Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Ansættelsesbevisloven

Ansættelsesbevisloven går kort sagt ud på, at din arbejdsgiver skal give dig alle de nødvendige oplysninger om dine arbejdsforhold, og de vilkår, der gælder i den forbindelse. Men hvilke oplysninger har din arbejdsgiver pligt til at oplyse ved ansættelse? Læs med her og få svaret.

Hvad er ansættelsesbevisloven?

Ansættelsesbevisloven bestemmer, hvilke forhold din arbejdsgiver har pligt til at oplyse omkring dine arbejdsforhold, herunder de vilkår, du kommer til at arbejde under. Ansættelsesbevisloven gælder, når du lever op til følgende krav:

 • Du er lønmodtager.
 • Varigheden af dit ansættelsesforhold er mere end 1 måned.
 • Din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid oversigter 8 timer.

Kan du svare ja til disse tre krav, har du ret til at få oplyst alle nødvendige oplysninger vedrørende dit ansættelsesforhold og vilkårene for arbejdskontrakten/ansættelsesforholdet.

Hvad er oplysningspligt?

Din arbejdsgiver har pligt til at oplyse dig om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Din arbejdsgivers oplysningspligt omfatter som minimum følgende oplysninger:

 1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.
 2. Arbejdsstedets beliggenhed eller – i mangel af et fast arbejdssted – et sted, hvor arbejdet hovedsageligt udføres.
 3. Beskrivelse af arbejdet, du skal udføre eller angivelse af lønmodtagerens titel f.eks. rang, stilling eller jobkategori.
 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis det ikke er en fastansættelse.
 6. Dine rettigheder i forhold til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
 7. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler.
 8. Den gældende eller aftalte løn, som du har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, samt hvis der er tillæg eller andre lønfordele som f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Herudover skal der også oplyses om lønnens udbetalingsterminer.
 9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
 10. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det også oplyses, hvem disse parter er.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Hvis arbejdsgiver ikke overholder oplysningspligten

Det er kun Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg, der kan afgøres, hvorvidt din arbejdsgiver har overholdt oplysningspligten efter loven.

Hvis arbejdsgiveren ikke har overholdt sin oplysningspligt, kan du få en godtgørelse ved domstolene. Din godtgørelsen kan ikke overstige 13 ugers løn. Godtgørelsen kan, hvis der foreligger andre omstændigheder, der har betydning, forhøjes med op til 20 ugers løn. Dog kan godtgørelsen kun udgøre 1.000 kr., hvis manglen er undskyldelig og ikke har haft en konkret betydning for dit ansættelsesforhold.

Lav en ansættelseskontrakt, der overholder ansættelsesbevisloven med Legal Desk

Du kan gratis lave din ansættelseskontrakt med Legal Desk, hvad enten det er til en månedslønnet funktionær eller en timelønnet. Så er du sikker på, at du overholder ansættelsesbevisloven og tager stilling til alle de spørgsmål, loven kræver.

Klik her for at oprette en ansættelseskontrakt til månedslønnede funktionærer eller timelønnede.