Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Beslutningsreferat
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Hvad er en generalforsamling?

Alle selskaber skal afholde en generalforsamling hvert år, men hvad er en generalforsamling egentlig? Det spørgsmål besvarer vi i denne artikel, hvor vi også beskriver forskellen på ordinær og ekstraordinær generalforsamling, samt hvilke regler der gælder for afholdelse af generalforsamlinger under corona.

Hos LegalDesk

Pris: 1.199,-

Ekskl. moms

Traditionel advokat

Spar 4.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Hvad er en generalforsamling?

En generalforsamling er et møde blandt ejerne i et selskab, hvor ejerne træffer beslutninger vedrørende selskabet. Alle kapitalselskaber, såsom anparts- og aktieselskaber, skal som minimum afholde én ordinær generalforsamling hvert år. Derudover kan der afholdes yderligere generalforsamlinger - det er dem der kaldes ekstraordinære generalforsamlinger.

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, interessentskab eller anden personligt drevet virksomhed, skal der ikke afholdes generalforsamling.

Generalforsamlinger afholdes også i foreninger, såsom andelsboligforeninger og sportsforeninger. I denne artikel berører vi dog kun generalforsamlinger i selskaber.

Hvad er en ordinær generalforsamling?

Den ordinære generalforsamling er den faste årlige generalforsamling, som alle kapitalselskaber skal afholde, og hvor selskabets årsregnskab blandt andet skal godkendes. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at det godkendte årsregnskab kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden seks måneder efter regnskabsårets afslutning. 

Du kan nemt og hurtigt lave beslutningsreferat til ordinær generalforsamling her

Hvad er en ekstraordinær generalforsamling?

En ekstraordinær generalforsamling er en generalforsamling, hvor de obligatoriske punkter ikke skal behandles - eksempelvis skal årsregnskabet ikke godkendes på ekstraordinære generalforsamlinger. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, hvis der er et konkret behov for at træffe beslutninger omkring selskabet i perioden mellem to ordinære generalforsamlinger. Der er derfor ikke noget lovkrav om, at et selskab skal afholde ekstraordinære generalforsamlinger.

Generalforsamling under corona

Under normale omstændigheder skal en virksomhed overholde de regler omkring afholdelse af generalforsamling, som er beskrevet i virksomhedens vedtægter. I vedtægterne kan det eksempelvis fremgå, at generalforsamlinger skal afholdes med fysisk fremmøde, eller at generalforsamlinger uden fysisk fremmøde, en såkaldt elektronisk generalforsamling, kun kan afholdes, hvis en sådan beslutning tages på en generalforsamling med tiltrædelse fra samtlige kapitalejere. 

På grund af den ekstraordinære COVID-19 situation, er der lavet en undtagelse til disse regler, sådan at selskaber kan afholde generalforsamlinger elektronisk uanset hvilke bestemmelser, der fremgår af selskabets vedtægter. Undtagelsen gælder hele 2021 og omfatter selskaber og andre virksomhedstyper. 

Undtagelsen betyder, at generalforsamlinger kan afholdes helt eller delvist elektronisk, hvis blot selskabets ledelse anser det for uforholdsmæssigt at afholde generalforsamlingen med fysisk fremmøde. Ved vurderingen af, hvornår det kan anses som uforholdsmæssigt med fysisk fremmøde, skal der lægges stor vægt på det forsamlingsforbud, der måtte være på det pågældende tidspunkt. Hvis det samlede antal personer, der møder op på generalforsamlingen, ikke overstiger det gældende forsamlingsforbud, vil det stadig være muligt at afholde generalforsamlingen med fysisk fremmøde. Selvom dette måtte være aktuelt, er det dog ikke ensbetydende med, at det er forsvarligt.

Derfor giver denne undtagelse ledelsen mulighed for at træffe afgørelse om, hvorvidt generalforsamlingen afholdes helt eller delvist elektronisk, uafhængigt af retningslinjerne i selskabets vedtægter.

Hvad kan besluttes på en generalforsamling?

På den ekstraordinære generalforsamling kan ejerne selv vælge, hvilke emner der skal behandles. Dette gælder dog ikke for den ordinære generalforsamling, hvor der er en række krav til, hvad der skal tages stilling til.

På den ordinære generalforsamling skal der som minimum træffes beslutning om følgende:

1) Godkendelse af årsrapporten

2) Anvendelse af overskud eller dækning af underskud

3) Eventuel revision af kapitalselskabets kommende årsregnskaber

Der er ikke nogen formelle krav til, hvilke emner, der kan behandles på en ekstraordinær generalforsamling. Fælles for både ordinære- og ekstraordinære generalforsamlinger er dog, at alle ændringer i selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Derudover er det er lovkrav, at der udarbejdes beslutningsreferater for en række selskabsændringer.

Beslutningsreferat for generalforsamling

Der skal altid laves et beslutningsreferat for en generalforsamling. Beslutningsreferatet kaldes også generalforsamlingsreferat eller generalforsamlingsprotokollat. Hvis der er truffet beslutninger om ændringer i selskabet, skal ændringerne registreres hos Erhvervsstyrelsen for at blive gyldige. Til dette skal du bruge et beslutningsreferat, som dokumenterer at beslutningerne er truffet af ejerne under de rette omstændigheder. Beslutningsreferatet skal uploades hos Erhvervsstyrelsen, når ændringerne registreres.

Lav selskabsændringer med Legal Desk

Uanset om dit selskab skal ændre navn, oprette bestyrelse eller have nye vedtægter, kan du nemt og hurtigt foretage ændringen med Legal Desk. Vi har samlet det hele i én formular, så du frit kan vælge, hvilke selskabsændringer, du vil gennemføre – prisen er den samme, uanset hvor mange ændringer, du vælger at gennemføre på én gang.

Vælg frit mellem følgende selskabsændringer:

  • Godkendelse af årsrapport (ordinær generalforsamling)
  • Nye vedtægter
  • Ændring af selskabsnavn og/eller binavn(e)
  • Ændring af selskabets formål, direktion, tegningsregel, revision eller regnskabsår
  • Opret, afskaf eller ændre i bestyrelse

Når du har betalt og modtaget dine dokumenter, sørger vi for at registrere ændringerne hos Erhvervsstyrelsen inden for ca. 48 timer på hverdage, så snart at beslutningsreferatet er underskrevet.

Beslutningsreferat

Lav beslutningsreferat på 10 minutter

Udfyld og modtag straks

Alle dokumenter samlet ét sted

Inkl. registrering

Digital alt-i-en løsning

Benyttet af mere end 50.000 selvstændige

Kun 1.199,-

Ekskl. moms

Lav beslutningsreferat

Spar 4.000,- ift. traditionel advokat