Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Ansættelseskontrakt
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Hvad er en konkurrenceklausul?

En konkurrenceklausul er en aftale mellem en arbejdsgiver og en medarbejder om, at medarbejderen ikke må være ansat i eller i øvrigt beskæftige sig med konkurrerende virksomhed efter sin fratrædelse. Læs mere her og tilvælg nemt konkurrenceklausul, når du laver din ansættelseskontrakt med Legal Desk.

Hos LegalDesk

Pris: GRATIS

Hos Legal Desk

Traditionel advokat

Spar kr. 1.400,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Hvilke ansatte kan omfattes af en konkurrenceklausul?

Det er ikke alle medarbejdere, der kan blive omfattet af en konkurrenceklausul. Der kan kun laves konkurrenceklausuler for såkaldt særligt betroede medarbejdere (herunder direktører). Det vil sige medarbejdere, der har kendskab til særlige følsomme oplysninger for virksomheden, såsom erhvervshemmeligheder, produktudvikling, opfindelser eller væsentlige kunderelationer. Det er altså uvæsentligt, om der er tale om en funktionær eller ej. Det skal i konkurrenceklausulen beskrives, hvilke forhold der gør, at medarbejderen er særligt betroet.

Når du laver din ansættelseskontrakt med Legal Desk, kan du nemt tilvælge en konkurrenceklausul. Klik her for at lave en ansættelseskontrakt.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvad forbyder en konkurrenceklausul?

En konkurrenceklausul forbyder den tidligere medarbejder, at udføre “konkurrerende virksomhed”. Hvad der præcis udgør konkurrerende virksomhed er en konkret vurdering, men det vil som regel omfatte virksomheder, der sælger lignende produkter eller tjenesteydelser til samme kundesegment som den tidligere arbejdsgiver.

Konkurrenceklausulen er typisk genstand for en bestemt geografisk afgrænsning. Det vil sige, at den konkurrerende virksomhed kun forbydes, hvis den samtidigt foregår inden for et nærmere angivet geografisk område.

Den geografiske afgrænsning må ikke være bredere end, hvad der er nødvendigt for at beskytte virksomheden. Konkurrenceklausulen kan eksempelvis begrænses til et geografisk område, såsom Sjælland, eller den kan være begrænset til virksomhedens umiddelbare marked, såsom i en radius på for eksempel 150 kilometer fra den tidligere arbejdsgivers virksomhed.

Regler for kompensation ved konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul er begrænsende for medarbejderens muligheder for fremtidig ansættelse. For at kompensere medarbejderen for denne begrænsning skal virksomheden betale medarbejderen en kompensation. Retten til kompensation skal fremgå skriftligt (af ansættelseskontrakten) og afhænger af konkurrenceklausulens varighed. Kompensationen udgør 40 procent af den løn, som medarbejderen modtog på tidspunktet for fratrædelsen, hvis konkurrenceklausulen har en varighed på op til 6 måneder, mens kompensationen udgør 60 procent, hvis den har en varighed på mellem 6 og 12 måneder.

Hvis medarbejderen finder et passende arbejde i den konkurrenceklausulens løbetid, kan virksomheden dog delvist modregne kompensationen i lønnen fra medarbejderens nye arbejde. Medarbejderen er dog uanset lønnen fra det nye arbejde berettiget til mindst 16 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet, hvis konkurrenceklausulen har en varighed på op til 6 måneder (3.-6. måned) og 24 procent, hvis den har en varighed på op til 12 måned (3.-12 måned). Ved fratrædelsen udbetales de første to måneders kompensation dog med det samme, og der kan ikke ske modregning i dette beløb, uanset om medarbejderen måtte finde andet passende arbejde.

Nye og gamle regler om konkurrenceklausuler

Reglerne om konkurrenceklausuler er blevet ændret ad et par omgange, hvorfor der faktisk er forskellige regler, alt efter hvornår den givne konkurrenceklausul er blevet underskrevet.
Der gælder nemlig tre forskellige regelsæt:

  1. Aftaler om konkurrenceklausuler indgået fra og med 1. januar 2016
  2. Aftaler om konkurrenceklausuler indgået fra og med 15. juni 1999 indtil 1. januar 2016
  3. Aftaler om konkurrenceklausuler indgået før 15. juni 1999

Alle regelændringer har dog haft det fælles formål at sikre en god mobilitet på arbejdsmarkedet og gøre det dyrere for arbejdsgivere at pålægge deres medarbejdere disse klausuler.

