Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Tjenestemand

En tjenestemand er en medarbejder, der arbejder for det offentlige og som er underlagt nogle særlige ansættelsesvilkår. Men hvornår er man en tjenestemand, og hvilke vilkår gælder? Læs med og få svarene her.

Hvad er en tjenestemand?

En tjenestemand er en person, der er ansat i enten staten eller kommunen og har ansættelsesvilkår, der er reguleret af Tjenestemandsloven. En tjenestemands arbejdsvilkår er særlige og adskiller sig fra mere almindelige ansættelsesvilkår. Blandt andet må en tjenestemand ikke strejke, og han eller hun skal tage det arbejde, som han eller hun pålægges, også på søndage, helligdage og i ferier. Derudover gælder der særlige forhold omkring afskedigelse. Det er nemlig sådan, at hvis en tjenestemand afskediges på grund af nedlægning af hans eller hendes stilling, og der ikke er en tilsvarende stilling ledig, får tjenestemanden ret til at få udbetalt et beløb, der svarer til den hidtidige løn i tre år. Tidligere var det fem år med løn.

Hvem kan være tjenestemænd?

Tidligere var de fleste offentlige ansatte tjenestemænd, blandt andet postvæsenet, folkeskolelærere, militæret og overlæger. Staten har dog begrænset optaget af tjenestemandsansættelser væsentligt, og andre ansættelsesformer har taget over, herunder særligt overenskomstansættelser. Det betyder, at det i dag primært er følgende, der er er tjenestemænd:

 • Uniformerede personale i kriminalforsorgen

 • Politiet

 • Befalingsmænd i beredskabskorpset

 • Officerer og stampersonel i forsvaret

 • Personale i fiskerikontrollen

 • Dommere

 • Departementschefer

 • Flere af DSB's medarbejdere
 • Præster

 • Provster

 • Biskopper 

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Tjenestemandspension

Ansættelsesvilkårene for en tjenestemand skiller sig også ud i forhold til pension. Som tjenestemand er man nemlig omfattet af det, der hedder tjenestemandspension. Tjenestemandspension er en livslang pension. Det vil sige en livslang ydelse, hvor man får udbetalt pension fra man går på pension og resten af ens liv. Det der yderligere kendetegner tjenestemandspension, som den er i dag, er følgende: 

 • En tjenestemand er fra ansættelsesdagen berettiget til pension, hvis tjenestemanden afskediges på grund af invaliditet eller tilskadekomst i tjenesten

 • En tjenestemand opnår, efter 10 års ansættelse, ret til tjenestemandspension

 • Pensionens størrelse afhænger af tjenestemandens ansættelsestid, løntrin og pensionsalder

 • Det er kommunen, der udbetaler tjenestemandspension

 • Tjenestemænd er omfattet af en gruppelivsforsikring

 • Ægtefæller og registrerede partnere kan have ret til ægtefællepension

 • Børn kan have ret til børnepension

En gang tjenestemand altid tjenestemand

Selvom der bliver ansat langt færre tjenestemænd i dag, er der stadig en del, der kan kalde sig tjenestemænd, selvom deres stilling ikke længere hører under tjenestemandsansættelser. Det betyder som udgangspunkt, at hvis man først har været ansat som tjenestemand i over 10 år, eksempelvis som postbud, vil ens ansættelsesvilkår følge Tjenestemandsloven. Tjenestemandsloven har dog ændret sig over tid. Der er derfor forskel på, hvilke ansættelsesvilkår man er reguleret af.

Få oprettet din ansættelseskontrakt med Legal Desk

Husk at du kan oprette din ansættelseskontrakt med Legal Desk. Vores ansættelsesformular er udformet på en måde, så der bliver taget stilling til alle relevante forhold ved ansættelsen. Derudover opfylder vores ansættelseskontrakt med sikkerhed alle lovgivningens krav hertil.

Klik her for at læse mere