Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Ny direktør i dit selskab

Hvad enten du skal afskedige en eksisterende direktør og ansætte en ny eller tilføje en ekstra direktør til dit selskab, så er der visse juridiske krav, der skal overholdes. Med Legal Desk kan du selv lave et beslutningsreferat, der er nødvendigt for at registrere en ny direktør.

LEGAL DESK
349 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
3.000 KR.
Start Nu

Hvem kan træffe beslutning om ændring af direktør?

Før du kan komme i gang med at ændre direktionen i dit selskab, skal det først afklares, hvem der formelt skal træffe beslutning om at gøre dette.

Hvis dit selskab har en bestyrelse, så er det denne, som skal træffe beslutning om ændring i direktionen. Hvis selskabet alene er ledet af en eller flere direktører, så skal beslutningen træffes af generalforsamlingen.

Bemærk, dette beslutningsreferat for valg af ny direktør kan kun anvendes af selskaber (IVS, ApS, A/S) og derfor ikke af fonde, foreninger og lignende, der skal have en ny direktør.

Ændring af direktør i selskab med bestyrelse

Hvis dit iværksætterselskab (IVS), anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S) har en bestyrelse, så er det denne, der skal træffe beslutningen om at foretage ændringer i direktionen. Dette er uanset, om der er tale om afskedigelse eller ansættelse af en direktør. Ændringen sker således, at der afholdes et bestyrelsesmøde, hvor beslutningen om at foretage ændringen vedtages. Hvis alle bestyrelsesmedlemmerne er enige herom, kan mødet foregå telefonisk, ved en e-mail udveksling eller ved et fysisk møde.

Det afgørende er, at mødet skal resultere i et mødereferat (bestyrelsesreferat), som formelt dokumenterer, at bestyrelsen har drøftet spørgsmålet og er blevet enige om at træffe beslutningen om at ændre i direktionen.

Ændring af direktør i selskab uden bestyrelse

Hvis dit selskab ikke har en bestyrelse, men altså alene ledes af en eller flere direktører, skal beslutningen om ændring i direktionen foretage af ejerne i selskabet. Ejerne i selskabet er de personer, som ejer anparter eller aktier i dette. For at ejerne kan træffe beslutninger om selskabet, skal der afholdes en generalforsamling, hvor beslutningen vedtages.

Dette kan lyde lidt omstændeligt, men hvis alle ejerne er enige, behøver der ikke udsendes indkaldelser med videre, der kan blot afholdes en såkaldt skrivebordsgeneralforsamling. En skrivebordsgeneralforsamling er en generalforsamling, som ikke bliver fysisk afholdt, men som alene udgør et dokument, som beskriver den/de beslutning(er), som ejerne ønsker at træffe.

Lav dit beslutningsreferat med Legal Desk

Du kan selv lave dit beslutningsreferat med Legal Desk, uanset om der er tale om et beslutningsreferat for en generalforsamling eller et bestyrelsesmøde. Du kan herunder læse mere om, hvordan du skal registrere den nye direktør.

Du kan her her starte dit beslutningsreferat for ny direktør.

Sådan registreres ændringen af direktør på virk.dk

Når du har lavet og underskrevet dit generalforsamlingsreferat eller dit bestyrelsesreferat, hvilket du nemt kan gøre med NemID (læs mere om, hvordan dette gøres her), kan du påbegynde registreringen af ændringen i direktionen i selskabet.

Du starter med at gå til Erhvervsstyrelsens IT-system og her vælger du “Ændre virksomhed”:

aendre virksomhed paa virk.dk

Herefter kommer du til siden nedenfor, hvor du skal trykke på knappen “Start”:

start aendring virk.dk

Når du har klikket start, skal du logge på med dit Nem-ID for firmaet eller med din digitale medarbejdersignatur:

log paa paa virk.dk

 Du vil herefter blive bedt om at acceptere betingelserne for brug af systemet:

accepter vilkaar paa virk.dk

Nu er du logget ind, og du kan indtaste CVR-nummeret for det selskab, hvor direktionen skal ændres, og trykke søg:

soeg paa virk.dk 

Når du har fundet virksomheden, skal du trykke på “Ændre” og herefter “Rediger virksomhed”:

rediger oplysninger paa virk.dk

På denne side skal du gå ned til “Ledelse” og trykke på “Rediger”:

rediger ledelse paa virk.dk

Nu kan du fjerne en direktør ved at trykke på “Fratræd” og tilføje en ny direktør ved at klikke på “Tilføj medlem”:

ledelse paa virk.dk

Hvis du vælger, at en eksisterende direktør skal fratræde, skal du alene oplyse fratrædelsesdatoen.

Hvis du vil tilføje en ny direktør, skal du indtaste navn og CPR-nummer (hvis direktøren har dansk CPR-nummer):

rediger direktoer paa virk.dk

Hvis der er to eller flere direktører i selskabet, skal du huske at sætte en af dem til at være “Adm. Direktør” (Administrerende Direktør).

Når du har indtastet informationerne om den nye direktør, skal du trykke på “Tilføj”.

Når du har tilføjet den nye direktør, kan du se hvordan direktionen vil se ud fremadrettet:

ledelse paa virk.dk

Hvis den nye direktør skal erstatte den eksisterende direktør, skal du huske at klikke på “Fratræd”. Hvis der skal være flere en én direktør, så husk at én af dem skal være sat til “Adm. direktør”.

Når du er tilfreds med, hvordan direktionen er sammensat, skal du trykke på “Gem ændringer”.

Du er nu næsten færdig og skal gå ned til sektionen “Dokumentation” og trykke på rediger:

rediger dokumentation paa virk.dk

Du kan nu trykke på “Vedhæft” og vælge dit underskrevne generalforsamlingsreferat eller bestyrelsesreferat:

vedhaeft dokumentation paa virk.dk

Når dette er gjort, skal du angive, hvilken af følgende dokumentet er:

  • “Referat af ordinær generalforsamling”

  • “Referat af ekstraordinær generalforsamling”

  • “Beslutningsreferat” (dette bruges ved bestyrelsesreferater)

tilfoej dokumentation paa virk.dk

Når du har valgt dette og datoen for godkendelse, skal du trykke på “Tilføj”.

Dokumentation er nu tilføjet, og du skal trykke på “Gem ændringer”:

godkend dokumentation paa virk.dk

Du mangler nu kun at godkende ændringerne og betale et gebyr til Erhvervsstyrelsen på 180 kr. Tryk på “Godkend og Afslut”:

afslut paa virk.dk

Endelig skal du trykke på “Godkend og Betal” for at gennemføre ændringerne.

Når du kommer til betalingsform, skal du vælge “Separat faktura”.

Ændringen er nu gennemført, og du vil modtage en kvittering på e-mail fra Erhvervsstyrelsen i løbet af få minutter.

Du kan dobbelttjekke ændringerne ved at slå din virksomhed op på datacvr.virk.dk.

Direktionen i din virksomhed er nu ændret!

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler