Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Ændring af ledelse i selskab

Hvis der skal ændres i ledelsen i enten et anpartsselskab eller aktieselskab, skal der udarbejdes et beslutningsreferat, som efterfølgende skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Foretag ændringen med Legal Desk, og så klarer vi begge dele for dig.

Hos LegalDesk

Pris: 1.199,-

Ekskl. moms

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000,-

Ift. traditionel advokat

Ansættelse af ny direktør

Hvis en eller flere direktører i selskabet skal skiftes ud, kommer proceduren an på, hvilken ledelsesmodel, der er i selskabet - enten en bestyrelse og en direktion eller kun direktion.

Hvis selskabet har en bestyrelse,

er det denne, der er ansvarlig for ansættelse og afskedigelse af direktionen. Der skal derfor afholdes et bestyrelsesmøde, hvor den nye direktør skal vælges. Bestyrelsesmødet kan sagtens afholdes telefonisk eller per mail, hvis alle bestyrelsesmedlemmer er enige om det.

En direktør skal vælges med simpelt flertal i bestyrelsen, medmindre andet er aftalt i f.eks. en ejeraftale eller vedtægterne. Der skal laves et referat for bestyrelsesmødet, hvor det fremgår, hvem bestyrelsen har valgt som ny direktør. Bestyrelsesreferatet skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer, der var til stede på bestyrelsesmødet.

Hvis selskabet udelukkende har en direktion,

skal en ny direktør vælges af generalforsamlingen. Dette vil derfor være samme procedure som beskrevet nedenfor for valg af nyt bestyrelsesmedlem.

Du kan nemt selv lave beslutningsreferatet med Legal Desk.

Du skal huske, at der ved indsættelse af en ny direktør skal laves en ny direktørkontrakt.

Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Hvis selskabet har en bestyrelse, og det ønskes, at en eller flere bestyrelsesmedlemmer skal udskiftes, skal dette vedtages af generalforsamlingen. Der skal derfor afholdes en generalforsamling, hvor det nye bestyrelsesmedlem skal vælges ind i bestyrelsen.

Dette kan lyde lidt omstændigt, men hvis alle ejerne (anpartshavere eller aktionærer) er enige, behøves der ikke udsendes indkaldelser med videre, men udelukkende afholdes en såkaldt skrivebordsgeneralforsamling.

Der skal laves et referat for generalforsamlingen - også kaldet et generalforsamlingsprotokollat - hvoraf det fremgår, hvad ejerne har besluttet på generalforsamlingen. Referatet skal underskrives af dirigenten, der fungerer som en ordstyrer, der samtidigt sikrer, at formalia på generalforsamlingen er i orden. Det er også dirigenten, der normalt vil være ansvarlig for at registrere ændringerne ved Erhvervsstyrelsen (se nedenfor), hvor det underskrevne beslutningsreferat skal uploades.

Du kan nemt lave et beslutningsreferat til valg af nyt bestyrelsesmedlem med Legal Desk

Hvad hvis et ledelsesmedlem ønsker at fratræde?

Et ledelsesmedlem - uanset om det er en direktør eller et bestyrelsesmedlem - kan altid frit vælge at træde tilbage, når denne ønsker det. Hvis det er et bestyrelsesmedlem, skal der gives besked til bestyrelsen om, at der ønskes at træde tilbage. Hvis det er en direktør, skal der gives besked til direktionen, hvis der er andre direktører og ellers ejerne af selskabet.

Det er vigtigt at kontrollere, om fratrædelsen af direktøren eller bestyrelsesmedlemmet kræver, at der skal ansættes en ny direktør eller vælges et nyt bestyrelsesmedlem hurtigt. Dette vil være tilfældet, hvis der som følge af fratrædelsen enten ikke er en direktion (der er lovpligtig) eller er nok bestyrelsesmedlemmer i forhold til, hvad selskabets vedtægter bestemmer.

Du kan lave beslutningsreferat til fratrædelse af direktør her

Hvad hvis et ledelsesmedlem ikke selv ønsker at fratræde?

Du skal være opmærksom på, at Legal Desks beslutningsreferat forudsætter, at ledelsesmedlemmer – direktøren eller bestyrelsesmedlemmet – er enige i fratrædelsen. Hvis du derimod ønsker at fyre en direktør, skal du være opmærksom på, hvornår du kan gøre dette og under hvilke vilkår i henhold til direktørens ansættelseskontrakt. Der vil således skulle foretages langt flere overvejelser, hvilket også vil gælde, hvis man ønsker at “fyre” et bestyrelsesmedlem.

Hvordan gør jeg ledelsesændringen gyldig?

Når der sker ændringer i ledelsen, skal dette registreres hos Erhvervsstyrelsen, således at oplysningerne om selskabets ledelse altid er korrekte. Du skal være opmærksom på, at registreringen skal foretages senest 2 uger efter beslutningen, hvilket vil sige bestyrelsesmødet eller generalforsamlingen.

Lav selskabsændringer med Legal Desk

Uanset om dit selskab skal ændre navn, oprette bestyrelse eller have nye vedtægter, kan du nemt og hurtigt foretage ændringen med Legal Desk. Vi har samlet det hele i én formular, så du frit kan vælge, hvilke selskabsændringer, du vil gennemføre – prisen er den samme, uanset hvor mange ændringer, du vælger at gennemføre på én gang.

Vælg frit mellem følgende selskabsændringer:

  • Godkendelse af årsrapport (ordinær generalforsamling)
  • Nye vedtægter
  • Ændring af selskabsnavn og/eller binavn(e)
  • Ændring af selskabets formål, direktion, tegningsregel, revision eller regnskabsår
  • Opret, afskaf eller ændre i bestyrelse

Når du har betalt og modtaget dine dokumenter, sørger vi for at registrere ændringerne hos Erhvervsstyrelsen inden for ca. 48 timer på hverdage, så snart at beslutningsreferatet er underskrevet.