Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Hvad er gældssanering?

Gældssanering er muligheden for at få nedsat eller helt eftergivet sin gæld. Man skal som skyldner opfylde en række betingelser for at kunne modtage gældssanering, som du kan læse mere om her. Du kan også læse om, hvordan du søger om gældssanering.

Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en ordning, hvor man som skyldner kan få nedsat eller eftergivet en gæld, man ikke kan og aldrig vil blive i stand til at betale tilbage. Gældssanering kan både betyde, at hele din gæld bliver fuldstændigt eftergivet, men vil ofte betyde, at størstedelen af gælden bliver nedskrevet, og der indgås en afdragsordning, så du kan betale den resterende gæld af inden for en periode på nogle år - normalt 5 år.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvem kan modtage gældssanering?

Alle personer kan som udgangspunkt modtage gældssanering, hvis de bare opfylder betingelserne for gældssanering. Derimod er det ikke muligt for virksomheder, foreninger og lignende juridiske personer af modtage gældssanering.

Hvad er betingelserne for at få gældssanering?

Hvis du ønsker at få gældssanering, skal du godtgøre, at du ikke er i stand til opfylde dine gældsforpligtelser, samt at der ikke er udsigt til, at dette vil ændre sig inden for de nærmeste år. Herudover skal det forventes, at gældssanering vil føre til en varig forbedring af dine økonomiske forhold.

Regler for gældssanering

Selvom du opfylder de generelle betingelser for at opnå gældssanering, vil du som udgangspunkt være afskåret fra at modtage gældssanering, hvis visse forhold er gældende. Du vil derfor som skyldner som udgangspunkt ikke kunne modtage gældssanering, hvis du opfylder en eller flere af følgende forhold:

  • Dine økonomiske forhold er ikke afklarede, hvilket betyder, at det ikke er muligt at skabe sig et endeligt billede af din økonomiske situation

  • Du har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, såsom at du har stiftet væsentlig gæld på et tidspunkt, hvor du allerede var ude af stand til at opfylde dine økonomiske forpligtelser; hvis du har påtaget dig en betydelig finansiel risiko eller gælden er stiftet med henblik på almindeligt forbrug

  • Gælden er opstået som følge af strafbare eller erstatningspådragende forhold, såsom større bøder eller erstatningskrav

  • Du har ikke afdraget på din gæld, selvom du har haft økonomisk mulighed for det og kunne have nedbragt  gælden

  • Du har regnet med at modtage gældssanering og forinden bevidst prøvet at gemme eller overdrage aktiver fra kreditorer eller lignende

  • Du stifter ny gæld, efter sagen om gældssanering er startet

Hvordan søger man om gældssanering?

Du skal ansøge om gældssanering i skifteretten ved din lokale domstol. Hertil skal du udfylde et ansøgningsskema som du kan finder her. Du kan bruge herudover læse domstolenes vejledning til ansøgningsskemaet.

Udover ansøgningsskemaet skal du også indlevere følgende dokumenter:

  • Kopi af årsopgørelser fra SKAT for de seneste 3 år

  • Kopi af forskudsopgørelse for de seneste 2 år

  • lønsedler/pensionsmeddelelser eller anden dokumentation for de seneste 3 måneders indtægt