Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Beslutningsreferat
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Hvad skal vedtægter indeholde?

Vedtægter er selskabets interne regler for, hvordan selskabet skal drives. I denne artikel oplister vi de bestemmelser og oplysninger, som selskabets vedtægter skal indeholde og vejleder dig til, hvordan du nemt og hurtigt kan ændre i eller oprette nye vedtægter.

Hos LegalDesk

Pris: 1.199,-

Ekskl. moms

Traditionel advokat

Spar 4.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Hvad er vedtægter?

Vedtægter er de regler, der bestemmer de indre forhold i et kapitalselskab (anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S)). Selskabets vedtægter skal indeholde en række lovpligtige oplysninger og bestemmelser. Foreninger har også vedtægter der regulerer de interne forhold. Hvad der gælder for foreningers vedtægter beskæftiger vi os dog ikke med i denne artikel - udelukkende vedtægter for selskaber.

Hvad skal vedtægterne indeholde?

Selskabsloven bestemmer, hvilke oplysninger et selskabs vedtægter som minimum skal indeholde:

 1. Selskabets navn (og eventuelle binavne)

 2. Selskabet formål

 3. Selskabskapitalens størrelse og antallet af kapitalandele (eller pålydende værdi)

 4. Hvilke rettigheder der er forbundet med ejerskab af kapitalandele

 5. Selskabet ledelse, herunder om der skal være en bestyrelse eller kun direktion

 6. Frister og formelle krav ved indkaldelse til generalforsamling

 7. Selskabets regnskabsår

Opret nye vedtægter her

Hvad kan også tilføjes i vedtægterne?

Udover de lovpligtige krav til selskabets vedtægter, kan du som ejer vælge at tilføje andre bestemmelser. Det kan for eksempel være: 

 1. Hvis der skal gælde særlige rettigheder for visse kapitalandele

 2. Ejernes ret til at se ejerbogen

 3. Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen

 4. Hvis generalforsamlingen skal kunne gennemføres på andre sprog end dansk

 5. Begrænsninger i ledelsesmedlemmers tegningsret

 6. Pligt for ejere til at lade deres kapitalandele tvangsindløse

 7. Indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed

Skal alle bestemmelser beskrives i vedtægterne?

Nogle bestemmelser er mere omfattende, og kræver derfor en separat aftale. Det gælder for eksempel ejeraftaler, der kort fortalt regulerer ejerskabet i selskabets daglige drift. Det kan for eksempel omhandle, hvordan salg af anparterne i selskabet skal foregå i praksis og hvorvidt ejerne skal arbejde i selskabet. Sådanne bestemmelser kan ikke optages i vedtægterne, men skal laves som en ejeraftale.

Opret ejeraftale her

Jeg skal stifte selskab og have nye vedtægter

Når du stifter et selskab, kræver det forskellige dokumenter. Uanset om du stifter et ApS eller A/S, skal du have stiftelsesdokument og vedtægter for selskabet. Når du stifter dit selskab med Legal Desk, medfølger alle de nødvendige selskabsdokumenter. Vi sørger også for registrering af dit selskab hos Erhvervsstyrelsen og bekræfter selskabskapital. Så er du nemt og hurtigt i gang.

Alt du skal vide om selskabsstiftelse

Jeg skal ændre i de eksisterende vedtægter/have et nyt sæt vedtægter

Hvis du skal ændre i hele eller dele af selskabets vedtægter, skal du blot oprette nye vedtægter. Det gør du ved at udfylde vores online formular, hvori vi stiller dig en række spørgsmål. På baggrund af dine svar udarbejdes de nye og opdaterede vedtægter, som du modtager så snart, at betalingen er gennemført.

Lav selskabsændringer med Legal Desk

Uanset om dit selskab skal ændre navn, oprette bestyrelse eller have nye vedtægter, kan du nemt og hurtigt foretage ændringen med Legal Desk. Vi har samlet det hele i én formular, så du frit kan vælge, hvilke selskabsændringer, du vil gennemføre – prisen er den samme, uanset hvor mange ændringer, du vælger at gennemføre på én gang.

Vælg frit mellem følgende selskabsændringer:

 • Godkendelse af årsrapport (ordinær generalforsamling)
 • Nye vedtægter
 • Ændring af selskabsnavn og/eller binavn(e)
 • Ændring af selskabets formål, direktion, tegningsregel, revision eller regnskabsår
 • Opret, afskaf eller ændre i bestyrelse

Når du har betalt og modtaget dine dokumenter, sørger vi for at registrere ændringerne hos Erhvervsstyrelsen inden for ca. 48 timer på hverdage, så snart at beslutningsreferatet er underskrevet.

Beslutningsreferat

Lav beslutningsreferat på 10 minutter

Udfyld og modtag straks

Alle dokumenter samlet ét sted

Inkl. registrering

Digital alt-i-en løsning

Benyttet af mere end 50.000 selvstændige

Kun 1.199,-

Ekskl. moms

Opret nye vedtægter

Spar 4.000,- ift. traditionel advokat