Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Skriftlig opsigelse
dit dokument oprettes ...
5
Det tager 5 i reelt tidsforbrug

Hvad siger funktionærloven om opsigelse?

Hvilke regler for opsigelse gælder, når jeg er ansat som funktionær? Hvor langt er opsigelsesvarslet for henholdsvis den ansatte og arbejdsgiveren? Læs med og få overblik over funktionærlovens bestemmelser omkring opsigelse.

Hos LegalDesk

Pris: GRATIS

Hos Legal Desk

Traditionel advokat

Spar 250,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

5 min.

I reelt tidsforbrug

Hvad er et opsigelsesvarsel?

For at forstå reglerne for funktionærloven og opsigelse, er det først og fremmest vigtigt at vide, hvad et opsigelsesvarsel er. Et opsigelsesvarsel er den frist, som et ansættelsesforhold kan opsiges med fra enten medarbejders eller arbejdsgivers side. Her skal du være opmærksom på, at opsigelsesvarslet ofte er forskelligt for henholdsvis medarbejder og virksomhed. Opsigelsesvarslet for funktionærer er fastsat i funktionærloven.

Hvem er omfattet af funktionærloven?

Kort fortalt er du funktionær og omfattet af funktionærloven, hvis det arbejde, du udfører, og dine ansættelsesforhold opfylder visse betingelser. Først og fremmest skal medarbejderen udføre et såkaldt funktionærarbejde. Funktionærarbejde betegnes typisk som kontorarbejde, køb og salg eller teknisk bistand. Derudover skal medarbejderen være underlagt arbejdsgiverens instrukser. Den sidste betingelse er, at medarbejderen skal arbejde mindst 8 timer om ugen i gennemsnit. Du finder en mere detaljeret beskrivelse af lovens definition i vores artikel om funktionærer.

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvad er opsigelsesvarslet ifølge funktionærloven?

Hvis en arbejdsgiver ønsker at opsige en medarbejder, så vil funktionærlovens opsigelsesvarsel bestemmes ud fra, hvor lang tid medarbejderen har været ansat. Hvis du eksempelvis har været ansat i to år, har du ifølge funktionærloven tre måneders opsigelsesvarsel, mens du har hele seks måneders opsigelsesvarsel, hvis du har været ansat i ni år.  

Opsigelsesvarslet skal altid afgives til udgangen af en måned. Her skal opsigelsesvarslets længde tælles med, når ancienniteten bliver beregnet. Fratrædelsesdatoen i henhold til opsigelsen skal altså ligge inden for den pågældende anciennitetsperiode – ellers har medarbejderen krav på det opsigelsesvarsel, der hører til den næste periode.

I praksis gælder følgende opsigelsesvarsler:

Legaldesk Ansaettelsesperiode Opsigelsesvarsel 2020

Du skal være opmærksom på, at medarbejderens opsigelsesperiode tæller med i beregningen af medarbejderens ansættelsesperiode:

Eksempel: Jens har været ansat i to år og 10 måneder, men bliver opsagt den 27. august. Jens vil med sit opsigelsesvarsel på tre måneder komme op på en samlet ansættelse på tre år og én måned. Derfor vil opsigelsesvarslet faktisk være fire måneder, da Jens reelt har været ansat mere end tre år, når opsigelsesvarslet medregnes. Jens vil derfor blive opsagt per den 31. december (fire måneder fra udgangen af august).

Hvad siger funktionærloven om opsigelse inden for prøveperiode?

I en ansættelseskontrakt er det muligt at aftale en prøveperiode på op til 3 måneder, hvor der gælder andre regler for opsigelsesvarslet. I prøveperioden kan arbejdsgiveren opsige ansættelsesforholdet med 14 dages varsel til fratrædelse. Der er ingen regler om, at opsigelsen først kan få virkning ved en måneds udgang, hvis det er er inden for prøveperioden.

120-dages-reglen under funktionærloven

Hvis du er funktionær, har du ret til løn under sygdom fra den første sygedag. Dog kan det aftales i ansættelseskontrakten, at 120-dages-reglen under funktionærloven er gældende. Det vil sige, at hvis du har været sygemeldt og modtaget løn i mere end sammenlagt 120 dage i løbet af 12 måneder, så har din arbejdsgiver ret til at opsige dig med 1 måneds varsel ved udgangen af en måned. De 12 måneder følger ikke et kalenderår, men kan være fra hvilken som helst dato i løbet af året. Opsigelsen skal desuden ske i forbindelse med udløbet af de 120 sygedage, og mens medarbejderen stadig er syg.

Fravær på grund af graviditetsbetinget sygdom må ikke medregnes.

Opsigelse under funktionærloven, hvis du selv siger op

Hvis du som medarbejder selv ønsker at opsige din stilling, skal du give din arbejdsgiver et opsigelsesvarsel på én måned til udgangen af en måned.

Eksempel: Nina opsiger sin stilling den 27. august. Nina kan derfor starte sit nye arbejde den 1. oktober, da der er forløbet én måned efter udgangen af august.

Opsigelse af medarbejdere skal altid være sagligt begrundet. Er du i tvivl om, hvorvidt du har ret til at fyre en medarbejder, eller om du er blevet opsagt med en ugyldig begrundelse, kan du finde mere information om, hvad en sagligt begrundet opsigelse omfatter i vores artikel om opsigelse af medarbejdere.

Hvis du ikke overholder funktionærlovens opsigelse

Hvis du ikke overholder reglerne for funktionærlovens opsigelse, kan din arbejdsgiver kræve en erstatning. Ifølge funktionærloven vil erstatningen være mindst en halv månedsløn. Der er ikke noget umiddelbart loft over erstatningen, så hvor meget, du skal betale, afhænger derfor af, hvor stort et tab din arbejdsgiver får af, at du stopper i utide.

Du kan gratis lave en skriftlig opsigelse med Legal Desk

Hvis du overvejer at opsige din stilling, kan du nemt og hurtigt lave din skriftlige opsigelse gratis med Legal Desk. Det tager kun 5 minutter, og så er du sikker på, at din opsigelse er juridisk gyldig. Ved mundtlig opsigelse risikerer du let, at der opstår misforståelser mellem dig og din arbejdsgiver, hvorfor vi altid anbefaler, at du opsiger din stilling skriftligt med et opsigelsesbrev.

Skriftlig opsigelse

Lav og modtag på 5 minutter

Underskriv digitalt

Alle dokumenter samlet ét sted

Få styr på formalia

Digital alt-i-en løsning

+200.000 glade kunder

GRATIS

Lav skriftlig opsigelse

Spar 250,- ift. traditionel advokat