Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Fortrydelsesret ved køb af fast ejendom

I forbindelse med boligkøb af fast ejendom, har køber altid en 6-dages fortrydelsesret, hvis køber af den ene eller anden årsag fortryder købet. Læs mere om, hvilke vilkår, der gælder fortrydelsesretten her.

Hvad indebærer fortrydelsesretten?

Som køber kan du altid fortryde dit tilbud om køb af bolig, hvis du sender en skriftlig besked herom til sælgeren, og beskeden når frem i tide, f.eks. per mail eller post inden sælgeren har accepteret købstilbuddet. Selv i tilfælde, hvor køber og sælger har indgået en bindende købsaftale, har køber i henhold til loven ret til at fortryde boligkøbet, men det er ikke omkostningsfrit. Det kan du læse mere om længere nede.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Hvor lang er fristen for fortrydelsesretten?

Fristen for at fortryde boligkøbet er på 6 hverdage efter handlens indgåelse. Lørdage og grundlovsdag regnes ikke for hverdage, og det betyder, at køber har en weekend, udover de 6 dage, til at betænke sig. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at hvis køber underskriver købsaftalen først og sælger underskriver et par dage efter, er fristen først gældende fra den dag, hvor sælger underskriver. Hvis sælger derimod underskriver købsaftalen først, gælder 6-dages fristen fra den dag, hvor køber modtager den underskrevne købsaftale.  

Har jeg altid fortrydelsesret?

Det er Forbrugerbeskyttelsesloven, der regulerer fortrydelsesretten, og formålet med loven er, at den sikrer forbrugeren en rimelig og tidssvarende beskyttelse ved aftaler om køb af fast ejendom. For at benytte retten, skal du være i kategorien ‘forbruger’, hvilket kræver, at du opfylder følgende betingelser:

 • Ejendommen skal hovedsageligt være bestemt til beboelse af køberen.

 • Ejendommen må ikke være købt på auktion eller tvangsauktion.

 • Ejendommen må ikke være en landbrugsejendom, der er undergivet landbrugspligt.

Kan jeg droppe fortrydelsesretten?

Fortrydelsesretten er en ret, der følger af loven, og du kan derfor ikke fratage køberen denne ret, f.eks. ved at skrive det i købsaftalen. Hvis der er brugt ejendomsmægler eller anden professionel ejendomsformidler, er det derudover et krav, at køberen modtager oplysning omkring fortrydelsesretten inden købsaftalen underskrives.

Hvilke ejendomstyper giver fortrydelsesret?

Det er ejendomstypen, der afgør, hvorvidt du er omfattet af fortrydelsesretten. Følgende ejendomstyper er omfattet af fortrydelsesretten:

 • En- og tofamiliehuse

 • Ejerlejligheder

 • Sommerhuse

 • Ubebygget grund, hvor der skal bygges en bolig til køber.

 • Andel i en andelsboligforening

 • Køb af aktie eller anden form for rettighed, der giver brugsret til en bolig.

Fortrydelsesretten gælder derimod ikke ved køb af:

 • Fast ejendom på auktion eller tvangsauktion

 • Landbrugsejendom, der er underlagt landbrugspligt.

 • Timeshare-lejligheder

 • Andelsboliger, der endnu ikke er opført.

Hvordan fortryder jeg mit boligkøb i praksis?

Ønsker du som køber, at fortryde dit køb af en fast ejendom, skal det som nævnt ske inden for 6 hverdage efter handlens indgåelse. Køber skal give sælger eller sælgers ejendomsmægler skriftlig besked om fortrydelsen. Uanset om sælger eller ejendomsmægler har set den skriftlige underretning, gælder købers tilbagetrædelse fra handlen, så længe den skriftlige orientering er kommet frem til sælger eller dennes ejendomsmægler.

Hvad koster det at fortryde et boligkøb?

Det er ikke omkostningsfrit at fortryde et boligkøb. Køber skal nemlig betale en godtgørelse til sælger, der svarer til 1 % af købesummen af boligen. Dette beløb skal betales og være modtaget hos sælger inden 6-dages fristen er udløbet. Sker dette ikke, er køberen bundet til købet, selvom køberen skriftligt har fortrudt.

Hvad hvis jeg som køber allerede er flyttet ind?

Selvom du som køber er flyttet ind i boligen, gælder fortrydelsesfristen stadig. Dog på den betingelse, at sælger kan flytte ind i boligen inden fristens udløb og boligen tilbageleveres i samme stand, som da køber overtog den. Hvis køber har foretaget ændringer på boligen, der forhindrer, at boligen kan leveres tilbage i samme stand, er det ikke muligt for køberen at træde tilbage fra købet. Hvis der er sket skader eller forringelser på boligen, skal disse også udbedres af køber, hvis køberen er skyld i disse. Derimod er det sælger, der står til ansvar for skader, hvis de er sket ved hændelige uheld, hvor køber er uden skyld, selvom køber har haft rådighed over boligen i denne periode. Køberen skal dog kunne bevise, at sådanne skader ikke er køberens skyld.

Hvad hvis skødet allerede er tinglyst?

Selvom skødet på boligen allerede er tinglyst, kan køber stadig gøre brug af sin fortrydelsesret, så længe, at køberen får aflyst skødet igen inden fristen på de 6 dage er udløbet.

Advokatforbehold – undgå at betale godtgørelse

Hvis du som køber vil undgå at skulle betale godtgørelse til sælger, når du gør brug af fortrydelsesretten, kan køber medtage et såkaldt advokatforbehold i købsaftalen. Det er et forbehold, der bliver indskrevet i købsaftalen og indebærer, at køber kan underskrive købsaftalen, men træde tilbage fra købet uden at betale godtgørelse, hvis advokaten, eller anden rådgiver, ikke godkender købsaftalen.