Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Hvordan fungerer konkurs?

Hvis en virksomhed ikke længere kan betale sine kreditorer, vil virksomheden komme under konkurs. Her kan du læse om forløbet af en konkurs og hvad det betyder for dig, uanset om det er din virksomhed, der skal gå konkurs, eller om du har penge til gode hos en virksomhed, der er gået konkurs.

Hvad er konkurs?

Kort fortalt er konkurs den juridiske proces, der begynder, når det bliver konstateret, at f.eks. en virksomhed ikke vil være i stand til at betale sine kreditorer. Både privatpersoner og virksomheder kan tages under konkursbehandling, men vi vil i denne artikel udelukkende fokusere på konkurs af virksomheder. Hvis du er privatperson, kan du i stedet læse om gældssanering her.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvem kan begære om konkurs?

En konkurs sker ikke af sig selv, men skal begæres hos Skifteretten, der er den del af de danske domstole, der er ansvarlig for konkurser. Der skal altså indsendes en såkaldt konkursbegæring til Skifteretten, om at en virksomhed er insolvent (læs mere om dette nedenfor) og derfor skal tages under konkursbehandling.

Hvis en virksomhed ikke kan betale en kreditor, f.eks. leverandører, banken eller SKAT, kan kreditoren indgive en konkursbegæring mod virksomheden hos Skifteretten. Virksomheden kan også selv vælge at indgive en konkursbegæring mod sig selv, hvis virksomheden selv vurderer, at den ikke kan betale dennes kreditorer. Du kan finde Skifterettens konkursbegæring her.

Hvornår er man insolvent?

Det er et krav, at skyldneren er insolvent, før enten virksomheden eller skyldneren selv kan begære virksomheden konkurs hos Skifteretten. En virksomhed er insolvent, når den ikke kan opfylde sine økonomiske forpligtelser, efterhånden som de skal betales, medmindre dette er midlertidigt. Virksomheden kan som skrevet vælge selv at erkende, at den er insolvent og det behøver altså ikke nødvendigvis at være en kreditor, der indgiver konkursbegæringen.

Hvad er virkningen af en konkurs?

Hvis de forskellige betingelser for konkurs er opfyldt, erklærer Skifteretten virksomheden konkurs ved et såkaldt konkursdekret. Når konkursdekretet er udstedt, mister virksomheden retten til handle. Det vil sige, at virksomheden mister retten til at overdrage eller bortgive virksomhedens ejendele, modtage betaling og andre ydelser.

Når virksomheden er erklæret konkurs af Skifteretten, vil alle virksomhedens kreditorer blive sidestillet. Det betyder, at det ikke er tilladt for virksomheden at behandle visse kreditorer favorabelt. Skyldneren må altså ikke favorisere eksempelvis venner, bekendte eller familiemedlemmer, som virksomheden måtte skylde penge.

Hvad er processen for en konkurs?

Når der er udstedt et konkursdekret for virksomheden, udpeger Skifteretten en såkaldt kurator. En kurator er en person - som regel en advokat - der har til opgave at varetage kreditorernes interesser. Det betyder, at kurator skal afvikle virksomheden - også kaldet behandle konkursboet - så kreditorerne får mest muligt ud af det.

Kurators opgave er at sælge eller på anden måde afvikle alle virksomhedens aktiver, f.eks. igennem tvangsauktioner og lignende. Når kurator har solgt eller afviklet alle virksomhedens aktiver - der også er kaldet konkursmassen - skal provenuet (pengene) fordeles blandt virksomhedens kreditorer. Selvom alle kreditorer som udgangspunkt skal sidestilles, så vil udbetalingen af provenuet fra konkursboet blive betalt i en prioriteret rækkefølge. Udbetalingen prioriteres således:

  1. Omkostninger i forbindelse behandling af konkursboet (betaling til kurator)

  2. Omkostninger til virksomhedens afvikling (retsafgifter etc.)

  3. Krav på løn mv. til medarbejdere

  4. Leverandørers krav på afgifter (f.eks. forbrugsafgifter, alkohol og lignende)

  5. Alle øvrige kreditorer

Når virksomheden er afviklet og konkursmassen er fordelt mellem kreditorerne, afregistreres selskabet.

Hvordan kan jeg se, om en virksomhed er under konkurs?

Hvis du gerne vil se, om en virksomhed er under konkursbehandling, kan du slå dette op på Virk.dk. Her kan du se vores vejledning til at slå virksomheder op på virk.dk.