Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. april 2024

Købsaftale

En købsaftale er en kontrakt mellem køber og sælger, der beskriver de vilkår og betingelser en ejendom skal overdrages på. Købsaftalen danner grundlag for skødet, som er det endelige og officielle dokument ved køb og salg af fast ejendom.

Hvad er en købsaftale?

Købsaftalen er en indledende aftale, som køber og sælger indgår forud for salget af fast ejendom. Udover de centrale vilkår som pris og overtagelsesdato, skal en købsaftale også indeholde en lang række bestemmelser omkring den bolig, der bliver solgt. Købsaftalen skal altså afdække alle vilkår ned i mindste detalje, så der ikke opstår forvirring eller misforståelser senere hen. Dette betyder også, at en købsaftale altid skal være skriftlig.

Er købsaftale og skøde det samme?

Nej, en købsaftale og et skøde er ikke det samme. Købsaftalen og skødet er to forskellige dokumenter, som begge skal bruges i forbindelse med overdragelse af fast ejendom.

Købsaftalen er en skriftlig aftale mellem køber og sælger, som laves indledningsvist. Købsaftalen indeholder alle detaljer i relation til salget og er derfor meget detaljeret. Når købsaftalen er udfærdiget og underskrevet af begge parter, kan den officielle overdragelse gå i gang. Det betyder, at skødet nu kan sættes op og derefter sendes til tinglysning. 

Skødet er det dokument, der bruges til at registrere den nye ejers ret til ejendommen offentligt. Det udarbejdes, underskrives og tinglyses elektronisk. Skødet er det endelige dokument i overdragelsen, og indeholder kun de overordnede oplysninger omkring ejendommen og (den nye) ejer. Skødet skal tinglyses for at blive gyldigt.

Bemærk, at du skal betale en tinglysningsafgift på 1.850 kr. + 0,6 pct. af købsprisen til staten, når du tinglyser et skøde.

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Kan jeg fortryde en købsaftale?

Selvom begge parter har underskrevet en købsaftale, har du som køber en fortrydelsesret på seks hverdage. Forudsætningen for at fortryde er dog, at køber skal betale en procent af købesummen til sælger inden for de seks hverdage. Sælger har ikke denne fortrydelsesret og er bundet til aftalen, så snart han eller hun underskriver købsaftalen.

Læs mere om fortrydelsesret her

Hvad indeholder købsaftalen?

Der er en lang række oplysninger en købsaftale bør indeholde for at undgå eventuelle tvivl og uenigheder, der kan opstå mellem sælger og køber i forbindelse med overdragelsen af ejendommen, herunder:

 • Navn og adresse på sælger og køber

 • Oplysninger om ejendommen (adresse, matrikelnummer og størrelse på boligen)

 • Kontantpris (og hvordan denne betales)

 • Inventar (alt som medfølger i handlen, eksempelvis hårde hvidevare)

 • Brugsrettigheder, servitutter og byrder (oplysninger om ejendommens forbehold og regler omkring boligen, eksempelvis lokalplanens forbehold)

 • Overtagelse, risikoovergang og forsikring (oplysninger om overtagelsesdato. Eventuelt også hvornår køber får adgang til ejendommen, hvis tidligere end overtagelsesdato, og om køber overtager risikoen for ejendommen på dette tidspunkt)

 • Refusionsopgørelse (hvad har sælger reelt brugt i forbrug i forhold til, hvad sælger har betalt forud i aconto-beløb) 

 • Sælgers erklæring (sælger tilkendegiver at have oplyst alt, hvad han/hun ved om boligen)

 • Frister for skøde og berigtigelse (oplysninger om hvornår skødeskrivning og tinglysning senest skal ske, samt hvem der skal stå for dette)

 • Sælger og købers pengeinstitutter

 • Deponering (hvordan sælger skal modtage købesummen fra køber)

 • Offentlig vurdering

 • Fortrydelsesret (er handlen omfattet af reglerne om fortrydelsesret)

 • Gæld udenfor købesummen (oplysninger om, hvorvidt køber overtager gæld, som ikke er en del af købesummen, eksempelvis fælleslån i en ejerforening)

 • Tilstandsrapport (foreligger der en tilstandsrapport, som belyser boligens stand, fejl og mangler)

 • Betingelser (oplysninger om de betingelser, der skal være opfyldt, for at handlen kan accepteres)

 • Handelsomkostninger (oplysninger om hvem der betaler for skødeskrivning og tinglysningsafgiften, samt udarbejdelsen af refusionsopgørelsen)

 • Handlens dokumenter (hvilke dokumenter har køber fået udleveret inden købsaftalen underskrives)

 • Sikkerhedsstillelse (vilkår for den bankgaranti købers bank stiller over for sælgers bank til sikkerhed for købesummens betaling)

 • Accept og parternes underskrifter (oplysninger om hvornår købsaftalen senest skal være underskrevet)