Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Hvad er en kreditor?

En kreditor er en person, som har noget til gode hos en anden. En kreditor kan både være en person, et selskab eller en organisation, som har et krav på en ydelse fra en debitor. Læs artiklen og bliv klogere på, hvad en kreditor er og hvilke rettigheder disse har.

Hvornår er man kreditor?

Du er kreditor, hvis du enten udsteder et lån, eller på anden vis sælger genstande på afdragsordninger. Hovedpointen er blot, at der skal være opstået et skyldforhold, hvor det er dig, der har lånt noget ud. De typiske tilfælde af kreditorer er banker og realkreditinstitutter, da en stor del af deres arbejde er at låne penge ud. Også ved familielån eller andre gældsbreve er personen, som låner pengene ud, kreditor. 

Det behøver dog ikke nødvendigvis kun at være penge, som udgør genstanden for låneforholdet. Også ved udlån af realydelser som f.eks. en telefon, en cykel eller lignende, bliver du kreditor. Udlån skal dog i denne sammenhæng forstås på den måde, at personen køber noget af dig på afdrag således, at denne betaler summen over en længere periode. Hermed skylder køberen dig et vist beløb, imod at denne får genstanden udleveret nu. 

Eksempel: Sara køber en ny racercykel hos cykelhandleren. Hun kan ikke betale cyklen kontant lige nu og indgår derfor en afdragsordning på 12 måneder med forhandleren, hvor hun skal betale 2.000 kr. pr. måned. Cykelhandleren er nu blevet Saras kreditor, da hun skylder ham penge. 

Eksempel: Søren og Julie skal købe et nyt hus, men bliver nødt til at optage et realkreditlån og et banklån. De låner henholdsvis 3.000.000 kr. af realkreditinstituttet og 500.000 kr. af banken. Hermed er både realkreditinstituttet og banken Sørens og Julies kreditorer. 

Se hvordan Legal Desk virker. 

Hvornår er jeg ikke kreditor mere?

Din status som kreditor ophører på det tidspunkt, hvor din debitor eller debitorer ikke længere skylder dig noget. Dette kan f.eks. være, når lånet er blevet indfriet, eller når debitor er færdig med at afdrage på den genstand, som du har solgt ham/hende. Når du ikke er kreditor mere, har du naturligvis intet krav mod personen mere. 

Hvilke rettigheder har jeg som kreditor?

Når man indgår i et låneforhold, med eller uden afdrag, regner man med at få det aftalte tilbage igen. Sådan er det desværre ikke altid. Som kreditor har du derfor nogle rettigheder, hvis debitor ikke overholder sin del af aftalen. Som udgangspunkt har du følgende muligheder:

  • Sende rykkere til debitor (maks. tre)

  • Anlægge sagen hos inkasso

Hvis du vil sende rykkere til debitor, må disse maks. være på 100 kr. pr. rykker. Hvis debitor efter 3 rykkere og én inkassovarsel stadig ikke betaler, skal du kontakte inkasso. Det der så sker er, at disse enten hjælper debitor (og dermed også dig) med en ændret afdragsordning, sender sagen videre til fogedretten, eller melder debitor konkurs.

Hvis sagen sendes videre til fogedretten kan disse tage udlæg i nogle af debitors andre værdier, eller melde debitor konkurs. Ved udlæg i andre ting, menes der, at disse sælges således at du kan få pengene fra dette salg til at dække dit krav. Erklæres debitor derimod konkurs, kan du søge dit krav i konkursboet. 

Kreditorskifte - kan jeg give mit krav til en anden? 

Ved kreditorskifte forstås, at du giver dit krav, altså den sum penge, som du har tilgode, videre til en anden, som så bliver ny kreditor. Du kan som udgangspunkt frit give dit krav mod debitor videre til en anden, uden accept fra debitor selv. Det er typisk gældsbreve, familielån eller mindre låneaftaler, som er genstand for videregivelse.

Et kreditorskifte kan dog ikke ske uden debitors accept, hvis dette er til væsentlig ulempe for debitor. Et eksempel på dette kunne være, hvis debitor pludselig skal betale til en anden adresse i udlandet med en ny valuta.