvendes til medarbejdere, der er funktionæransatte og derfor ikke til medarbejdere, der er omfattet af en overenskomst, da der typisk gælder særlige regler for dem.

Se hvordan Legal Desk virker.

Væsentlige ændringer kræver varsel

Nogle ændringer kræver et vis varsel, før de kan træde i kraft. En ændring skal varsles, hvis der enten er tale om en markant ændring af et givent forhold, eller hvis medarbejderen har udvist manglende interesse i ændringen. Varslets længde skal svare til arbejdsgiverens opsigelsesvarsel. Det vil sige det varsel, en arbejdsgiver kan opsige medarbejderen med.

En funktionærs opsigelsesvarsel skal ifølge Funktionærloven være minimum 3 måneder, og derfor skal varslet for en given ændring også være minimum 3 måneder. Dog kan opsigelsesvarslet sagtens være længere, hvis det er aftalt i medarbejderens ansættelseskontrakt eller hvis medarbejderen har opnået en vis anciennitet. Opsigelsesvarslet stiger nemlig i takt med antallet af år, medarbejderen har været ansat. Det betyder altså, at varslet for en ændring kan være alt fra 3 måneder til 6 måneder afhængigt af medarbejderens opsigelsesvarsel. Man har som arbejdstager ikke nogen pligt til at acceptere ændringerne, men gør man ikke det, skal man anse sig for opsagt ved varslets udløb. Formelt opsiges medarbejderen således fra sin nuværende stilling og tilbydes en nyansættelse på ændrede vilkår. Læs mere om opsigelsesvarsel for funktionærer her.

Ændringer med og uden varsel

Et tillæg fra Legal Desk kan både omfatte væsentlige ændringer, der kræver et varsel og mindre væsentlige ændringer, der ikke kræver varsel. Ændringerne vil blot træde i kraft på forskellige tidspunkter afhængigt af, om de kræver varsel eller ej. Ændringer uden varsel vil træde i kraft per den 1. i den efterfølgende måned fra den dato hvor tillægget gives.

Er det et krav at der udarbejdes et tillæg?

Ifølge Ansættelsesbevisloven er det et krav, at der udarbejdes et tillæg til ansættelseskontrakten, hvis der sker ændringer i ansættelsesvilkårene, ligesom det også er et krav, at der udarbejdes en ansættelseskontrakt senest en måned efter ansættelsen. Derudover er det fordelagtigt for både arbejdsgiver og medarbejder, da der med skriftlig dokumentation er mindre risiko for, at der opstår uenigheder om, hvad der gælder for ansættelsesforholdet.

Udarbejd tillæg til ansættelseskontrakt online og nemt

Som arbejdsgiver kan du nemt og sikkert udarbejde et tillæg til en medarbejders ansættelseskontrakt med Legal Desk. Vi sørger for, at du får taget stilling til det, der skal tages stilling til, ved at stille dig en række spørgsmål i en online formular. Når du har besvaret disse spørgsmål og betalt, genereres tillægget automatisk. På den måde slipper du selv for at formulere tillægget og sikrer dermed, at indholdet og formuleringerne er gyldige og juridiske korrekte. Når tillægget er udarbejdet skal det blot underskrives af dig og medarbejderen, hvilket I nemt kan gøre med hver jeres NemID (læs mere om, hvordan dette gøres her).

Udarbejd tillæg her!

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler