Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Samværsaftale
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Separation og skilsmisse

I denne artikel kan du læse om forskellen på separation og skilsmisse, og hvilke juridiske konsekvenser de hver især medfører. Derudover finder du links til, hvor du selv kan søge om separation og skilsmisse online, samt gebyrsatserne for 2023. Du kan også nemt lave din ægtepagt med Legal Desk her.

Hos LegalDesk

Pris: 899,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spar 4.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Separation eller skilsmisse

Ønsker du og din ægtefælle ikke længere at være gift, kan I vælge at blive separeret eller skilt. Skilsmissen er den endelige juridiske opløsning af ægteskabet. Separationen er derimod en slags skilsmisse på prøve, hvor I flytter fra hinanden, men hvor ægteskabet formelt set stadig er gældende.

Ofte forløber en skilsmisse lettere, hvis ægtefællerne har lavet en ægtepagt forinden. Ægtepagten giver klare linjer for, hvem der skal have hvad, og er på den måde forventningsafstemmende for parterne.

Læs mere og lav din ægtepagt med Legal Desk her.

Skal man separeres inden en skilsmisse?

Der er ikke noget krav om, at der skal ske en separation forud for en skilsmisse. Dog skal der være enighed om skilsmissen blandt begge ægtefæller, for at en direkte skilsmisse kan ske uden forudgående separation. Hvis kun den ene ægtefælle ønsker at blive skilt (eller der i øvrigt er uenighed om vilkårene for skilsmissen), kan denne søge om separation. Det betyder, at separation kan ske, selvom begge parter ikke er enige om dette. Når man har været separeret i seks måneder, kan der søges om skilsmisse, også selvom den anden ægtefælle ikke ønsker dette.

Selvom begge ægtefæller som udgangspunkt skal være enige om den direkte skilsmisse, er der visse undtagelser der gør, at direkte skilsmisse kan ske trods uenighed. Dette er muligt, hvis blot én af nedenstående forhold gør sig gældende:

  1. Den anden ægtefælle har været utro

  2. Ægtefællerne har boet hver for sig i to år på grund af uoverensstemmelser

  3. Den ene ægtefælle har begået vold mod sin ægtefælle eller deres børn

  4. Den ene af ægtefællerne er allerede gift med en anden

  5. Den ene ægtefælle har bortført deres fællesbarn til udlandet

Hvad er de juridiske konsekvenser af en separation

Selvom ægteskabet formelt set ikke ophører ved en separation, har separationen mange af de samme juridiske konsekvenser som ved en skilsmisse:  

  • Ægtefællerne har ikke længere nogen automatisk arveret efter hinanden
  • Ægtefællernes formuefællesskab (også kendt som delingsformue eller fælleseje) ophører, medmindre ægtefællerne har oprettet en ægtepagt om særeje  forinden. Det vil sige, at de ting ægtefællerne erhverver efter separationen ikke vil indgå i formuefællesskabet og skal derfor ikke deles ved skilsmissen
  • Ægtefællerne har ikke længere pligt til at være tro mod hinanden og kan have andre partnere. Dog kan ægtefællerne først blive gift med en ny person, når de er blevet skilt fra deres tidligere ægtefælle

Man bliver ikke automatisk skilt efter seks måneders separation. Man skal derfor indsende yderligere en ansøgning til Familieretshuset om skilsmisse.

Bortfald af separation

Separationen forudsætter, at ægtefællerne rent faktisk flytter fra hinanden. Hvis to ægtefæller bliver separeret, men ikke flytter fra hinanden, vil separationen blive ophævet. Det samme gælder, hvis ægtefællerne flytter fra hinanden, men så efterfølgende i separationsperioden flytter sammen igen. I disse tilfælde vil separationen altså blive ophævet sammen med de retsvirkninger, som separationen medfører.

Gebyrer og ansøgning om separation eller skilsmisse

Ansøgning om både separation og skilsmisse kan laves og indsendes på Familieretshusets hjemmeside. Det koster et gebyr på 825 kr. (2024) at ansøge om henholdsvis separation eller skilsmisse. Hvis det er nødvendigt med en vilkårsforhandling mellem ægtefællerne, koster det et gebyr på 2.150 kr. (2024). Familieretshuset påbegynder først sagsbehandlingen, når de har modtaget både ansøgning og gebyret.

Her kan man søge om separation og her kan man søge om skilsmisse.

Hvis man bliver separeret og har fællesbørn, er det en god idé at få lavet en samværsaftale. Samværsaftalen skaber trygge rammer for både børn og voksne, og eventuelle konflikter og misforståelser kan derfor mindskes.

Læs mere om samværsaftale her

Opret en ægtepagt, før I bliver separeret eller skilt

Hvis I ikke allerede har en ægtepagt, kan det hurtigt blive noget rod, når jeres formuer skal fordeles ved separation eller skilsmisse. Derfor anbefaler vi, at I laver en ægtepagt, før I lader jer separere eller skille, da I på den måde har en bedre chance for at skabe klarhed omkring, hvordan jeres formuer skal fordeles.

Det er helt op til jer, om I ønsker en ægtepagt med fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje. Hos Legal Desk tilbyder vi begge løsninger, og hvis du måtte have nogen spørgsmål til processen, så sidder vi klar til at hjælpe!

Gå i gang med formularen til din ægtepagt allerede nu ved at trykke ‘Lav ægtepagt nu’ nedenfor.

Ægtepagt

Beskytter både dig selv og din ægtefælle

Få styr på papirarbejdet på 10 minutter

Nem oprettelse

Underskriv digitalt

100% tilfredshedsgaranti

+200.000 glade kunder

Kun 899,-

Inkl. moms

Lav ægtepagt nu

Spar 4.000,- ift. traditionel advokat