Aftaler om konkurrenceklausuler indgået før 15. juni 1999

Disse regler er de nemmeste at gennemgå. Hvis din kontrakt er indgået før 15. juni 1999, har du nemlig kun de rettigheder, som er anført i din ansættelseskontrakt.

Aftaler om konkurrenceklausuler indgået fra og med 15. juni 1999 indtil 1. januar 2016

Pr. 15. juni 1999 blev konkurrenceklausuler omfattet af Funktionærlovens §18, hvilket betød, at arbejdsgivere blev pålagt at kompensere medarbejdere økonomisk efter fratrædelse, hvis de ønskede at binde dem til en konkurrenceklausul. Det gjorde man for at kompensere for det tab, som den ansatte måtte lide ved ikke frit at kunne søge nyt job hos konkurrerende virksomheder.

Aftaler om konkurrenceklausuler indgået fra og med 1. januar 2016

Fra og med 1. januar 2016 er reglerne om konkurrenceklausuler endnu en gang blevet skærpet. I 2016 var skærpelserne specielt med fokus på betingelser for, hvornår en konkurrenceklausul er gyldig. Det skal bl.a. fremgå, at man indtager en helt særlig betroet stilling. Samtidig blev der i 2016 også tilføjet regler omkring, at man skal have været ansat en vis periode, før konkurrenceklausulen kan gøres gældende.

Hvor lang tid gælder en konkurrenceklausul?

En konkurrenceklausul må maksimalt have en varighed på 12 måneder regnet fra fratrædelsestidspunktet. Beregningen af kompensation for konkurrenceklausulen (som beskrevet nedenfor) er også afhængig af konkurrenceklausulens længde. Herudover skal man være opmærksom på, at det ikke er muligt at gøre en konkurrenceklausul gældende medmindre, at medarbejderen har været ansat i mindst 6 måneder.

Opsigelse af konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned. Her er der tale om et minimumsvarsel, og der er således intet i vejen for at have aftalt et længere varsel. 

Det er kun arbejdsgiver, der kan opsige en konkurrenceklausul. Men gør arbejdsgiver dette, har medarbejderen stadig krav på minimumsbeløbet på tre måneders kompensation, såfremt den ansatte fratræder sin stilling inden seks måneder, efter arbejdsgiver har opsagt aftalen.
Har man været ansat i mellem 3-6 måneder, kan konkurrenceklausulen ikke gøres gældende i en længere periode end seks måneder, mens konkurrenceklausulen slet ikke kan gøres gældende, hvis man har været ansat i mindre end tre måneder. 

Eksempel på konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul skal altid indgå i ansættelsesaftalen eller som tillæg til den. Som nævnt er det kun helt særligt betroede medarbejdere, der kan underlægges en konkurrenceklausul.

En konkurrenceklausul skal indeholde:

  • En beskrivelse af, hvorfor medarbejderen har klausulen
  • En beskrivelse af, hvornår klausulen træder i kraft
  • En beskrivelse af, hvor længe klausulen gælder
  • En beskrivelse af, hvad der sker, hvis klausulen brydes
  • En beskrivelse af størrelsen på den økonomiske kompensation

Hvornår træder den i kraft?

Konkurrenceklausulen træder i kraft, når medarbejderen fratræder sin stilling, hvis fratrædelsen skyldes, at medarbejderen selv opsiger sin stilling, eller at medarbejderen opsiges af arbejdsgiveren pga. medarbejderens misligholdelse af ansættelseskontrakten.

Hvis det derimod er arbejdsgiveren, der opsiger medarbejderen (og opsigelsen ikke skyldes medarbejderens misligholdelse af ansættelsesforholdet), vil konkurrenceklausulen ikke kunne gøres gældende over for medarbejderen.

Lav nemt dine ansættelseskontrakter med Legal Desk

Med Legal Desk kan du gratis lave ansættelseskontrakter, som er skræddersyet til dine behov. Hvis du ønsker, at der skal gælde en konkurrenceklausul for ansættelsesforholdet, kan du tilvælge det for kun 199 kr.

Klik blot på 'Lav ansættelseskontrakt nu' nedenfor for at gå i gang med din ansættelseskontrakt.

Ansættelseskontrakt

Få styr på papirarbejdet på 10 minutter

Udfyld og modtag straks

Alle dokumenter samlet ét sted

100% tilfredshedsgaranti

Digital alt-i-en løsning

Mere end 200.000 tilfredse kunder

GRATIS

Lav kontrakt nu

Spar 1.400,- ift. traditionel advokat