Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Skøde

Skødet er det endelige og officielle dokument i en bolighandel, som beviser, at du er den retmæssige ejer af ejendommen. Læs mere om, hvad et skøde indeholder, hvordan du laver et skøde samt regler for tinglysning af skøde her.

Hvad er et skøde?

Et skøde er et digitalt dokument, som skal tinglyses i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Når skødet er tinglyst, er skødet det officielle og endegyldige bevis på, hvem der har retmæssigt ejerskab over ejendommen. Skødet laves på baggrund af den købsaftale, som køber og sælger indgår indledningsvist i handlen.

Købsaftale og skøde er altså to forskellige dokumenter, som begge er nødvendige i køb og salg af fast ejendom. Købsaftalen er meget detaljeret og indeholder alle vilkår og betingelser for overdragelsen. Skødet indeholder derimod kun de allervigtigste informationer om overdragelsen. 

Læs mere om indholdet i købsaftalen her

Hvad skal et skøde indeholde?

Et skøde indeholder de overordnede informationer om ejendommens ejerskift og vilkårene for overdragelsen. Skødet indeholder typisk følgende oplysninger:

  • Navn, adresse og CPR-nr. på sælger(e) og køber(e)

  • Oplysninger om ejendommen

  • Ejendommens stand

  • Købesum og pantehæftelser

  • Offentlig ejendomsvurdering

  • Servitutter

  • Overtagelsesdato

Derudover kan skødet indeholde erklæringer, der er påkrævet for, at skødet kan tinglyses. Det kan eksempelvis være en erklæring, der beskriver, hvordan du forholder dig til køb af dødsbo eller erhvervelse af landbrugsejendom.

Er det et krav, at jeg skriver et skøde?

Skødet er som nævnt det sidste dokument i en ejendomshandel og det er et lovkrav, at du, ved køb af fast ejendom, skriver et skøde og tinglyser det (handel med andelsboliger involverer ikke skøder). Skødet sikrer købers ret til ejendommen, og forhindrer blandt andet sælgers mulighed for at sælge boligen til en anden eller lade sine kreditorer få sikkerhed i ejendommen.

Sådan virker Legal Desk

Hvem skal udarbejde skødet og hvornår?

Der er ikke noget lovkrav om, hvem af parterne, der skal sørge for skødet og tinglysningen  i mange tilfælde har køber dog ansvaret for det. Dette bliver normalt aftalt og dokumenteret i købsaftalen, så der på den måde er klarhed omkring, hvem der sørger for skødeskrivningen og tinglysningen.

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at skødet udarbejdes korrekt  er det ikke det, kan du som køber hurtigt ende med at komme i klemme juridisk. Uden et gyldigt og tinglyst skøde, kan du som køber nemlig ikke bevise din ejendomsret over boligen.

Skødet udarbejdes normalt inden overtagelsesdagen, hvor det underskrives af både køber og sælger og derefter tinglyses.

Skal et skøde tinglyses?

Ja. Formålet med at tinglyse et skøde, er at registrere den nye ejers ret til ejendommen, samt for at gøre ejerskiftet offentligt tilgængeligt. Skødet er altså ikke gyldigt, før det er blevet tinglyst.

Du kan læse mere om tinglysning af skøde her.