Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

14. december 2022

Personlig hæftelse

Personlig hæftelse betyder, at du er personligt ansvarlig for at betale et krav. Personlig hæftelse er en hæftelsesform, der især er relevant i forbindelse med stiftelse af virksomheder, men også i andre sammenhænge. Denne artikel afklarer, hvad personlig hæftelse er, og i hvilke tilfælde du hæfter personligt.

Hvad er personlig hæftelse?

Generelt indebærer hæftelse, at du er ansvarlig for at betale en gæld, et lån eller reparation efter en skade. Der findes forskellige former for hæftelse, heriblandt personlig hæftelse. Personlig hæftelse indebærer, at du personligt skal dække gælden, lånet eller skadesomkostningerne med hele din egen formue. Det indebærer, at du risikerer at skulle sælge eller pantsætte alle dine ejendele for at kunne betale kravet.

Hvis du vil stifte et selskab uden personlig hæftelse, kan du med fordel oprette et ApS. Læs mere om, hvordan du gør her.

Hvilke virksomhedsformer har personlig hæftelse?

Hæftelsesformen er især relevant i forbindelse med stiftelsen af en virksomhed. Hvis du eksempelvis stifter en enkeltmandsvirksomhed, er der personlig hæftelse, hvilket betyder, at du hæfter personligt for hele virksomhedens gæld. Der er også personlig hæftelse ved stiftelsen af et interessentskab. Hvis dette stiftes sammen med andre, hæfter alle ejerne personligt og solidarisk. Det betyder, at den ene kan blive forpligtet til at betale hele gælden med egen formue, hvis den anden ikke har midlerne til det.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Hæfter jeg stadig personligt for gælden, hvis virksomheden bliver lukket?

Hvis du har oprettet en virksomhed med personlig hæftelse, kan du ikke undslippe gælden ved at lukke virksomheden. Gælden følger dig personligt, hvilket betyder, at du ikke bliver fritaget for at betale gælden, fordi virksomheden er nedlukket. 

I hvilke andre tilfælde hæfter jeg personligt for gæld?

Konkurs

Du kan også støde på personlig hæftelse i privatlivet. Hvis du som fysisk person bliver erklæret konkurs, indebærer det nemlig, at hele din formue bliver inddraget, så den kan bruges til betaling af dine kreditorer. Det betyder, at du hæfter personligt for kreditorernes krav mod dig. 

Erstatningskrav

Hvis du forårsager en skade, og erstatningsbetingelserne er opfyldt, er du erstatningsansvarlig. Det betyder, at du skal betale erstatning for den skade, som du har forvoldt. I den forbindelse hæfter du personligt for det krav, som den person, skaden har ramt, har imod dig.

Stift virksomhed med eller uden personlig hæftelse

Hvis du vil slippe for at betale 40.000 kr. i selskabskapital, når du starter din nye virksomhed, kan du overveje, om ikke enkeltmandsvirksomheden er den rette virksomhedsform for dig. Her har du personlig hæftelse, men kan også komme hurtigere og billigere i gang.

Alternativt kan du overveje, om du vil betale de 40.000 kr., det koster at stifte et ApS, for til gengæld at få begrænset hæftelse, så du ikke hæfter med din personlige formue.

Læs mere om de forskellige selskabsformer her.