Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Tillæg til ansættelseskontrakt (kommer snart)

Hvis en medarbejders ansættelsesvilkår skal ændres, kræver det også, at ansættelseskontrakten bliver ændret. Dog er det ikke nødvendigt at udarbejde en ansættelseskontrakt på ny, men i stedet kan du som arbejdsgiver udarbejde et tillæg til ansættelseskontrakten.

LEGAL DESK
199 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
700 KR.

Hvad indeholder et tillæg til en ansættelseskontrakt?

Et tillæg til en ansættelseskontrakt er et dokument, der dokumenterer ændringer eller tilføjelser til en allerede eksisterende ansættelseskontrakt. Tillægget kan omhandle forskellige forhold, og det kan både handle om en eller flere ændringer eller tilføjelser.

Først og fremmest skal tillægget derfor omhandle, hvilket forhold tillægget vedrører. Med Legal Desks tillæg til ansættelseskontrakt kan du som arbejdsgiver vælge mellem følgende forhold, der skal ændres eller tilføjes:

 • Arbejdssted

 • Arbejdstid

 • Løn

 • Pension

 • Firmabil

 • Kørselsgodtgørelse

 • Arbejdscomputer

 • Arbejdstelefon

 • Løngode

 • Opsigelsesvarsel

 • Feriefridage

 • Immaterielle rettigheder

 • Tavshedspligt

 • Konkurrenceklausul

 • Samtykke til databehandling

Det enkelte forhold skal også uddybes, så der ikke er tvivl om, hvad der gælder. Hvis medarbejderen eksempelvis får tildelt en firmatelefon, skal du som arbejdsgiver også angive, hvorvidt medarbejderen må anvende den privat.

Derudover skal du vælge, om ændringen skal træde i kraft med det samme, eller om medarbejderen skal have et vis antal måneders varsel, før ændringen træder i kraft.

Se hvordan Legal Desk virker.

Er det et krav at der udarbejdes et tillæg?

Ifølge Ansættelsesbevisloven er det et krav, at der udarbejdes et tillæg til ansættelseskontrakten, hvis der sker ændringen i ansættelsesvilkårene, ligesom det også er et krav, at der udarbejdes en ansættelseskontrakt senest en måned efter ansættelsen. Derudover er det fordelagtigt for både arbejdsgiver og medarbejder, da der med skriftlig dokumentation er mindre risiko for, at der opstår uenigheder om, hvad der gælder for ansættelsesforholdet.

Udarbejd tillæg til ansættelseskontrakt online og nemt

Som arbejdsgiver kan du nemt og sikkert udarbejde et tillæg til en medarbejders ansættelseskontrakt med Legal Desk. Vi sørger for, at du får taget stilling til det, der skal tages stilling til, ved at stille dig en række spørgsmål i en online formular. Når du har besvaret disse spørgsmål og betalt, genereres tillægget automatisk. På den måde slipper du selv for at formulere tillægget og sikrer dermed, at indholdet og formuleringerne er gyldige og juridiske korrekte. Når tillægget er udarbejdet skal det blot underskrives af dig og medarbejderen, hvilket I nemt kan gøre med hver jeres NemID.

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler